Vármegyei Szolgáltatási Út Térkép – kitöltöm a kérdőívet!

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata feladata, hogy a vármegye területfejlesztéssel összefüggő terveit, alapdokumentumait elkészítse.

A területfejlesztés nem csak a gazdaság, hanem a társadalom fejlesztését is magában foglalja. A társadalmi jóllét kiemelten fontos feltétele annak, hogy egy adott település gazdasága fejlődhessen, hogy a lakosok erőfeszítéseikkel szűkebb hazájuk mellett az ország fejlődését is elősegítsék. E társadalmi jóllét egyik bázisa a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, az, hogy minden állampolgár részére biztosított legyen az alapvető egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási, és kulturális szolgáltatások elérhetősége.

A vármegyei Önkormányzat 2019- ben felmérte a vármegye településein ezen szolgáltatások meglétét, milyenségét, e felmérés eredményeit pedig a megyei Szolgáltatás Út Térkép-ben összegezte, publikálta. A felmérés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javasolt intézkedéseket, a megismert jó gyakorlatokat pedig a Megyei Esélyteremtő Paktumban foglalta össze. E felmérés alapul szolgált a területi támogatások tervezésénél is, melynek nyomán számos pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés (óvodai, bölcsődei férőhelyek létesítése, orvosi rendelők felújítása, kialakítása, stb.) járulhatott hozzá a hiányok megszüntetéséhez. Mint arról az elmúlt közel két hónapban Önök is értesülhettek, a vármegyei Önkormányzat a Szolgáltatás Út Térkép és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálatát végzi.

 

Ennek keretében kértük Önöket online kérdőív kitöltésével adatszolgáltatásra, mely kérésünk teljesítését ezúton is köszönjük! 

A kérdőív az alábbi linken érhető el online: https://forms.gle/WqgRr99yg1z9TdRt9

Új álláslehetőség a Kuckónál!

Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 2024.május 15-től

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, Lábatlan

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (a 15/1998. NM rendelet 2.számú melléklete által meghatározott végzettség), elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség, szakmai tapasztalat
 • Nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör legkorábban 2024. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László András Ernő nyújt, a +36(30)694-6269 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2024 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Elektronikus úton László András Ernő részére a kuckocsaladsegito@labatlan.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.01

 

 

 

 

Álláslehetőség a Kuckónál!

Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2024.május 15-től 2026. március 22-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, Lábatlan

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (a 15/1998. NM rendelet 2.számú melléklete által meghatározott végzettség), elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség, szakmai tapasztalat
 • Nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör legkorábban 2024. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László András Ernő nyújt, a +36(30)694-6269 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Elektronikus úton László András Ernő részére a kuckocsaladsegito@labatlan.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.május 11.

 

 

 

Családi Nap Lábatlanon

CSALÁDI NAP LÁBATLANON

Közös Élmény – Közös Jövő

Lábatlan Város Önkormányzata támogatást nyert el a Kisprojekt Alap HUSK/SPF/2301/3.2 azonosítószámú felhívásán. A pályázat célja a Lábatlan és Karva lakosai számára egy olyan rendezvény megszervezése, mely alkalmat ad a találkozásra és lehetőséget teremt a lakosok, illetve a települések vezetői számára a kapcsolatok megerősítésére. A közösségi programsorozatra 2024. április 27-én a lábatlani Duna-parton kerül sor, ahol a nap során Lábatlanról és Karváról érkező iskolai osztályok, baráti társaságok vetélkedő sorozaton vehetnek részt. Az első 256 nevező számára a nap során teljes ellátást biztosítunk, és ráadásként értékes nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Két kategóriában az osztályok, illetve a baráti társaságok csapatai között 100.000 Ft, 75.000 Ft és 50.000 Ft pénzjutalmat sorsolunk ki. A csapatok létszáma nincsen korlátozva. A vetélkedő mellett az egész nap a szórakozásé, légi bemutató Besenyei Péterrel, könnyűzenei koncertek hogy csak néhányat említsünk a programok közül.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ, és a regisztráció az alábbi oldalon https://labatlan20.ticketninja.io/ vagy a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a 33/200-419 telefonszámon, gonczimarianna@labatlan.hu e-mail címen érhető el.

