Lábatlani Polgármesteri Hivatal

jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom vármegye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– Az egészségügyi alapellátással és szakellátásokkal kapcsolatos ügyintézés és feladatellátás

– A jegyzői hatáskörbe tartozó hagyatéki eljárások lefolytatása.

– Hagyatéki leltár felvétele, továbbítása az illetékes közjegyzőnek

– Jogszabályban meghatározott esetekben biztosítási intézkedések foganatosítása

– Társhatóságok megkeresése.

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség, terhelhetőség, rugalmasság.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú/Felsőfokú szakképzettség

1. besorolási osztály: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

vagy

2. besorolási osztály: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 • Irodai alkalmazások gyakorlott használata
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • ASP Hagyaték rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. november 9-én betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a +36 (33) 517-500-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „igazgatási ügyintéző állás”.
 • Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, Komárom-Esztergom vármegye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 8.

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.labatlan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.