Katolikus híradás 2022.05.01.

*** Imádkozzunk a sport becsületéért, mozgássérült embertársainkért, a tűzoltókért,  és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a  név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Várom a testvérek imaszándékait. ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázatban jelzett időkben. ***

*** Örömmel várjuk Schmotzer Kristóf tisztelendő urat, akinek üzenetét a világhálón a  https://drive.google.com/file/d/1tT4PQan7fTGQlRwfQhJnjI2WAlUzrB8c/view?usp=sharing   címen hallgathatjuk meg. Régi hagyomány szerint Hivatások vasárnapján a kispapok tesznek tanúságot az egyházmegye templomaiban. Megtiszteltetés és a közösségeink iránti bizalom jele, amikor a főegyházmegye 189 plébániája és lelkészsége közül idén is kiválasztottak minket, hogy a  13 Esztergom-Budapesti egyházmegyés papnövendék egyikét fogadjuk. Imádkozzunk érte és társaiért. A http://esztergomiszeminarium.eu honlapon tájékozódhatunk a papnövendékek életéről. ***

*** A Szentatya tavalyi üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-58-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. Az ideit majd később. ***

   A héten imára indító emléknapok

  /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő Szent Atanáz – az Igazság szenvedélyes kereséséért

 A magyar sport napja – a sport becsületéért

03. Kedd Szent Fülöp és Jakab apostol,–  A nemzetközi sajtószabadság napja
04. Szerda Szent Flórián –   a magyar tűzoltók napja ||| Boldog Ceferino Giménez
05. Csütörtök Szent Gotthard ||| Radnóti Miklós szn – 1909 ||| Európa nap |||  A mozgássérültek esélyegyenlőségéért
06. Péntek Szablik István, piar. Szerz. Tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője SZN – 1746 ||| A jászok napja 
07. Szombat Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Vasárnap A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja

 

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után —  Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 18. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 02.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 05. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 06. Péntek 18 óra Szentmise
Piszke 07. Szombat 10 óra Elsőáldozók gyónása
Süttő 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Julianna és unokája: +Aliz

Elsőáldozás

Piszke ¾ 10 óra Szentmise  – Elsőáldozás

 

 

 

   Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

katolikus 04.24.

Katolikus híradás 2022. 04. 29.

*** Imádkozzunk betegekért, fizikusainkért, az ökológiai egyensúly megőrzéséért és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!
*** Búzaszentelő napján áldást, kedvező időjárást kérünk földjeinkre, a mezőgazdaság minden valódi munkására! ***
***Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapján a szokott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetünk. ***

***A Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára 23,950.- (Süttő), 17,500.- (Piszke), illetve 11,500.- (Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvérek jóvoltából. ***

A héten imára indító emléknapok
/forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli¬kusradio.hu, programturizmus.hu/

A héten imára indító emléknapok
/forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli¬kusradio.hu, programturizmus.hu/
25. Hétfő Szent Márk evangélista ||| Markusovszky Lajos, az Orvosi Hetilap alapítója SZN – 1815
26. Kedd A szellemi tulajdon világnapja
27. Szerda Szent Peregrinus – betegekért
28. Csütörtök Chanel Szent Péter vértanú,
Tihanyi Kálmán, a televíziós képcső kikísérletezője szn – 1897 – fizikusainkért
29. Péntek Sienai Szent Katalin – szerzeteseinkért
Nemes Tihamér szn.– 1895 – elektrotechnikával fogolalkozókért
30. Szombat Szent V. Pius pápa – a Szentatyáért
A méhek napja Magyarországon – az ökológiai egyensúly megőrzéséért
01. Vasárnap Munkás Szent József – munkásokért, a munka becsületéért, megszenteléséért || Édesanyák napja

A 17. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 25. Hétfő 13 óra Temetés: +Oláh Ferencné – Huj Mária, majd Szentmise
Süttő 18 óra Szentmise: +Áprily László és
+Szűcs Istvánné – Aranka előtte

Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise

Süttő 27. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért

Lábatlan 28. Csütörtök — Nem lesz Szentmise

Piszke 29. Péntek 18 óra Szentmise

Süttő 30. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: A Holdampf, a Resszer és a Nagy család élő és +Tagjaiért előtte

Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Harmath Károly (+III.19.)
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Közelgő események
Május 07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
9 – 14 Süttő A kápolna és a plébánia kert rendezése
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz
napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu
naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://www.facebook.com/splplebaniak/

katolikus hirdetés 04.03.

