Katolikus Híradás 2023. január 29.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., január 29., Évközi IV. vasárnap

Imádkozzunk  a szegénygondozásban fáradozókért, magyar sportolóinkért, a szerzetesekért, az emléknapok naptárából követ­kező többi szándékra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A héten várom a testvérek februári imaszándékait.

***  A héten ismét vendégünk lesz Schmotzer Kristóf, A Szent István királyról nevezett Esztergomi Ősrégi Pap­nevelő Intézet V. éves papnövendéke. Éljünk a lehetőséggel, és a liturgikus alkalmakon túl is ke­ressük a találkozási lehetőséget, hadd érezze szeretetünket! ***

A farsangi időszakban továbbra is ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (+1994) előtte
 
Piszke 31. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 01. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 02. Csütörtök 15 óra Temetés: +Pintér Edina, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise és gyertyaszentelés  
 
Süttő 03. Péntek 13 óra Temetés: +Takács Istvánné – Szabó Margit  
Piszke 8 óra Elsőpénteki Szentmise és „Balázs-áldás” utána
 
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise: +Teréz és József Nagyszülőkért és +László keresztapáért  
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és +Hozzátartozók  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő  A lepra elleni harc világnapja ||| Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
31. Kedd Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Szerda Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Csütörtök Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Péntek Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Szombat Rákellenes világnap
05. Vasárnap  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért

 

Közelgő események

Február 16., csütörtök Süttő 19 óra Szent Lipót est – beszélgetés a Szent Koronáról
Február 22., szerda Lábatlan 18 óra Szentmise és hamvazkodás – szigorú böjti nap
Február 25., szombat 9-12 óra Süttő Szentségimádási nap
Február 28., kedd 15-18 óra Piszke Szentségimádási nap

 

 

A testületek megtekintették és elfogadták a plébániák 2022. évi szám­adását és 2023. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. 

 

Szeretettel kérjük, hogy aki tud, akár havonta csak egyszer is bekapcsolódni a templomaink takarításába, jelentkezzen. Mostanra mindenütt 3-4 idősebb testvérünk váltja egymást e nagy munkában. Nagyszerű dolog közös otthonunkért áldozatot hozni.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén „egyházadó­jával”, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a 2018-ban az egyház javára tett rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; a második 1%-ról azonban, mellyel valamely alapítványt támogatunk, minden esztendőben újra kell rendelkeznünk. c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről. Továbbiakat a https://egyszazalek.katolikus.hu oldalon olvashatunk.

 

Önkéntes megajánlásunkat, korábbi nevén „Egyházadónkat”, amellyel a helyi közösséget, tehát ez esetben a süttői, illetve a piszkei-lábatlani plébániát támogatjuk, és amelynek ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a következő módon juttathatjuk el:

Süttőn személyesen: Kállai Gyuláné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián, illetve Karáthné Szalontai Helga testvérünknél.

Piszkén és Lábatlanon személyesen: Gróf Károlyné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián.

Mindkét településen utalással:

 

Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

kat.hiradás 01.17

Katolikus híradás 2023. január 15.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., január 15., Évközi II. vasárnap

Imádkozzunk  napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért, engesztelésül népünkért, orvosokért, az emléknapok naptárából követ­kező többi szándékra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

A keresztények egységéért is imádkozzunk a héten. A közös imád­ságra lábatlani református testvéreinkkel – az előző évek hagyo­mányát követve – nagyböjtben kerül sor.

Jövő vasárnap lesz az „Isten Igéjének” vasárnapja, azaz a Szentatya által bevezetett korábbi Szentírás vasárnapja helyett tartandó ünnepi alkalom. Kérem, hogy hozzák el magukkal a Szentírásaikat, hogy azokat meg tudjam áldani.

Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen! 

 A Süttői Képviselő testület tagjait január 16-án, hétfőn 19 órakor várom a  süttői plébánia-házba.

