Álláspályázat

Lábatlani Polgármesteri Hivatal

jegyzője                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői hatáskörbe tartozó születéssel, házasságkötéssel, halálesettel, valamint névváltoztatási, névmódosítási ügyekkel, családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása. Társhatóságokkal történő kapcsolattartás. Elektronikus anyakönyvi rendszerben (EAK) történő munkavégzés. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Közreműködés a választási feladatok előkészítésében, végrehajtásában. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggő feladatok. A gyermekes családok rendkívüli települési támogatásával, valamint a gyermekszületési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása a helyi önkormányzati rendelet alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú/Felsőfokú szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • A végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1-jével betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor jegyző nyújt, a +36 (33) 517-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila út 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző állás”.
 • Elektronikus úton Kiss Gábor jegyző részére a polghiv@labatlan.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József Attila út 60.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.labatlan.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 25. alapján került meghatározásra a képesítési feltétel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. december 15.