Pál Feri atya

A lelki erő fejlesztése, éltető spiritualitás

címmel

Pál Feri atya

római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó előadása

a Gerenday Közösségi Házban 2022. február 7-én, 17 órakor.

(Lábatlan, Rákóczi út 170. Tel.: 33/789-101)

Olvass tovább

20211128

Katolikus Híradás 2021.11.28

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., november 28., Advent I. vasárnapja

„Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint el­jön a felhőben, nagy ha­talommal és dicsőséggel. ” /Lk21,27/ (képforr­ás: ocarm.org)

Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkese­déssel kezdjük újra hitünk titkainak ünneplését! E lendületben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, pénteken a piszkei templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://www.pasaretiferencesek.hu/l/adventi-keszulet-2021/ világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.     ***     Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, hitünk szent titka! Válasz: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

    ***

     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

    Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával -, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

***

     Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, a fogyatékkal élőkért, a bányászokért, vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

***

     Szolgálat örömmel láttuk tegnap Piszkén a kálvária takarításán, illetve Süttőn a plébánián, a 41 gyermek körében végzett szolgálatokat, miként örülünk Süttőn a múlt heti ünnepi Szentmise, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

 ***

    Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem a többi légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

***

    Szentírás kért nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírásokat a szedecsben vehetjük át.

 

    A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl.

***

    Vigyük magunkkal az „Adásidő” című karitász-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.

***

    Tegyünk az imakönyvünkbe egy-egy példányt a megújulásért való imádságból.

***

    Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

***

    Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya a következő három pénteken lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel segíti készületünket Piszkén. *** Ftdő Szőcs László atya mához (vasárnap) egy hétre délután ad lehetőséget szentgyónásunk  elvégzésére. ***  Mához két hétre Péliföldszentkeresztre várjuk a plébániai munkatársakat lelki töltekezésre.***

*********************************************************************************************

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

29. Hétfő A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Kedd Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Szerda  A magyar rádiózás napja
02. Csütörtök A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Péntek Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Szombat  Bányásznap
05. Vasárnap A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise  
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
 
Piszke 30. Kedd 6 óra !!! Szentmise utána
 
Süttő 01. Szerda 6 óra !!! Szentmise
 
Lábatlan 02. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise  
 
Piszke 03. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
 
Piszke 04. Szombat 10 óra Regionális ministráns-találkozó  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szám Imre (tem. nov. 23.)  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  
15 óra Gyónási lehetőség

Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események

December 12., vasárnap 15 – 18 óra Péliföldszentkereszt Plébániai munkatársak találkozója

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Vertikál Zrt. lábatlani ügyfélfogadás

Elmarad a Vertikál Zrt.
December 1-jén, szerdán elmarad a Vertikál Zrt. lábatlani ügyfélfogadása. Helyette december 13-án és 15-én 12-18 között lehetséges az ügyek intézése.
Ügyfélszolgálat
20211121

Katolikus Híradás 2021.11.21

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. november 21. Krisztus Király vasárnapja

„Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” Jn18,37/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk   a szent zene művelőiért, a magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a házasságra készülő fiatal lányokért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

  *******************************************************************************************************

  Búcsú a süttői templom búcsúját ünnepelvén hálát adunk az elkészült munkálatokért, és minden testvérünkért, akik fáradoztak templomunk ékesítésén, szépítésén, és az ahhoz kapcsolódó munkálatokból kivették a részüket!

**************************************************************************************************************

Gyűjtés  Ma a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 31,190.- (Süttő), illetve 13,200.- (Piszke) és 12,200.- (Lábatlan) Forint volt.

Szeretetszolgálat  A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon olvashatunk bővebben. A jövő heti gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk,

míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Idén, miután részben elmaradnak az adventi vásárok, csak e persely bevétele jelentheti a helyi csoport munkájának anyagi hátterét. Kifelé menet gondoljunk erre is. A megáldott kenyerek emlékeztessenek Árpád-házi Szent Erzsébet nagylelkűségére!

**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem az ősszel terjedő légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

**************************************************************************************************************

Szentírás  még feliratkozhatunk a nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére, csakúgy, mint a jövő évi naptárakra.

**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

**************************************************************************************************************

Adventi koszorú-készítésre várjuk a hittanosokat, 27-én, szomba­ton délelőtt 10 órára a süttői plébánia-házba. Jelentkezés a hitoktatóknál.

