Katolikus híradás 2022. november 27.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 27., Advent I. vasárnapja

*** Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, fogyatékkal élő embertársainkért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A héten várom a testvérek decemberi imaszándékait. ***

*** Beköszöntött az új egyházi esztendő. Újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, szombaton a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1VRdv6YA3QisTUDUWGldpL42sSKC9_V6y/view?usp=share_link világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.  ***

   *** Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:    Íme, megváltásunk szent titka! Válasz: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz! ***

1***     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

  ***  Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva. ***

***  Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 33 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk az ottani kert takarításában segédkezők szorgosságának, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat. ***

***  A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

28. Hétfő Marchiai Szent Jakab, áldozópap
29. Kedd A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Szerda Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Csütörtök              A magyar rádiózás napja
02. Péntek A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Szombat Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Vasárnap Szent Borbála |||  Bányásznap

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szakmáry Dezső (9. évf.) és +Szülei előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 29. Kedd 6 óra Szentmise
Süttő 30. Szerda 6 óra Szentmise
Piszke 15 óra Temetés: +Leitgéb Gyula
Süttő 01. Csütörtök 13 óra Temetés: +Takács Bertalan
Lábatlan 18 óra Szentmise
Piszke 02. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 9 óra Templom kert, templom előtti  járda takarítása
15 óra Temetés: +Ambrus Lászlóné – Mezőfi Valéria Matild, majd Szentmise
Lábatlan 03. Szombat 18:00 Szentmise: a Madocsai család +Tagjai, +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nagy Ferenc (+IX.13.)
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Péch Katalin, +Deák Gyuláné – Erzsébet és plébániai +Munkatársak

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. november 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 20., Krisztus Király vasárnapja

*** Imádkozzunk a szent zene művelőiért, a magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a házasságra készülő fiatal lányokért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Együtt örvendünk a jubiláló testvéreinkkel, és nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, és a héten házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  ***

*** Ma a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 19,500.- (Süttő), illetve 33,030.- (Piszke) és 16,415.- (Lábatlan) Forint volt. *** A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon és az Adásidő c. lapban olvashatunk bővebben. A mai gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk, míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Kifelé menet fogadjuk szeretettel “Szent Erzsébet kenserét, és gondoljunk erre is. Megköszönjük a karitász önkénteseink buzgóságát, akik várják újabb önkéntesek jelentkezését a nemes munkára.***

*** Adventi koszorú-készítésre várjuk a hittanosokat, 26-án, szomba­ton délelőtt 10 órára a süttői plébánia-házba. Jelentkezés a hitoktatóknál. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

21. Hétfő A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban ||| A televízió világnapja
22. Kedd Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Szerda Szent Kelemen pápa
24. Csütörtök Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért
25. Péntek Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

26. Szombat Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért
27. Vasárnap Pilinszky János szn.– 1921 – íróinkért ||| Véradók napja – áldozatkészségért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 21. Hétfő 18 óra Szentmise: +Erzsébet édesanya, +Erzsébet testvér, +Erzsébet nagynéni előtte
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise  
Lábatlan 15 óra Temetés: +Miskó Pál  
 
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 25. Péntek 8 óra!! Szentmise  
Süttő 13 óra Temetés: +Zsíros Ferencné – Császár Mária Magdolna  
 
Lábatlan 26. Szombat 18:00 Szentmise  előtte
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth István, N:+Mezei Margit  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 26., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása
8-12 Süttő – plébániakert Kertrendezés
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. november 06.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 06., Évközi XXXII. vasárnap

*** Imádkozzunk a kőfaragókért, Egyházunkért, Hazánkért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  A Szentatya és a testvérek novemberi imaszándékait külön olvashatjuk.***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

07. Hétfő Erkel Ferenc szn. – 1810 – zenészekért
08. Kedd A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Szerda A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Csütörtök Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Péntek Szent Márton püspök || Az első világháború végének emléknapja – békéért
12. Szombat Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért
13. Vasárnap A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

 