Katolikus híradás 2022.04. 03.

Imádkozzunk mérnökeinkért, Hazánk jó hírnevéért, méhészeinkért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!  A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk

A mai napon különös buzgósággal imádkozunk Hazánkért, nemzetünkért, miközben szem előtt tartjuk A Katolikus Egyház Katekizmusának 2240. pontját, miszerint:
„A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vállalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szavazati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége”. Ugyancsak ide illik a II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 75. pontja: Ne feledjék tehát az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni.  – Alapos megfontolás után, nem érzelmi alapon, vélt vagy valós sérelmek mentén, hanem az adott jelöltek programját keresztény értékrendünkkel egyeztetve gyakoroljuk szép kötelességünk jogát. Bár nehéz hiteles forrást találni, amennyire lehetséges, keressük meg azokat, és ne azonnal higgyünk el mindent, hanem gondoljuk át, amit látunk-hallunk, illetve, amit tapasztaltunk.

Ne feledjük, hogy családtagjaink, rokonaink, munkatársaink, szomszédaink holnap is ugyanazok lesznek, éppen ezért amennyire fontos az eszmecsere és az érvek (akár szenvedélyes) ütköztetése, annyira kerülendő a gyűlölködés. Maga az Úr Jézus is gyakorta vitatkozott ellenfeleivel, de sohasem gyűlölködött. 

*** Ne feledjük, hogy egyéni önmegtagadásaink mellett vannak közös, kötelező formái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagyböjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órától. ***

*** Köszönet a testvéreknek, akik Piszkén szépítették a Kálváriát és  kertjeinket.   ***

*** Evangelizáljunk!  Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha a gyermek keresztelésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismertető filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Ma Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regionális keresztúti áhítatra. Jöjjünk. Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indulnak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István templom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Ma a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk földi élete helyeit védeni, segíteni. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvérek jóvoltából. ***

*** Kérjük, ne  feledjük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóhatóság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

A 14. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 04.  Hétfő 18 óra Szentmise: + Morvai Józsefné – Magdolna (tem. Ápr.  11.) előtte
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise  utána
Süttő 06. Szerda 8 óra Szentmise
15 óra Temetés: +Sotus Béla
Lábatlan 07. Csütörtök 18 óra Szentmise: Beteg Izabella kisgyermek
Piszke 08. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat – ministránsnok
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 09. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise:  +János (1. évf.)
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Báthory Imre, +Szülei, +Testvérei 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Kedd Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért
06. Szerda Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Csütörtök De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Péntek Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért 
09. Szombat Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906. 
10. Vasárnap Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért 

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

   Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Imaszándékok 2022., április hónapban

Az egészségügyi dolgozókért

Imádkozzunk, hogy, különösen a legszegényebb országokban, a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház papjai, hithirdetői békében, nyugalomban, üldözések nélkül tudják tanítani az Evangéliumot!. – Azért, hogy Húsvét ünnepe hasson a Világ minden országának népeire, így tudjunk egymásnak megbocsátani, legyünk segítőkészek, jó szívvel nyújtsunk kezet, hogy legyen mibe megkapaszkodni, ha bármilyen rossz útra tévedünk!!! – Azért, hogy bármilyen testi-lelki betegségben gyötrődünk, az Úr Jézus Krisztus feltámadása erősítse a reményünket! – Azért, hogy igazságos legyen az áprilisi szavazás, a Kormány pártokra! – Azért, hogy kedvező időjárás legyen a mezőgazdasági termések miatt! –  A családok egyben-maradásáért, kismamákért, koraszülött csecsemőkért, látás- és a hallássérültekért: ne érezzék a hátrányos megkülönböztetést!!!

B.I.: Hogy az emberek felismerjék húsvét ünnepének igazi értelmét, megváltásunkat és eljövendő feltámadásunkat. – Családjainkért.  – Népünk vezetőiért, hogy a Krisztusi úton vezessék a Szűzanyának 1000 éve felajánlott országot.

V.I.G.: Testi és lelki betegek gyógyulásáért.

