Lábatlani Polgármesteri Hivatal jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom vármegye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

Ellátandó feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatok ellátása a polgármester és a jegyző tekintetében; levelezések bonyolítása; rendezvények előkészítése, szervezése; működési engedélyezés; zenés rendezvények engedélyezése; szálláshely engedélyezés; a képviselő-testületi ülések előkészítése; elektronikus határozat- és rendeletmutató működtetése; szerződés-nyilvántartás vezetése;  telepengedélyezési eljárás; ebnyilvántartás vezetése.

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikáció, megbízhatóság, precízség, terhelhetőség, rugalmasság.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú/Felsőfokú szakképzettség
 • Irodai alkalmazások gyakorlott használata
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. március 10-én betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a +36 (33) 517-500-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „igazgatási ügyintéző állás”.
 • Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, Komárom-Esztergom vármegye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.labatlan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.