A 45. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők előtte
Munkatársi megbeszélés
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 15 óra Temetés: +Ráczné Gál Alíz, majd Szentmise
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 10. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 19 óra Munkatársi megbeszélés
Piszke 11. Péntek 18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 12. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szabó Lajos, +Szülők, +Nagyszülők, a Szabó és a Zsebeházi család +Tagjai
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Szülők utána

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 20. 15 óra Piszke Egyházzenei áhítat
November 26., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., november hónapban ( 1+18 ) 

Szentatya: A szenvedő gyermekekért Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.:  1. Azért, hogy azok a papok akik, nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben, és megerősítést hűségükben! – 2. Azért, hogy a Szentek hősies példája, lelkesítse a híveket az életszentség útján! –  3. Azért, hogy kérjük mindig a Szentek közbenjárását, a betegek gyógyulásáért, akik bármilyen szenvedély betegségben szenvednek, a magányosokért, hogy merjenek a közeli család tagokkal, a közeli ismerősökkel újra beszélgető viszonyba kerülni, ez által a mindennapjaikat ha kicsit is, de szeretettel boldogabbá tenni! –  4. Szent Erzsébet példáját kövessük, az Ő erős hitével, szeretetével, ahogyan segítette a szegényeket, rászorulókat adományaival, a betegeket gyógyította, lelkiekben is támogatta, hiszen a mai korban is nagy szükség van az emberekkel való szeretet ápolására!!! –  5. Azért, hogy jobban figyeljünk oda egymásra a családjainkban, szeretteink állapotára, és ha valami elváltozást veszünk észre, segítsük, hogy minél hamarabb kerüljön orvosi ellátásra, időben elkerülve a nagyobb bajt!!! –  6. Tudjunk egymásnak megbocsátani, úgy a családokon belül, mint ismerőseinknek és más embertársainknak! — Unokáink gyógyulásáért! –  7. Hívő közösségeink összetartásáért, egészségéért!!!

B.I.:   8. Ifjúságunkért. – 9. Papjainkért. – 10. Beteg testvéreinkért. – 11. A szeretetszolgálatban munkálkodókért. – 12. Közösségeink összetartásáért.

A hónapra jelzett új szándékok (Süttő):

B.I. 13. Meg nem született kisbabáért, szüleinek újabb gyermekáldásért. –  14. Gyermekeim jövőjéért. – 15. Családomért. –  16. Háborúban meghaltaknak a lelki üdvéért. – 17. A békéért!

Plébános imaszándékai:  18. Azért, hogy a katolikus keresztények szentségekkel megerősítve induljanak a nagy útra, a Krisztussal való találkozásra, és minden jó szándékú ember megtalálja az utat a teremtő Atyához.

Saját szándékaim: …

Katolikus híradás 2022. október 30.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 30., Évközi XXXI. vasárnap

*** Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, erdészekért, a magyar ifjúságért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  Várom a testvérek novemberi imaszándékait.***

***Kedden, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szerdán, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről a hirdetés hátoldalán olvashatunk. ***

*** Köszönet a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

31. Hétfő Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

 “Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Kedd Mindenszentek ünnepe
02. Szerda Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Csütörtök Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért
04. Péntek Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Szombat Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Vasárnap Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 18 óra Előesti Szentmise előtte
Piszke 01. Kedd ¾ 10 óra Szentmise
Süttő 15 óra Szentmise, majd imádság a temetőben
Piszke 02. Szerda 15:45 Temetői imádság
Lábatlan 16:15 Temetői imádság
Lábatlan 17 óra!!! Szentmise
Lábatlan 03. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét.

November 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet, aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért.