 

Bérmálási készület November 27., 10 óra Süttő – plébániaház
Szentgyónás-szentáldozási készület November 28., ½ 11 óra

(a Szentmise után közvetlen)

Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 22., du. ½ 5 óra Süttő – plébániaház

 

**************************************************************************************************************

  A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Kedd Szent Kelemen pápa
24. Szerda Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért
25. Csütörtök Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért
26. Péntek Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért

November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

27. Szombat Pilinszky János szn.– 1921 – íróinkért ||| Véradók napja – áldozatkészségért
28. Vasárnap Marchiai Szent Jakab, áldozópap

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise
Lábatlan 23. Kedd 10 óra Szentmise – Idősek Otthona utána
Süttő 13 óra Temetés: +Szám Imre
Süttő 24. Szerda Nem lesz Szentmise
Süttő 25. Csütörtök 13 óra Temetés: +Papp János
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 26. Péntek 15 óra Temetés: +Szabó Lajos, majd Szentmise
Piszke Nem lesz Szentmise előtte
Lábatlan 27. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Ledniczky Árpád szn.

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 3., 10. és 17., péntek 18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács Csaba Albert plébános szolgálata
December 04., szombat 10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó
December 05., vasárnap 15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Vadas Zsuzsa

Köz-Egylet évértékelő

Kedves nyugdíjas társunk!

2021 adventjéhez közelítve öröm, hogy milyen lehetőségeink voltak, és bú, hogy mi nem valósult meg szervezésünkben. Jó emlékezni a közös vendéglői ebédekre és beszélgetésekre, a remek előadásokra a kúriában – Teleki gróffal Afrikát fedeztük fel a könyv írójának segítségével, majd remek életvezetési tanácsokat kaptunk a neves orvostól. Kirándultunk Budapestre, hogy láthassuk a megújult Román csarnokot a Szépművészetiben, majd Pannonhalma ősi apátságát, levendulakertjét fedeztük fel. Adventkor megajándékoztuk a vásár látogatóit: különböző formájú öntött csokoládéval kínáltuk a gyerekeket, ingyen készülhetett mókás fénykép róluk és finom édesség csomagokat adtunk a kiállítás után a látogatóknak a kúriában. Aztán világunkat megakasztotta egy vírus, mely az egész bolygónkat érintette, mindenki otthon maradt, nem vettünk részt közös programokban. Elmaradt az ebéd, előadás, advent, kiállítások – a mi szervezésünkben a neves iparművész textil tárlata, és a megyei Népművészeti Egyesület majd 300 éves festett komáromi ládáinak bemutatása, aminek + érdekessége az, hogy helyi óvodások, iskolások, felnőttek is tanulták mintakincsét. 2020 csendje után nyár elején 2 kisfilmmel próbáltunk segíteni. A kertészkedők örömére elkészült fitoterapeuta gyógy- és fűszerkertjéről képes sorozat, majd 4 ötletes kertészkedő magaságyás variációi felkerültek a városi honlapra, hogy bárki kipróbálhassa. Nyáron a szabadtéri színpad remek előadására közösen mentünk, és a vidám este kellemes emlék. Meghívást kaptunk a megyejáró programban, bemutatva városunk értékeit, majd mi is ellátogattunk Kecskédre, a sváb hagyományok megismerésére. Gerenday kúriában bemutathatta könyvét és történetekkel szórakoztatta hallgatóit a világlátott író szeptemberben. Legyen szép a karácsony sok családi élménnyel, és reméljük 2022-ben már minden programunkat meg tudjuk szervezni, aminek már együtt örülhetünk!
A KÖZ-EGYLET vezetősége nevében Óvári Zsuzsanna (2021 advent)

advent 2021

ADVENT

2021. november 28. vasárnap 14 órától,  Lábatlanon a Március 15-e téren ismét várjuk kedves Látogatóinkat, minden karácsonyra készülődőt a hagyományos ADVENTI  VÁSÁRRAL.

Karácsonyi díszek, kézműves ajándékok, kerámiák, játékok, kürtös kalács,  zsíros kenyér, forralt bor, forró tea….

A vásári hangulatot színesítő programok:

 

14,30  Napvilág Zenekar koncertje

(Vígh-Boda Marcsi, Maloványi László, Szladik Tibor)

 

15,15  Betlehemi királyok

Gólyalábas óriásbábos előadás

 

16,00  Színek és fények

Gelencsér Gézáné nyergesújfalui ny. tanár üvegmozaikokat és festményeket bemutató kiállításának megnyitója a Gerenday Közösségi Házban

 

17,00  Gájer Bálint és zenekarának ünnepi koncertje

 

18,00  Adventi gyertyagyújtás

 

18,15  Tűzzsonglőr bemutató

a Project Prometheus Egyesület közreműködésével

mikulás 2021

A csudálatos Mikulás

2021. december 6-án, 16 órai kezdettel a Mesekocsi Színház vidám, zenés, interaktív műsora után ismét a Gerenday Közösségi Házba érkezik a Mikulás!