Álláshirdetés-kéményseprőket keres a Katasztrófavédelem

ÁLLÁSHIRDETÉS
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladat:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Álláshirdetésünkre várjuk kéményseprő végzettséggel rendelkező kéményseprő szakmunkások jelentkezését!
Amennyiben nem rendelkezik kéményseprő végzettséggel, betanított kéményseprők részére ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk. A képzés bentlakásos, és a képzés ideje alatt illetményre jogosult.

https://gek.katasztrofavedelem.hu/32352/allashirdetes

 

Lakossági Napelem pályázat – Fórum

2023. augusztus 3- án, 18 órától a Gerenday Közösségi Házban a lakossági napelem pályázatról tart tájékoztatót  FVI- Solar Kft.  A belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Mondja el a véleményét!

A GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt.  elkészítette a 2023. december 10-től érvényes vasúti menetrend tervezetét. A vasútvonalak 2023/24. évi menetrend tervezetét az érdeklődők  a honlapjukon megismerhetik és véleményezhetik.
Lábatlan tekintetében több fejlesztés is történt az elmúlt időszakban, azonban most egy űrlap kitöltésével a lakosság közvetlenül alkothat véleményt.

A véleményezési felület itt érhető el:

A MÁV-START ZRT.honlapjáról:

” Célunk, hogy megismerjük a vasúti közlekedést rendszeresen használók véleményét, szolgáltatásokkal való elégedettségét, és a tapasztalatokat felhasználjuk a következő évi menetrend tervezéséhez.

Most megírhatja véleményét!

A véleményezés 2023. július 05-től július 21-ig tart.

A beérkező vélemények, észrevételek feldolgozását és kiértékelését követően az ezek alapján készített összefoglaló dokumentumot honlapunkon közzétesszük.”

Könyvtáros, kulturális munkatárs -Álláspályázat

A Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Könyvtáros, kulturális munkatárs

Főbb feladatok, munkák:

 • A könyvtárban fogadja az olvasókat, ellátja az olvasói és kölcsönzési nyilvántartással kapcsolatos teendőket
 • figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeinek megfelelő programok, szolgáltatások, megszervezésére, a lakosság könyvtárhasználatának növelésére,
 • részt vesz a könyvtári és a települési rendezvények megszervezésében, lebonyolításában
 • segíti a kulturális intézmény vezetőjének munkáját, részt vesz az éves rendezvénynaptár elkészítésében, segíti az események online és offline megjelenítését
 • együttműködik a munkatársakkal, társszervezetekkel a szakmai tartalmak kialakításában, a tevékenységek végzésében, az események végrehajtásában

Az álláshoz tartozó elvárások:

szakirányú végzettség

 • felhasználó szintű számítástechnikai tudás
 • ápolt, igényes megjelenés

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs -, szervező – és problémamegoldó készség
 • precíz, önálló, gyors munkavégzés
 • megbízhatóság, türelem, nyitottság, kreativitás
 • határozott fellépés
 • B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (pl. művelődésszervező, kulturális szervező, rendezvényszervező, informatikus könyvtáros, közösségszervező)
 • könyvtáros területen szerzett tapasztalat
 • Lábatlan és környéke lakóhely
 • rendezvényszervezői gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete

 

Munkavégzés helye: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár – 2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.
Munkavégzés rendje:

 • 3 hónap próbaidő
 • teljes munkaidős munkavégzés
 • rugalmas munkaidőkeret
 • határozatlan idejű munkaszerződés

Bérezés: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. Ezen felül önkormányzati döntésnek megfelelő Cafetéria juttatás.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. április 11.

Jelentkezés módja:
Levélben: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.

E-mailben: gerendayhaz@gmail.com

Beadási határidő: 2023.03. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 4.

Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt.

Beküldendő dokumentumok:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Borverseny 2023

Adategyeztetés

Felhívás adategyeztetésre

 

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján – adategyeztetés céljából – az alábbi felhívást tesszük közzé:
– akinek tudomása van a mellékelt ingatlanok tulajdonosaként bejegyzett személyek hiányzó természetes személyazonosító adatairól, tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.
A zártkerti és külterületi ingatlanok listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is.