VertikalLogo

Ügyfélfogadás hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben

A Vertiál Kft. lábatlani ügyfélfogadása 2022. június 29-én ELMARAD, helyette július 4-én, hétfőn 14-18 óra között lehet ügyet intézni.

Képviselő-testületi ülés MEGHÍVÓ – 2022. június 28.

M E G H Í V Ó

Lábatlan Város Képviselő-testületének soron következő ülésére

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a értelmében

2022. június 28. napjára (kedd) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme (2541 Lábatlan, József A. út 60.)

Az ülés napirendje:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Teller Péter polgármester

2.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

3.) A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 18/2017. (XI.29.) ÖR módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

4.) Közterület-felügyelet létrehozása
Előadó: Teller Péter polgármester

5.) A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Teller Péter polgármester

6.) ÉDV Zrt. beszámolója tevékenységéről
Előadó: ÉDV Zrt. képviselője

7.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója
Előadó: Teller Péter polgármester

8.) Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítás
Előadó: Vertikál Zrt. képviselője

9.) A lábatlani 485/15. és 485/1. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és cseréje
Előadó: Teller Péter polgármester

10.) Közvilágítás korszerűsítés
Előadó: Teller Péter polgármester

11.) A lábatlani 662. hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása
Előadó: Teller Péter polgármester

12.) Beszámoló a polgármester I. félévi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Teller Péter polgármester

13.) Egyebek

Lábatlan, 2022. június 24.

Teller Péter sk.
polgármester

Luis Eduardo Castagno Latin Trio koncertje

2022. június 26-án (vasárnap) 17.30 órától Luis Eduardo Castagno Latin Trió koncertje. A trió műsorában felcsendülnek olyan dél-amerikai országok dallamai, mint Mexikó, Argentína, Kuba. Spanyol slágerek, sztenderdek is elhangzanak (pl. Gipsy Kings).
Zenekar tagjai: Luis Eduardo Castagno – gitár, ének
Ursu Gábor – gitár
Horváth Misi – szájharmonika
Helyszín: lábatlani Duna színpad

BABAVÁRÓ PARTY – musical komédia

Fergeteges vígjáték a Gerenday szabadtéri színpadán, június utolsó péntek estéjén, 2022. június 24-én, 19 órától! 🙂
JEGYEK ELŐVÉTELBEN: 3900 Ft (a Gerenday Házban megvásárolhatók) , a helyszínen, az előadás napján: 4500 Ft.
Egy fiatal pár megtudja, hogy gyermekük lesz és ünnepséget rendeznek, ahová meghívják barátaikat és a lány családját. Ám az este nem úgy alakul, mint ahogy azt ők elképzelték.
Bonyodalmak sokasága, családi viszályok, pánikrohamok, szerelmek, hétköznapi problémák, egy előadásban.
Hogy van-e megoldás? Természetesen van. A SZERETET mindenre képes!
Szereplők:
Jutka………..Fésűs Nelly
Márk………..Timkó János
Karolina……Rigler Renáta
Era……………Javorská Eva
Micike………Horváth Csenge
Géb…………..Putnoki László
Manyi………..H.Varga Tamás
Bobo………….Kohautek Csaba
Truzsu……..Babják Annamária
Zene: Maráth Viktor
Dalszöveg: Soto Diána, H. Varga Tamás
Koreográfus: Barát Enikó, Fűrész Tímea, Javorská Eva
Díszlet: Bartha Károly Zsolt
Videó: Athosdesign
Grafikus: Putnoki László
Fotó: Szabó Tünde
Író, rendező: H. Varga Tamás

Katolikus híradás 2022. június 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 19., »Úrnapja«,

Krisztus Teste és Vére ünnepe Vasárnapja

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  ***

*** Köszönet mindenkinek, akik a mai ünnepet szép­pé, még átélhetőbbé tették munkájukkal, adomá­nyaikkal, részvételükkel. ***

*** Ma adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműkö­dő szülők készségéért…  A nyári alkalmakról a szülőknek küldött levélből és a közösségi oldalak csatornáin is tájékozódhatunk. ***

*** Jövő vasárnap ismét családi délutánra várjuk a testvéreket Süttőre, 16 órára. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

20. Hétfő A menekültek (ENSZ) világnapja
21. Kedd Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szerda Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Csütörtök Keresztelő Szent János születése ||| Olimpiai nap
24. Péntek Jézus Szentséges Szívének ünnepe
25. Szombat Barlangok napja
26. Vasárnap Alexandriai szent Cirill püspök, egyháztanító,

A kínzás áldozatai támogatásának világnapja ||| a Kábítószerrel való vissza­élés és az illegális kereskedelem elleni harc napja