Gné K.J.: Elhunyt plébánosokért. – Koraszülött kisbabáért. – Az egyházközség segítőiért! – Hogy húsvét titkát felismerjük , és e szerint éljük az életünket! – Súlyos betegségben szenvedőkért! – A gyermekáldásra várókért!

Plébános imaszándékai:  – Bérmálkozóinkért, és az abból most kimaradó nyolcadikosokért. 

kat.hird.0326

Katolikus híradás 2022.03.26.

***  Imádkozzunk Nemzetünkért, a ciszterci rendért, a meseíró­kért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  A hé­ten várom a testvérek imaszándékait. ***

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával; 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással „Ukraj­nai háború” megnevezéssel – a 12011148-00124534-00100008 számra

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a temploma­inkban még ma adhatjuk le adományainkat:

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órá­tól. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Épültem a süttői testvérek lelkesedésén, a templom és a plébánia-kert szépítésén. Jövő szombaton a piszkei kálváriát, templom- és plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket, délelőtt 9 órától.   ***

*** Ugyancsak szombaton 10 órától a piszkei templomban kerül sor a jelöltek első szentgyónására. Imádkozunk értük, a szülők, nagyszülők, keresztszülők és idősebb test­vérek mutassanak jó példát; ahol ez hiányozna, mi lehetünk a jó példa…  ***

*** Ma 16 órától a piszkei templomban imádkozunk a keresztények egységé­ért.  ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyer­meke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Mához egy hétre Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regio­nális keresztúti áhítatra. Hangsúlyosan és szeretettel hívjuk a fiatalokat, hogy e hagyománynak ők is részesei legyenek. A li­turgia 15 órakor kezdő­dik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, rész­ben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelé­vel. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig.

Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indul­nak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István temp­lom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Jövő vasárnap a a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvé­rek jóvoltából. ***

 

*** Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóható­ság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

 

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 01. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat  
18 óra Szentmise: +Magdolna és József szülők és + Szüleik előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Piszke 02. Szombat 10 óra Első szentgyónás  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Schmidt Frigyesné – Erzsébet (tem. III. 18.)

Keresztelő: Lóci Dávid

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Kedd  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szerda Szent Quirinus (Kerény)
31. Csütörtök  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Péntek Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Szombat Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Vasárnap
 Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. 03. 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., március 20., Nagyböjt III. vasárnap

 

*** Imádkozzunk Nemzetünkért, zeneszerzőinkért, a tuberkolózis és más betegségek visszaszorításáért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint tá­mogatást jelent); 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással a Katolikus Karitász bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – 12011148-00124534-00100008

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a templomainkban adhatjuk le adományainkat:

  1. tartós élelmiszerek; 2. takaró, mat­rac, ágynemű (jó állapotú, tiszta);
  2. baba és kisgyerek pelenka; 4. baba és felnőtt tisztálkodási szerek. ***

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Jövő szombaton a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket. Délelőtt 9 órától várjuk a testvéreket. ***

*** Ma 16 órától a református templomban közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Jövő vasárnap, azaz 27-én mi látjuk vendégül református testvéreinket. ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

 

A 12. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 25. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat
18 óra Szentmise: +Gábor és +Szülei előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 26. Szombat 9 óra Kert-szépítés
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Lernyei és a Hamvas család

+ Tagjai

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Hálaadásul 40 esztendőért
16 óra Imádság a keresztények egységéért

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő  A költészet világnapja
22. Kedd A víz világnapja
23. Szerda Meteorológiai világnap
24. Csütörtök A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője szn – 1656

25. Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, szn – 1795

26. Szombat  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Vasárnap II. Rákóczi Ferenc szn – 1676

Közelgő események

Március 27. 16 óra Piszke Imádság a keresztények egységéért
Április 02., szombat 10 óra Piszke Első Szentgyónás
Április 03., vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

    Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022.02.20.

  Imádkozzunk többek között a kommunista diktatúrák áldozatai­ért, termőföldünk megbecsüléséért, a bűncselekmé­nyek áldozatai­ért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, va­lamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  A házasság hetének zárásaként a Szentmisék végén külön is megáldom a házaspárokat.