A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 17-én, kedden 18 órakor, ugyancsak a süttői plébánia-házba várom.  

 Január 19., csütörtökön este 7 órakor Szent Lipót est lesz a SAKKE szervezésében: – beszélgetés Naszák István tanár úrral irodalomról, az élet dolgairól. Várjuk az érdeklődő testvéreket a süttői plébánia-házba. 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak!

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Süttői Testület tanácskozása  
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
Süttő 16 óra Temetési Szentmise: +Margl Gézáné – Mann Ágota  
Süttő!! 18 óra!! Piszkei testület tanácskozása  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Lábatlan 19. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 19 óra Szent Lipót irodalmi est  
 
Piszke 20. Péntek 8 óra Szentmise  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Lernyei Ákos és N: +Szilágyi Viktória  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Szent Marcellus pápa (+287)
17. Kedd Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Szerda Szent Piroska – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

Árpád-házi Szent Margit – engesztelésül népünkért

19. Csütörtök Nagyváthy János (szn 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.
20. Péntek Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, ||| Esztergomi Boldog Özséb rendalapító
21. Szombat Szent Ágnes szűz és vértanú ||| Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő
22. Vasárnap Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

 

Közelgő események

Január 26., csütörtök Lábatlan 18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya (+1996)
Január 30., hétfő Süttő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (+1994)
Február 01 – 05., szerda – vasárnap S-P-L   Vendégünk Schmotzer Kristóf papnövendék
Február 22., szerda Lábatlan 18 óra Szentmise és hamvazkodás – szigorú böjti nap
Február 25., szombat 9-12 óra Süttő Szentségimádási nap
Február 28., kedd 15-18 óra Piszke Szentségimádási nap

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2023. január 8.

   Imádkozzunk  az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek január hónapra szánt imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

      A Süttői Képviselő testület tagjait január 16-án, hétfőn 19 órakor Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 17-én, kedden 18 órakor, ugyancsak a süttői plébánia-házba várom. Előt­te, január 11-én, szerdán, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Szép és üdvös gyakorlat a »Nagy kilenced«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak!

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise
19  óra Gazdasági tanácsok ülése
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Kedd Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szerda Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Csütörtök A Don-kanyar Hősei emlékezete
13. Péntek Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért
14. Szombat Szent Félix
15. Vasárnap Remete Szent Pál ||| Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

Közelgő események

Január 16., hétfő 19 óra Süttő A Süttői Testület tanácskozása
Január 17., kedd 18 óra Süttő A Piszkei Testület tanácskozása
Január 19., csütörtök 19 óra Süttő Szent Lipót est a SAKKE szervezésében: – beszélgetés Naszák István tanár úrral

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., január hónapban
Szentatya imaszándéka:
Evangelizációs: Az emberi testvériségért
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és
nyitottan minden ember felé.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):
P Mné E.: -Azért, hogy a Krisztusban való szeretete segítse a papságot az egész
világon, és az őket segítőket is lelkes munkájukban! – Azért, hogy a népek és a
fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés! – Azért, hogy
az Anyaszentegyház minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűzanya
pártfogását! – A betegekért, a szomorúakért, a szegényekért, minden dolgozóért,
a hitoktatókért, a pedagógusokért, az adakozókért, a magányosokért!
B.I.: – Az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztusra tudjuk bízni életünk minden
percét az új esztendőben.
(Süttő) B.I.: – Családomért, idős Édesanyámért, beteg testvéréért. – A járványban
meg betegedettekért.
Plébános imaszándékai: – Világi apostoli hivatásokért. – Karitász
munkatársakért.
Saját szándékaim:…

Katolikus híradás 2022. december 04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., december 04., Advent II. vasárnapja

*** Imádkozzunk   mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A Szentatya és a testvérek decemberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

05. Hétfő A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Kedd Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Szerda Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Csütörtök Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Péntek  A labdarúgás világnapja
10. Szombat Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||  Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért
11. Vasárnap Szent Damazusz pápa,