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 18 óra Szentmise
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 22. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Bikol!!! 24. Péntek 17 óra!! Szentmise Bikolpusztán, a kápolnában
Süttő 25. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Beck Gyula, a Beck és a Fa­zekas család + Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,  keresztelő: Üveges Róza

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. június 12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 12., Szentháromság Vasárnapja

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  ***

*** Bíboros Főpásztorunk 3 áldozópapot és 2 diakónust szentel szombaton Esztergomban. Értük is imádkozzunk! ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

 

*** Készülünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére! Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, virágok adományozásával. Kérjük, hogy aki teheti a héten a plébániára, illetve a templomokba hozza a szirmokat. Aki tud, kérjük virágot is hozzon. Ez utóbbit Piszkén pénteken a két ajtó közé tehetjük. Mindkét helyen egy szabadtéri oltárt készítünk a korábbi négy helyett. Az az egy fejezze ki buzgóságunkat, összefogásunkat! A díszítést Süttőn szombaton délután, Piszkén vasárnap reggel 6 órakor kezdjük.

*** Buzdítsuk a gyermekeket, kiváltképp az idei és a korábbi évek elsőáldozóit, hogy ők is kapcsolódjanak be az ünneplésbe. Külön öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe.  ***

*** A lelki készület része, hogy idén is bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádásba, szombaton 17 órától Lábatlanon. A közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket. ***

 

*** Jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműködő szülők készségéért… a Szentmise végén külön áldást kapnak a diákok. A kisebbek hozzák magukkal a kedvenc könyvüket, kisebb sportszerüket, a tartalmas pihenést segítő eszközt, melyet szintén megáldok, hogy Jézusnak is tetsző legyen a nyári szünidő. ***

 

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Páduai Szent Antal ||| Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn. – 1884 –  mérnökeinkért
14. Kedd Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szerda Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Csütörtök A Független Magyarország Napja – országunkért
17. Péntek Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért

||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért

18. Szombat Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért
19. Vasárnap Szent Romuald apát – remete-szerzetesekért

 

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 10 óra!! Szentmise az Idősek Otthonában!!
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 17. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 18. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Latorcai István, a Latorcai és a Barakka család +Tagjai, körmenet
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  és  körmenet

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

tuzifa

Felhívás tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28500.-Ft/hó – kétszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén:
· Kérelmezőnek Lábatlan városban bejelentett lakóhellyel- vagy érvényes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
· A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
– egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
További feltétel, hogy lakókörnyezetét a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint rendben tartja.
· Munkanélküliség esetén kérelmezőt és a családjában munkaviszonnyal nem rendelkező személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette, és a foglalkoztatási szervvel együttműködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.
Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/517-500 telefonszámon Lénárt Istvánnétól és Haraszti Krisztinától kaphatnak.
A kérelmekhez mellékelni kell munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.
Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést. Ha a családban középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van a hallgatói jogviszony igazolást.
Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.
Teller Péter
polgármester

Katolikus híradás 2022. június 05.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 05., Pünkösd, A Szentlélek kiáradása

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért! Az imaszándékokat külön lapon olvashatjuk. ***

*** Hétfőn lesz (június 6-án) 84 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Építtetőkért, és a templom mindenkori gondját viselőkért, valamint az itt imádkozó hívekért fohászkodunk. ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Norbert püspök –  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Kedd Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Szerda  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||
09. Csütörtök Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Péntek Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Szombat Jézus Szentséges Szíve ||| Szent Barnabás apostol
12. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ||| Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 10. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 11. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Ferenc, +Zoltán
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Imaszándékok 2022., június hónapban

A családokért Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az üldözöttek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek, de ők is tudjanak alkalmazkodni! – Azért, hogy az Anyaszentegyházban, plébániai közösségeiben, családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az élet szenvedései, megpróbáltatásai közepet a Szentlélek Istenbe vetett erős hit tárja ki a szívünket, gyógyítson testileg-lelkileg! – Pedagógusokért, diákokért, hogy a nyári iskolai szünetben is (legyenek, akik) gondosan odafigyelve a gyermekekre (segítenek, hogy) a mindenféle rossz dolgokat tudják kerülni!!! – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, betegek gyógyulásáért, Világ békéért, igazságos jó döntést hozókért!!!

B.I.: Közösségeink egységéért – Hazánkért – Tanárokért

Vné G.: Egy beteg testi-lelki gyógyulásáért.

Plébános imaszándékai:  – Betegeinkért. – Plébániai munkatársakért. – Új munkatársakért.

Saját szándékaim:  ……