 

A héten pénteken lesz a süttői közösség egyházmegyei szentségimádási napja. Szentségkitétel 15 órakor, 18 órakor Szentmisével zárjuk az alkalmat. Hétfőhöz egy hétre Piszkén imádjuk az Urat hasonlóképp.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

Folytatjuk a leendő elsőáldozókért és bérmálkozókért való imádságot. A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádságot, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Jövő vasárnap bemutatom a készülő gyermekeket a templomi közösségnek is.

 

    Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 20,020.-(Süttő), 11,300.-(Piszke), illetve 8,000.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk.

 

Ez évi felújítási céljainkat támogatja a Főegyházmegye, de kérik, hogy önrészt biztosítsunk. Ezért, Főegyházmegyei engedéllyel, folyamatos gyűjtést hirdetünk. Az állóperselybe helyezett adományaink ezt a célt szolgálják. Az elsődleges cél Piszkén a villanyhálózat felújítása, illetve a lámpatestek cseréje, míg Süttőn a lámpatestek cseréjén túl a templomi lábazat cseréjének folytatása. Mindkét helyen félmillió forintra lesz szükségünk. Előre is köszönjük a segítséget.

A 8. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 21. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise
Süttő!! 25. Péntek 15-18 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 26. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő Damiáni Szent Péter ||| Nemzetközi Anyanyelvi nap
22. Kedd Szent Péter apostol székfoglalása ||| A Bűncselekmények Áldozatainak napja

Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.

23. Szerda Szent Polikárp püspök, vértanú

Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.

24. Csütörtök Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakér­tője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fer­mentográf. Megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879

25. Péntek A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
26. Szombat Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója SZN – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért
27. Vasárnap Boldog Báthory László OSPPE, az első majdnem teljes magyar nyelvű bibliafordítás ké­szítője

Karch Alajos malomtechnikus, többek között a Rugós porlasztószelep, és az Oldalt rázó hullámos sík szita feltalálója SZN – 1869

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220213

Katolikus Híradás 2022.02.13

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., február 13., Évközi VI. vasárnap

„Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben!.”Lk6,23/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten Európáért, matematikusainkért, festőművészeinkért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért!  A házasság hetében külön szeretettel imádkozunk a házaspárokért, akiket jövő vasárnap a Szentmisék végén külön is megáldok. A programokról a http://hazassaghete.hu oldalon és a katolikus sajtóban olvashatunk. A betegek világnapján a betegeinkért is imádkozunk. A Szentatya üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-betegek-30-vilagnapjara oldalon és a katolikus sajtóban olvashatjuk.,

Köszönet a fáradozásért, templomaink évközi díszbe öltöztetéséért!

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Megkezdjük a leendő elsőáldozókért és bérmálkozókért való imádságot. A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádságot, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Hamarosan bemutatom a készülő gyermekeket a templomi közösségnek is, remélhetőleg szüleik, kereszt szüleik jelenlétében.

A 7. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 14. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise : +Lovász György, N: +Sárfi Ilona, +Bodor Irén, a Barna és a Micsei család élő és + Tagjaiért előtte
Süttő 16. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért
Lábatlan 17. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 18. Péntek 18 óra Szentmise: +Endre, +Teréz és +Szüleik
Lábatlan 19. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise: Jótevőkért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

14. Hétfő Szent Cirill és Szent Metód –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője szn – 1886

15. Kedd Markó Dezső, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Szerda Szent Julianna ||| Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899
17. Csütörtök A Szervita rend hét szent Alapítója |||

Péter Rózsa matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Péntek Jókai Mór szn. – 1825
19. Szombat Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
20. Vasárnap Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért

Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2022.02.06

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. február 06., Évközi V. vasárnap

„Ne félj! Ezentúl em­berhalász le­szel.”Lk5,10/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten Az ifjúság nevelőiért, tudósokért, Hazánk vezetőiért, betegekért és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! A Szentatya és a  testvérek februári imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

imaszandekok 2022 februar

Köszönjük a sok szeretetet, mellyel körülvették Nagy Kálmán testvérünket, a szeminárium II. éves papnövendékét. Mindannyiunk nevében kívánjuk, hogy sok örömét lelje a készületben, és segítse az Úr az Ő oltárához eljutni, ezért imádkozunk.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

A 6. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise előtte
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Lábatlan 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 11. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: a Somogyi család + Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

07. Hétfő  Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Kedd Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Szerda A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért
10. Csütörtök Szent Skolasztika – szerzetesekért

Batthyány Lajos szn. – 1807 – Hazánk vezetőiért

11. Péntek  Szűz Mária Lourdes-i megjelenése –  A betegek világnapja
12. Szombat Windisch Richárd, agrokémikus, szakíró  szn – 1872
13. Vasárnap Weinek László, A csillagászati fényképezés úttörője szn – 1848

 

A testületek megtekintették és elfogadták a plébániák 2021. évi szám­adását és 2022. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. 