 

49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 06. Kedd 6 óra!! Szentmise
Süttő 07. Szerda 6 óra!! Szentmise
15 óra Temetés: +Tóth Attila Ferenc, majd Szentmise
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 09. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 10. Szombat 18:00 Szentmise: +Leitgéb Gyula (+november 08.)  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szo 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vas 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest 

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. november 27.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 27., Advent I. vasárnapja

*** Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, fogyatékkal élő embertársainkért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A héten várom a testvérek decemberi imaszándékait. ***

*** Beköszöntött az új egyházi esztendő. Újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, szombaton a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1VRdv6YA3QisTUDUWGldpL42sSKC9_V6y/view?usp=share_link világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.  ***

   *** Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:    Íme, megváltásunk szent titka! Válasz: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz! ***

1***     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

  ***  Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva. ***

***  Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 33 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk az ottani kert takarításában segédkezők szorgosságának, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat. ***

***  A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

28. Hétfő Marchiai Szent Jakab, áldozópap
29. Kedd A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Szerda Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Csütörtök              A magyar rádiózás napja
02. Péntek A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Szombat Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Vasárnap Szent Borbála |||  Bányásznap

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szakmáry Dezső (9. évf.) és +Szülei előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 29. Kedd 6 óra Szentmise
Süttő 30. Szerda 6 óra Szentmise
Piszke 15 óra Temetés: +Leitgéb Gyula
Süttő 01. Csütörtök 13 óra Temetés: +Takács Bertalan
Lábatlan 18 óra Szentmise
Piszke 02. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 9 óra Templom kert, templom előtti  járda takarítása
15 óra Temetés: +Ambrus Lászlóné – Mezőfi Valéria Matild, majd Szentmise
Lábatlan 03. Szombat 18:00 Szentmise: a Madocsai család +Tagjai, +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nagy Ferenc (+IX.13.)
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Péch Katalin, +Deák Gyuláné – Erzsébet és plébániai +Munkatársak

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. november 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 20., Krisztus Király vasárnapja

*** Imádkozzunk a szent zene művelőiért, a magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a házasságra készülő fiatal lányokért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Együtt örvendünk a jubiláló testvéreinkkel, és nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, és a héten házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  ***

*** Ma a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 19,500.- (Süttő), illetve 33,030.- (Piszke) és 16,415.- (Lábatlan) Forint volt. *** A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon és az Adásidő c. lapban olvashatunk bővebben. A mai gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk, míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Kifelé menet fogadjuk szeretettel „Szent Erzsébet kenserét, és gondoljunk erre is. Megköszönjük a karitász önkénteseink buzgóságát, akik várják újabb önkéntesek jelentkezését a nemes munkára.***

*** Adventi koszorú-készítésre várjuk a hittanosokat, 26-án, szomba­ton délelőtt 10 órára a süttői plébánia-házba. Jelentkezés a hitoktatóknál. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

21. Hétfő A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban ||| A televízió világnapja
22. Kedd Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Szerda Szent Kelemen pápa
24. Csütörtök Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért
25. Péntek Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

26. Szombat Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért
27. Vasárnap Pilinszky János szn.– 1921 – íróinkért ||| Véradók napja – áldozatkészségért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 21. Hétfő 18 óra Szentmise: +Erzsébet édesanya, +Erzsébet testvér, +Erzsébet nagynéni előtte
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise  
Lábatlan 15 óra Temetés: +Miskó Pál  
 
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 25. Péntek 8 óra!! Szentmise  
Süttő 13 óra Temetés: +Zsíros Ferencné – Császár Mária Magdolna  
 
Lábatlan 26. Szombat 18:00 Szentmise  előtte
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth István, N:+Mezei Margit  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 26., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása
8-12 Süttő – plébániakert Kertrendezés
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. november 06.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 06., Évközi XXXII. vasárnap

