szelektív hulladék

Szelektív hulladék 2022.

Szelektív  szemét elszállítása Lábatlanon:

Település Hulladék típusa Január Február Március Április Május
 

Lábatlan

Komposztálható 14, 28 8, 22 6, 20
Újrahasznosítható 6 3 3 7 5

 

Június Július Augusztus Szeptember Október November December
3, 17 8, 22 5, 19 2, 16 7, 21 4, 18
2 7 4 1 6 3 1
kat.hird.0326

Katolikus híradás 2022.03.26.

***  Imádkozzunk Nemzetünkért, a ciszterci rendért, a meseíró­kért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  A hé­ten várom a testvérek imaszándékait. ***

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával; 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással „Ukraj­nai háború” megnevezéssel – a 12011148-00124534-00100008 számra

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a temploma­inkban még ma adhatjuk le adományainkat:

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órá­tól. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Épültem a süttői testvérek lelkesedésén, a templom és a plébánia-kert szépítésén. Jövő szombaton a piszkei kálváriát, templom- és plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket, délelőtt 9 órától.   ***

*** Ugyancsak szombaton 10 órától a piszkei templomban kerül sor a jelöltek első szentgyónására. Imádkozunk értük, a szülők, nagyszülők, keresztszülők és idősebb test­vérek mutassanak jó példát; ahol ez hiányozna, mi lehetünk a jó példa…  ***

*** Ma 16 órától a piszkei templomban imádkozunk a keresztények egységé­ért.  ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyer­meke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Mához egy hétre Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regio­nális keresztúti áhítatra. Hangsúlyosan és szeretettel hívjuk a fiatalokat, hogy e hagyománynak ők is részesei legyenek. A li­turgia 15 órakor kezdő­dik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, rész­ben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelé­vel. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig.

Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indul­nak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István temp­lom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Jövő vasárnap a a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvé­rek jóvoltából. ***

 

*** Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóható­ság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

 

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 01. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat  
18 óra Szentmise: +Magdolna és József szülők és + Szüleik előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Piszke 02. Szombat 10 óra Első szentgyónás  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Schmidt Frigyesné – Erzsébet (tem. III. 18.)

Keresztelő: Lóci Dávid

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Kedd  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szerda Szent Quirinus (Kerény)
31. Csütörtök  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Péntek Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Szombat Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Vasárnap
 Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

lomtalanitas

Lomtalanítás 2022

LOMTALANÍTÁS

A kampányszerű lomtalanítás helyett a szolgáltató idén is házhoz menő lomtalanítást szervez. Időpont telefonon vagy e-mailben kérhető az alábbi elérhetőségeken:

06-22/576-070

ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs; Pl. akkumulátor, festékes dobozok, kátrányszármazékok, pala, fáradt olajos kannák;
  • autóalkatrészek (lökhárító, autóülés) – heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

A lomtalanítás mellett a nyergesújfalui hulladékudvarban is elhelyezhetők hulladékok. Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek térítés mentesen az alábbi hulladéktípusokat adhatják le:

Hulladék fajta Elhelyezhető mennyiség
Műanyag,  
Papír,  
Üveg Korlátlan
Fém  
Textil csomagolási hulladékok  
Építési és bontási hulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Lomhulladék Ingatlanonként évente 3 m3
Háztartási étolaj és zsír Havonta 2 liter
Személygépjármű gumiabroncsa Évente ingatlanonként 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Évente ingatlanonként 5 kg
Elektronikai hulladék Évente legfeljebb 100 kg
Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

 

A hulladékudvar címe: Nyergesújfalu, Hegyalja u. 6. (volt Tesco épület mögött), nyitvatartási ideje: szombat 8.00-15.00 óra. A hulladék elhelyezéshez lakcímkártya és személyigazolvány, valamint a hulladékszállítási díj megfizetés igazolásának bemutatása szükséges.

IKON Csoport kiállítása

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az IKON CSOPORT Szentendrei Szépművészeti Egyesület Képek,képek, képek című kiállításának megnyitójára 2022. március 25- én, 17 órakor, a Gerenday Közösségi Ház kiállítótermébe!

A kiállítást megnyitja: Lukács Tibor festőművész

Közreműködik: Kerle Tibor gitáron

A kiállítás megtekinthető április 22-ig, nyitvatartási időben.

http://ikoncsoport.hu/

táncház 03_25

Táncház

2022. március 25-én, pénteken 18 órai kezdettel ismét táncházat muzsikál a tatai Kincső Zenekar a Gerenday Közösségi Házban.

Táncot tanít: Szabó Kincső és Rencz Norbert, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai

A néptánc kortalan kikapcsolódás, így szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, kicsit és nagyot egyaránt!

A belépés ingyenes!