Halottak napján:(vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) akik meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Feltételek: A/ Szentgyónás

B/Szentáldozás (28. Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy áldozás és egy imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető),

C/ imádság a pápa szándékára. (29. A Pápa szándékára történő imádság feltételének teljesen eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban teljes szabadságában áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mi egyebet imádkoznak még.) A Szentatya novemberi imaszándéka: A szenvedő gyermekekért: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet. Erre imádkozunk a búcsú elnyeréséhez

D/ Ezenkívül nem ragaszkodhat a lélek semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. október 23.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 23., Évközi XXX. vasárnap

*** Imádkozzunk Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép ünnepen, és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!   ***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban.  ***

*** A missziók javára  28,200.- (Süttő), illetve 16,500.- (Piszke) és 23,000.- (Lábatlan) Forintot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

24. Hétfő Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Kedd Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Szerda Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Csütörtök Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Péntek  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Szombat Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért
30. Vasárnap Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16:00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 18.30 XXX 18.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Bikolpuszta 24. Hétfő 17 óra!! Szentmise Bikolpusztán előtte
Piszke 25. Kedd Reggel nem lesz Szentmise
13 óra Temetés: +Szeifert Kálmán Józsefné – Stark Klára Márta, majd Szentmise
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 27. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 29. Szombat 10 óra Keresztelő: Karáth Elena
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +András
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kálmán, +Szülei, +Nagyszülei, +Hozzátartozók
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. október 09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 09., Évközi XXVIII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. A fiatalokat is örömmel várjuk e szép imádságra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járuljanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Két hét múlva – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatására jövő vasárnap, azaz október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén kerül sor.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a missziók ügyét 27.200 Ft (Süttő), illetve 21.350 Ft (Piszke) és 11.150 Ft (Lábatlan) összeggel támogatták a testvérek. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

10. Hétfő Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 ||| A lelki egészség világnapja  
11. Kedd Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szerda Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz) || október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

13. Csütörtök Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

október második csütörtökje A látás világnapja

14. Péntek Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Szombat Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Vasárnap Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865

 Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 13. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 14. Péntek 17:15 Ifjúsági Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 15. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Kiss László és élő Terézia
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária évf.
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., október hónapban

Szentatya: A mindenki számára nyitott Egyházért – Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház pásztorainak, és a szerzetesek életéből fel tudjuk ismerni az evangélium tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét! – Azért, hogy a Rózsafüzért imádkozva könyörögjünk Hazánkért, egész népünkért; azokért is, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, hogy bölcsességgel, jó szándékkal, igazságos felelősséget vállaljanak!!! – Azért, hogy minden nap imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, akik egyedül élnek, a betegekért, a szomorkodókért, hogy erőt, oltalmat és vigasztalást nyerjenek! – A zarándokokért, bármerre is járnak, hogy lelkiekben feltöltődjenek, és imáik által az itthon maradt családtagok hite is erősödjék! – Az októberi Szentolvasó felajánlása a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szent Szeplőtelen Szűz Máriának, minél hamarabb hozzon a világnak igazságos békét!!!

B.I.:  – Hazánkért; -hivatásokért; – papjainkért; – Szentatyáért; – a lengyel népért; – közösségeinkért;

Á.I.G. Nehéz  ügyemben az Úr Jézus álljon mellettem.

Gné K.J.: Beteg nővérünkért! – Családjainak hitéért. – Hogy a népszámlálás alkalmával legyen bátorságunk megvallani hitünket! – Keresztszülőkért. – Elhunyt Mihály és Zsuzsanna testvérünkért

Plébános imaszándékai:  A Szentségek vételére készülőkért. – Hitvalló keresztényekért, akik a népszámláláskor és az életben is bátran megvallják Krisztust.

Saját szándékaim: …….

Katolikus híradás 2022. október 02.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2022., október 02., Évközi XXVII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** Várom a testvérek októberi imaszándékait.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. Kérem a testvéreket, akik be szoktak kapcsolódni, beszéljenek össze, melyik nap, ki vezeti az imádságot. A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járujanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. A hátul kitett lapon még ma jelentkezhetünk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