Szeretettel várunk minden gyermeket! Készüljetek sok verssel és énekkel!

kincső zenekar

Kincső Zenekar Koncert

2021. november 26-án, pénteken 17 órai kezdettel zenél a tatai Kincső Zenekar a Gerenday Közösségi Házban.

Táncot tanít: Szabó Kincső és Rencz Norbert, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

A belépés ingyenes!

térzene logók
20211114

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. november 14. Évközi XXXIII. vasárnap

„Akkor majd meg­látjátok az Emberfi­át, amint eljön a fel­hőkön, hata­lommal és dicsőséggel. ” Mt 13,26/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  a termőföld megőrzéséért, az atom-tudomány békés felhasználásáért, az „Ifjú zenebarátok”-ért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

  *******************************************************************************************************

Készülvén Szent Lipót ünnepére, e héten csütörtökön Vitális Gábor SDB., apát-plébános atya harmadszor jön Süttőre, hogy az este 6 órai Szentmise keretében buzdítson minket Krisztus követésére. Szolgálatával Szentgyónásra is lesz alkalmunk.

**************************************************************************************************************

Búcsú a süttői templom búcsúját mához egy hétre, vasárnap 10 órakor ünnepeljük. Napra pontosan 242 esztendeje e napon szentelték e templomot.

A meghívott püspök atyát és a vendégeket szeretettel várjuk. Köszönetet mondunk Istennek az elvégzett munkálatokért, és köszöntjük a felújításban közreműködő mesterembereket, nemkülönben a felújítás idején serénykedő testvéreket is. E napon figyeljünk a megváltozott miserendre! 

**************************************************************************************************************

Lélekben kapcsolódunk a világméretű szentségimádáshoz. Bővebben a https://corpusdomini.iec2020.hu/#/  világhálós címen olvashatunk e kezdemé­nyezésről. Erre a Szent István templomban is lehetőség nyílik a szokott, szombati időpontban, azaz 17:15-kor.

**************************************************************************************************************

Gyűjtés Egy hónapja a missziók ügyét 27,200.- (Süttő), illetve 21,350.- (Piszke) és 11,150.- (Lábatlan) Forintal támogatták a testvérek, mely összegeket örömmel továbbítottunk.

Jövő vasárnap a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 31,190.- (Süttő), illetve 13,200.- (Piszke) és 12,200.- (Lábatlan) Forint volt.

Szeretetszolgálat   A piszkei karitászcsoport tagjait kedden 17 órakor várjuk tanácskozásra a piszkei templom szedecsébe.

A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon olvashatunk bővebben. A jövő heti gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk,

míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Idén, miután részben elmaradnak az adventi vásárok, csak e persely bevétele jelentheti a helyi csoport munkájának anyagi hátterét. Kifelé menet gondoljunk erre is.

Buzdítás  Ma van a „Szegények világnapja”. Az imádság mellett tevékeny szeretettel is megemlékezünk róluk, lehetőségeinkhez mérten segítünk rajtuk. A Szentatya ez alkalomra írt buzdítását  a katolikus sajtóban olvashatjuk.

**************************************************************************************************************

Felújítás   a felújítás alatt tartsuk meg a balesetvédelmi szabályokat.

**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem az ősszel terjedő légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

**************************************************************************************************************

Szentírás  még feliratkozhatunk a nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére, csakúgy, mint a jövő évi naptárakra.

**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

 

Bérmálási készület November 27., 10 óra Süttő – plébániaház
Szentgyónás-szentáldozási készület November 28., ½ 11 óra

(a Szentmise után közvetlen)

Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 15., 22. du. ½ 5 óra Süttő – plébániaház

 

**************************************************************************************************************

 

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

november harmadik hete: A magyar népdal és népköltészet hete
15. Hétfő Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Kedd Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Szerda Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Csütörtök A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

19. Péntek Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841
20. Szombat Ifjú zenebarátok világnapja
21. Vasárnap Krisztus, a világmindenség királya |||  A televízió világnapja

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan!! 15. Hétfő 15 óra!! Szentmise  
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász-gyűlés  
 
Süttő 17. Szerda Nem lesz Szentmise
 
Süttő 18. Csütörtök 18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd előtte
 
Piszke 19. Péntek 18 óra Szentmise előtte
 
Lábatlan 20. Szombat 17:15 (Világméretű) Szentségimádás  
18 óra Szentmise : +Erzsébet (tem. Okt. 15.), az Eipl és a Gazdag család +Tagjaiért előtte
 
Piszke!!! 21. Vasárnap 8 óra!!! Szentmise  
Süttő!!! 10 óra!!! Szentmise  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 27., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása
December 3., 10. és 17., péntek 18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács Csaba Albert plébános szolgálata
December 04., szombat 10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó
December 05., vasárnap 15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/