 

Következő táncházaink:

április 22. 18 óra

május 27. 18 óra

Katolikus híradás 2022. 03. 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., március 20., Nagyböjt III. vasárnap

 

*** Imádkozzunk Nemzetünkért, zeneszerzőinkért, a tuberkolózis és más betegségek visszaszorításáért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint tá­mogatást jelent); 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással a Katolikus Karitász bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – 12011148-00124534-00100008

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a templomainkban adhatjuk le adományainkat:

  1. tartós élelmiszerek; 2. takaró, mat­rac, ágynemű (jó állapotú, tiszta);
  2. baba és kisgyerek pelenka; 4. baba és felnőtt tisztálkodási szerek. ***

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Jövő szombaton a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket. Délelőtt 9 órától várjuk a testvéreket. ***

*** Ma 16 órától a református templomban közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Jövő vasárnap, azaz 27-én mi látjuk vendégül református testvéreinket. ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

 

A 12. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 25. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat
18 óra Szentmise: +Gábor és +Szülei előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 26. Szombat 9 óra Kert-szépítés
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Lernyei és a Hamvas család

+ Tagjai

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Hálaadásul 40 esztendőért
16 óra Imádság a keresztények egységéért

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő  A költészet világnapja
22. Kedd A víz világnapja
23. Szerda Meteorológiai világnap
24. Csütörtök A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője szn – 1656

25. Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, szn – 1795

26. Szombat  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Vasárnap II. Rákóczi Ferenc szn – 1676

Közelgő események

Március 27. 16 óra Piszke Imádság a keresztények egységéért
Április 02., szombat 10 óra Piszke Első Szentgyónás
Április 03., vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

    Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

kerti-zoldhulladekos-zsak

Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztása

A Vertikál felhívása!
Zöldhulladék – gyűjtő zsákok osztásáról
Tisztelt Városlakók!
A zöldhulladék-gyűjtő zsákokat az alábbi beosztásban vehetik át a polgármesteri hivatal hátsó bejáratánál:
– Március 16-án,  12 órától-16-ig
Ady Endre utca, Arborétum , Bajcsy-Zsilinszky utca, Damjanich utca, Honvéd utca, Balassi utca.
– Március 17-én,  12 órától-16-ig
Bartók Béla utca, Bem József utca, Gerecse utca, Gyűrűs utca, Hársfa utca, Hunyadi utca, Ifjúság utca, Jókai utca, József Attila utca.
– Március 18-án,  10 órától-14-ig
Kálvária utca, Kálvin János utca, Kamberek dűlő, Kertalja utca, Kossuth Lajos utca, Mandulás utca,
Munkácsy Mihály utca, Orgona utca, Óvoda utca,  Öreghegyi utca, Őrhegyi utca.
– Március 22 – én, 12 órától-16-ig
Paprét utca, Petőfi utca, Rozália utca, Piszkei utca, Piszkei ltp. 4 ház, Somogyi Béla utca, Sport utca, Szabadság utca, Szűk utca, Templomalja utca, Tompa Mihály utca, Tulipán utca,
-Március 24 – én,  12 órától-16-ig
Vasút utca, Zsebeházi utca, Zrinyi ltp.. kertes házak, Dózsa György út 1-től 120-as házszámig.
-Március 25- én,  10 órától-14-ig
Dózsa György út 121-től.
-Március 2-án , 12 órától-16-ig
Rákóczi út 1-től-150-es házszámig.
-Március 29. 12 órától-16-ig
Rákóczi út 151-től.
-Március 30- án ,12 órától-16-ig
Pótátvétel
Személyazonosításra alkalmas igazolványt és tollat kérem hozzon magával!
Varázslatok mesekönyv átadó ünnepség

Kedves Gyerekek!

Köszönjük a sok szép, varázslatokkal tele, furfangos és izgalmas meséket, amelyeket írtatok. Meséitekből és a hozzá készített szép rajzokból elkészült a Varázslatok mesekönyv.

Kedves meseíró, szeretettel várunk Téged a családoddal együtt, március 27-én, vasárnap délután 15 órakor a Gerenday házban tartandó ünnepségünkre, ahol a mesekönyveket szeretnénk átadni.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete

Meseíró gyerekeknek meghívó

valasztas

Országgyűlési választás 2022

Tisztelt Választópolgár!

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásán az országgyűlés 199 képviselőjének megválasztására kerül sor. A képviselők közül 106 fő egyéni választókerületben, míg 93 képviselő országos listáról szerez  mandátumot. Ugyanezen a napon négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül.

 

A választásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Átjelentkezéssel történő szavazás:

Abban az esetben, ha a szavazás napján Magyarországon, de nem az állandó lakcíme szerinti településen tartózkodik lehetőség van átjelentkezésre. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti Választási Iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

 

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. március 25. 16:00 óra.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

 

Átjelentkezéssel történő szavazás esetén is Ön a lakóhelye szerinti jelöltekre adhatja le szavazatát.

 

Külképviseleten történő szavazás:

Amennyiben Ön magyarországi bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik és a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.

 

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti választási iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

 

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

 

A kérelem benyújtására 2022. március 25 -én 16:00 óráig van lehetőség.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

 

Mozgóurnával történő szavazás:

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogvatartása)  miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

A mozgóurna iránti kérelemnek

– a Helyi Választási Iroda (Lábatlan, József A. u. 60.),

-levélben 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig

-személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

-online ( www.valasztas.hu ) ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig vagy ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig

– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

(A kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását is.)

– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. (szerda) 16,00 óráig

– a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2022. április 3-án (vasárnap) legkésőbb 12,00 óráig

 

kell megérkeznie.

 

Ha

– Ön olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

– az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Amennyiben mozgóurnát kért, a szavazókörben személyesen nem szavazhat

 

További információ:

 

Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre telefonon a 33-517-500-as telefonszámon, e-mailben a polghiv@labatlan.hu címen, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Lábatlan, József A. u. 60. szám alatt.

 

Kiss Gábor

Helyi Választási Iroda vezetője