*** Imádkozzunk a kőfaragókért, Egyházunkért, Hazánkért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  A Szentatya és a testvérek novemberi imaszándékait külön olvashatjuk.***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

07. Hétfő Erkel Ferenc szn. – 1810 – zenészekért
08. Kedd A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Szerda A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Csütörtök Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Péntek Szent Márton püspök || Az első világháború végének emléknapja – békéért
12. Szombat Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért
13. Vasárnap A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

 

A 45. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők előtte
Munkatársi megbeszélés
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 15 óra Temetés: +Ráczné Gál Alíz, majd Szentmise
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 10. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 19 óra Munkatársi megbeszélés
Piszke 11. Péntek 18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 12. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szabó Lajos, +Szülők, +Nagyszülők, a Szabó és a Zsebeházi család +Tagjai
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Szülők utána

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 20. 15 óra Piszke Egyházzenei áhítat
November 26., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., november hónapban ( 1+18 ) 

Szentatya: A szenvedő gyermekekért Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.:  1. Azért, hogy azok a papok akik, nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben, és megerősítést hűségükben! – 2. Azért, hogy a Szentek hősies példája, lelkesítse a híveket az életszentség útján! –  3. Azért, hogy kérjük mindig a Szentek közbenjárását, a betegek gyógyulásáért, akik bármilyen szenvedély betegségben szenvednek, a magányosokért, hogy merjenek a közeli család tagokkal, a közeli ismerősökkel újra beszélgető viszonyba kerülni, ez által a mindennapjaikat ha kicsit is, de szeretettel boldogabbá tenni! –  4. Szent Erzsébet példáját kövessük, az Ő erős hitével, szeretetével, ahogyan segítette a szegényeket, rászorulókat adományaival, a betegeket gyógyította, lelkiekben is támogatta, hiszen a mai korban is nagy szükség van az emberekkel való szeretet ápolására!!! –  5. Azért, hogy jobban figyeljünk oda egymásra a családjainkban, szeretteink állapotára, és ha valami elváltozást veszünk észre, segítsük, hogy minél hamarabb kerüljön orvosi ellátásra, időben elkerülve a nagyobb bajt!!! –  6. Tudjunk egymásnak megbocsátani, úgy a családokon belül, mint ismerőseinknek és más embertársainknak! — Unokáink gyógyulásáért! –  7. Hívő közösségeink összetartásáért, egészségéért!!!

B.I.:   8. Ifjúságunkért. – 9. Papjainkért. – 10. Beteg testvéreinkért. – 11. A szeretetszolgálatban munkálkodókért. – 12. Közösségeink összetartásáért.

A hónapra jelzett új szándékok (Süttő):

B.I. 13. Meg nem született kisbabáért, szüleinek újabb gyermekáldásért. –  14. Gyermekeim jövőjéért. – 15. Családomért. –  16. Háborúban meghaltaknak a lelki üdvéért. – 17. A békéért!

Plébános imaszándékai:  18. Azért, hogy a katolikus keresztények szentségekkel megerősítve induljanak a nagy útra, a Krisztussal való találkozásra, és minden jó szándékú ember megtalálja az utat a teremtő Atyához.

Saját szándékaim: …

Katolikus híradás 2022. október 30.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 30., Évközi XXXI. vasárnap

*** Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, erdészekért, a magyar ifjúságért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  Várom a testvérek novemberi imaszándékait.***

***Kedden, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szerdán, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről a hirdetés hátoldalán olvashatunk. ***

*** Köszönet a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

31. Hétfő Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

 „Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Kedd Mindenszentek ünnepe
02. Szerda Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Csütörtök Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért
04. Péntek Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Szombat Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Vasárnap Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 18 óra Előesti Szentmise előtte
Piszke 01. Kedd ¾ 10 óra Szentmise
Süttő 15 óra Szentmise, majd imádság a temetőben
Piszke 02. Szerda 15:45 Temetői imádság
Lábatlan 16:15 Temetői imádság
Lábatlan 17 óra!!! Szentmise
Lábatlan 03. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét.