03. Hétfő Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||Sárváry Pál szn. – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. Kedd Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;
05. Szerda  Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Csütörtök Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja
07. Péntek  Rózsafüzér Királynője 
08. Szombat Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
09. Vasárnap Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Kedd 11óra Temetés: +Szűcs Józsefné
Süttő 15 óra Temetés: +Morvai József, majd Szentmise
05. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 06. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 07. Péntek 15 óra Temetés: +Nagy Ferenc
Piszke 18 óra Szentmise
Bodajk 08. Szombat 8-19 óra Zarándoklat
Lábatlan 18 óra Nem lesz Szentmise !
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 25.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 25., Évközi XXVI. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Ma az elvándorlókért és menekültekért is imádkozzunk. A szentatya üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/a-jovo-alakitasa-az-elvandorlokkal-es-menekultekkel—papai-uzenet-az-elvandorlok-es-menekultek-108-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** Várom a testvérek októberi imaszándékait.***

*** A termények megáldására egy hét múlva kerül sor. Nézzünk körül kertjeinkben, mit tehetünk  az oltár elé október első vasárnapján, hogy ezáltal adhassunk hálát a föld terméséért. ***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. Kérem a testvéreket, akik be szoktak kapcsolódni, beszéljenek össze, melyik nap, ki vezeti az imádságot. A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járujanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. A hátul kitett lapon jelentkezhetünk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

26. Hétfő Szent Kozma és Damján – orvosokért és gyógyszerészekért

Tengerészeti világnap – tengerészekért

Riszdorfer Ödön szn – 1893 – fényképészekért

27. Kedd Páli Szent Vince  szerzetes – az irgalmas szeretet gyakorlóiért

 Turisztikai világnap – természetjárókért ||| Kerpely Antal szn. – 1866 – kohászokért

28. Szerda  Szent Vencel Vértanú

Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk – a Fülöp-szigeteki népekért

Ormándy Miklós piarista szerzetes szn – 1846 – a hazai oktatásért

29. Csütörtök Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael Főangyalok

A pákozdi csata – 1848 – Hazánkért

Bíró László József szn.  – 1899 –  magyar feltalálókért

30. Péntek  Szent Jeromos – Szentírás elterjedéséért

A helyi önkormányzatok napja Magyarországon – helyi elöljárókért

Benedek Elek szn. – 1859; A népmese napja  – A felnövekvő nemzedékért

01. Szombat A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekért

Lisieux-i Szent Teréz – missziókért

02. Vasárnap  Szent Őrzőangyalok ||| Barlai Béla (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||Habitat világnap||| A Hepatitis világnapja

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 39. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise
Lábatlan!! 28. Szerda 15 óra Temetés: +Januska Ernőné – Ilona,

 majd Szentmise

Lábatlan 29. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 30. Péntek 18 óra Szentmise
Nagymaros 01. Szombat 7-19 óra Ifjúsági találkozó
Lábatlan 18 óra Nem lesz Szentmise !
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Simon Ilona, +István és +Nagyszülők
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : A Bednár, a Pekár, a Vadász és a Balázs család élő és + Tagjai utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapesthttps://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 18.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 18., Évközi XXV. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Az Ars Sacra hét keretében, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn pénteken 17 órai kezdettel a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén vasárnap 18 órai kezdettel az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk.  Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket a plakátokon olvashatunk. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

19. Hétfő Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú
20. Kedd Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Szerda Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Csütörtök
Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

23. Péntek Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes
24. Szombat Szent Gellért vt. ||| Schöpf-Mérei Ágoston gyermekgyógyász szn – 1804 |||

Bereczki Máté, »A hazai gyümölcsészet atyja szn  – 1824

25. Vasárnap Süss Sándor (*1848. szept. 25.) műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója.

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 21. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 22. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő!! 23. Péntek 17 óra!! Ars Sacra délután
Süttő 24. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
18 óra Ars Sacra est

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 11., Évközi XXIV. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között a megváltás titkának felismeréséért, a gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, fogyatékkal élő embertársainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

*** Szeptember 14-én, szerdán, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) kezdeményezéséhez – a közös európai imanap keretében a süttői templomban rövid csendes szentségimádás lesz a Szentmise után. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.  Két hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

12. Hétfő Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Kedd Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Szerda A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Csütörtök Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Péntek Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Szombat Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Vasárnap A Rokkantak napja

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő – Bikol!!! 12. Hétfő 18 óra Bikol – Szentmise előtte
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 16. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 17. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/