Álláspályázat

Lábatlani Polgármesteri Hivatal

jegyzője                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) történő munkavégzés. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Közreműködés a választási feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggő feladatok. A gyermekes családok rendkívüli települési támogatásával, valamint a gyermekszületési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormányzati rendelet alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú/Felsőfokú szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1-jével betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a +36 (33) 517-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző állás”.
 • Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.labatlan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 25. alapján került meghatározásra a képesítési feltétel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 15.

TÁNCHÁZ a Gerendayban!

2022. december 9-én (péntek) 18 órától ismét TÁNCHÁZ a Gerenday Közösségi Házban! Ezen a pénteken is táncparkettre várjuk a közönséget, nemre és korra való tekintet nélkül. A talpalávalót a tatai Kincső zenekar szolgáltatja, a táncokat bemutatja Szabó Kincső és Juhász Sándor, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai.

A helyszínen zsíros kenyérrel és teával vendégeljük meg a közönséget. A program INGYENES!

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

Katolikus híradás 2022. december 04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., december 04., Advent II. vasárnapja

*** Imádkozzunk   mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A Szentatya és a testvérek decemberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

05. Hétfő A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Kedd Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Szerda Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Csütörtök Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Péntek  A labdarúgás világnapja
10. Szombat Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||  Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért
11. Vasárnap Szent Damazusz pápa,

 

49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 06. Kedd 6 óra!! Szentmise
Süttő 07. Szerda 6 óra!! Szentmise
15 óra Temetés: +Tóth Attila Ferenc, majd Szentmise
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 09. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 10. Szombat 18:00 Szentmise: +Leitgéb Gyula (+november 08.)  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szo 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vas 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest 

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban!

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2022. (III.29.) számú határozatával 2022. december 23 és 30. között (5 nap) a Lábatlani Polgármesteri Hivatala tekintetében igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet munkanapjain 8-16 óra között a halaszthatatlan anyakönyvezési feladatellátás ügyeleti rendszerben valósul meg.  Munkatársunk a +36 30 935 37 38-as számon elérhető.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy 2023. január 2- 6. közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére otthoni munkavégzést (homem office) rendeltem el az energiaválság következtében meghozott kiadáscsökkentési intézkedési terv értelmében.

A fent megjelölt időszakban a személyes ügyfélfogadás SZÜNETEL.

A 2023-as évben az első ügyfélfogadási nap január 9-e.

Kérem a tisztelt lakosságot a fentiek szíves tudomásul vételére.

 

Teller Péter, polgármester

Kiss Gábor, jegyző

Társas klub a Gerendayban!

2022. december 7-én (szerda) 16 és 18 óra között – idén utoljára – Társasjáték Klub a Hölgyek Lábatlanért Klub szervezésében. A délutánon nagyon sok féle társasjátékot kipróbálhatnak azok, akik ellátogatnak a Gerenday Házba. A hagyományos sakk és malom, valamint kártyajátékok mellett rengeteg új, modern társas kerül az asztalokra – a társasok beszerzése folyamatosan zajlik és egyre újabb, színesebb lesz a paletta. Az érkező gyerekek minden alkalommal kis ajándékot kapnak. A részvétel INGYENES!

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

Katolikus híradás 2022. november 27.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 27., Advent I. vasárnapja

*** Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, fogyatékkal élő embertársainkért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A héten várom a testvérek decemberi imaszándékait. ***

*** Beköszöntött az új egyházi esztendő. Újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, szombaton a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1VRdv6YA3QisTUDUWGldpL42sSKC9_V6y/view?usp=share_link világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.  ***

   *** Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:    Íme, megváltásunk szent titka! Válasz: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz! ***

1***     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

  ***  Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva. ***

***  Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 33 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk az ottani kert takarításában segédkezők szorgosságának, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat. ***

***  A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

28. Hétfő Marchiai Szent Jakab, áldozópap
29. Kedd A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Szerda Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Csütörtök              A magyar rádiózás napja
02. Péntek A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Szombat Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Vasárnap Szent Borbála |||  Bányásznap

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szakmáry Dezső (9. évf.) és +Szülei előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 29. Kedd 6 óra Szentmise
Süttő 30. Szerda 6 óra Szentmise
Piszke 15 óra Temetés: +Leitgéb Gyula
Süttő 01. Csütörtök 13 óra Temetés: +Takács Bertalan
Lábatlan 18 óra Szentmise
Piszke 02. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 9 óra Templom kert, templom előtti  járda takarítása
15 óra Temetés: +Ambrus Lászlóné – Mezőfi Valéria Matild, majd Szentmise
Lábatlan 03. Szombat 18:00 Szentmise: a Madocsai család +Tagjai, +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nagy Ferenc (+IX.13.)
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Péch Katalin, +Deák Gyuláné – Erzsébet és plébániai +Munkatársak

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

ÉRKEZIK A MIKULÁS!

2022. december 5-én HÉTFŐN 16 órától Mikulás-váró délutánra invitáljuk a lábatlani gyerekeket és családjukat!

A Napvilág zenekar muzsikál a közönségnek, majd reményeink szerint megérkezik közénk a Mikulás, és megjutalmazza azokat, akik várnak rá!

Szeretettel látunk minden gyereket, aki részt venne ebben a csodás, közös várakozásban!