Változnak a lakásbérleti szabályok

HIRDETMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTERVEZETRŐL

Tisztelt Lakosok!
Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. § (5-6) bekezdése alapján a Képviselő-testülete 2023. február 14-i ülésén  előterjesztésre kerülő

Lábatlan Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2007.(IV.25.) rendelet módosításának tervezetét hirdetmény formájában közzéteszem.

Az önkormányzatoknak a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletek megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie.
Lábatlanon ilyen érdekképviseleti szervezet működéséről az önkormányzatnak nincs tudomása, ezért törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében a lakások hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet e hirdetmény formájában teszem közzé.

 

A véleményeket legkésőbb 2023. február 9., csütörtökig lehetséges a polghiv@labatlan.hu e-mail címre megküldeni.

A véleménynek tartalmaznia kell a véleményező nevét, lakcímét vagy egyéb postai címét, vagy azon e-mail címet, amelyre a beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról szóló értesítést a véleményező kéri. Amennyiben a véleményező az értesítésre e-mail címet nem jelöl meg, az értesítés a feladói e-mail címre kerül megküldésre, ennek sikertelensége esetén pedig a városi honlapon hirdetmény formájában kerül közzétételre.

A kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az önkormányzat honlapján, az információk menüpontban érhető el.

Lábatlan, 2023. január 9.

Kiss Gábor, jegyző