November 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet, aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért.

Halottak napján:(vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) akik meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Feltételek: A/ Szentgyónás

B/Szentáldozás (28. Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy áldozás és egy imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető),

C/ imádság a pápa szándékára. (29. A Pápa szándékára történő imádság feltételének teljesen eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban teljes szabadságában áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mi egyebet imádkoznak még.) A Szentatya novemberi imaszándéka: A szenvedő gyermekekért: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet. Erre imádkozunk a búcsú elnyeréséhez

D/ Ezenkívül nem ragaszkodhat a lélek semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. október 23.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 23., Évközi XXX. vasárnap

*** Imádkozzunk Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép ünnepen, és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!   ***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban.  ***

*** A missziók javára  28,200.- (Süttő), illetve 16,500.- (Piszke) és 23,000.- (Lábatlan) Forintot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

24. Hétfő Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Kedd Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Szerda Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Csütörtök Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Péntek  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Szombat Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért
30. Vasárnap Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16:00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 18.30 XXX 18.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Bikolpuszta 24. Hétfő 17 óra!! Szentmise Bikolpusztán előtte
Piszke 25. Kedd Reggel nem lesz Szentmise
13 óra Temetés: +Szeifert Kálmán Józsefné – Stark Klára Márta, majd Szentmise
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 27. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 29. Szombat 10 óra Keresztelő: Karáth Elena
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +András
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kálmán, +Szülei, +Nagyszülei, +Hozzátartozók
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. október 09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 09., Évközi XXVIII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. A fiatalokat is örömmel várjuk e szép imádságra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járuljanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Két hét múlva – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatására jövő vasárnap, azaz október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén kerül sor.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a missziók ügyét 27.200 Ft (Süttő), illetve 21.350 Ft (Piszke) és 11.150 Ft (Lábatlan) összeggel támogatták a testvérek. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

10. Hétfő Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 ||| A lelki egészség világnapja  
11. Kedd Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szerda Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz) || október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

13. Csütörtök Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

október második csütörtökje A látás világnapja

14. Péntek Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Szombat Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Vasárnap Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865

 Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 13. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 14. Péntek 17:15 Ifjúsági Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 15. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Kiss László és élő Terézia
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária évf.
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., október hónapban

Szentatya: A mindenki számára nyitott Egyházért – Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház pásztorainak, és a szerzetesek életéből fel tudjuk ismerni az evangélium tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét! – Azért, hogy a Rózsafüzért imádkozva könyörögjünk Hazánkért, egész népünkért; azokért is, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, hogy bölcsességgel, jó szándékkal, igazságos felelősséget vállaljanak!!! – Azért, hogy minden nap imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, akik egyedül élnek, a betegekért, a szomorkodókért, hogy erőt, oltalmat és vigasztalást nyerjenek! – A zarándokokért, bármerre is járnak, hogy lelkiekben feltöltődjenek, és imáik által az itthon maradt családtagok hite is erősödjék! – Az októberi Szentolvasó felajánlása a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szent Szeplőtelen Szűz Máriának, minél hamarabb hozzon a világnak igazságos békét!!!

B.I.:  – Hazánkért; -hivatásokért; – papjainkért; – Szentatyáért; – a lengyel népért; – közösségeinkért;

Á.I.G. Nehéz  ügyemben az Úr Jézus álljon mellettem.

Gné K.J.: Beteg nővérünkért! – Családjainak hitéért. – Hogy a népszámlálás alkalmával legyen bátorságunk megvallani hitünket! – Keresztszülőkért. – Elhunyt Mihály és Zsuzsanna testvérünkért

Plébános imaszándékai:  A Szentségek vételére készülőkért. – Hitvalló keresztényekért, akik a népszámláláskor és az életben is bátran megvallják Krisztust.

Saját szándékaim: …….