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén „egyházadó­jával”, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

 

Nemes Imréné  testvérünk a továbbiakban nem tudja vállalni sok éves áldozatos munkáját, így a jövőben nem tud személyesen bekopogtatni Süttőn, hogy átvegye a jó szándékú adományokat. Áldozatos, –  és sokszor, az egyesek bántó megjegyzését tűrve nehéz – szolgálatáért köszönetet mondunk, és kívánunk neki sok erőt, egészséget, áldást. Akik eddig így támogatták a süttői közösséget, a jövőben arra kérjük őket, hogy más módon juttassák el adományaikat, melyet lentebb részletezünk.

Piszkén hosszú éveken át Oláh Melinda testvérünk végezte megajánlások gyűjtését, intézte az újságok terjesztését és pénzügyeit, lelkiismeretesen ellátta a pénztárosi feladatokat. Munkája miatt ő sem tudja a továbbiakban vállalni e feladatot. Őt is nagy köszönet illeti. A támogatás módjáról lentebb olvashatunk.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a 2018-ban az egyház javára tett rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; a második 1%-ról azonban, mellyel valamely alapítványt támogatunk, minden esztendőben újra kell rendelkeznünk. c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről. Továbbiakat a https://egyszazalek.katolikus.hu oldalon olvashatunk.

 

Önkéntes megajánlásunkat, korábbi nevén „Egyházadónkat”, amellyel a helyi közösséget, tehát ez esetben a süttői, illetve a piszkei-lábatlani plébániát támogatjuk, és amelynek ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a következő módon juttathatjuk el:

Süttőn személyesen: Kállai Gyuláné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián. Akinek alkalmasabb, és a plébánián jelzik, azokhoz személyesen ellátogat egy munkatársunk, írásos igazolással.

Piszkén és Lábatlanon személyesen: Gróf Károlyné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián.

Mindkét településen utalással:

 

Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 

  Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220130

Katolikus Híradás 2022.01.30

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., január 30., Évközi IV. vasárnap

„kiűzték (…), hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott.”Lk4,21,29-30/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten a szegénygondozásban fáradozókért, magyar sportolóinkért, napjaink vértanúiért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! A héten már várom a testvérek februári imaszándékait.

 

Szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Süttőn ünneplünk a 18 órai Szentmisén. Imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A magunkkal hozandó megszentelendő gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. poliészter, vagy más anyagból készült függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

Csütörtökön, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk Lábatlanon, a 18 órai Szentmise végén. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

Terveink szerint a héten lesz vendégünk Nagy Kálmán II. éves papnövendék, akivel a nyáron már találkozhattak a testvérek. Vegyük körül nagy szeretettel, hogy ez a hét értékes tapasztalatokkal és örömteli találkozásokkal segítse hivatásának kibontakozását. A személyes meghívásokon túl fontos látnia, a köznapokban is mennyire igényeljük a lelki táplálékot, a lelkipásztori szolgálatot. Szeretetünket leginkább a Szentmiséken való részvételünkkel, és a hozzá intézett közvetlen, bátorító szavakkal mutathatjuk ki.

 

A héten elsőpéntek. Két esztendeje dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet«  melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten a hirdetésben jelzett időkben lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Bár a csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabbul közlekedő testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 31. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 01. Kedd 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 02. Szerda 18 óra Szentmise és gyertyaszentelés  
 
Lábatlan 03. Csütörtök 18 óra Szentmise és Balázs-áldás  
 
Süttő 04. Péntek 13 óra Temetés: +Fazekas Tibor János  
15 óra Temetés:  +Domokos Pálné –  Spanyó Irén  
Piszke 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos, +Szülők, +Nagyszülők  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Richter István és +Hozzátartozók  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

31. Hétfő Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Kedd Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Szerda Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Csütörtök Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Péntek Rákellenes világnap
05. Szombat  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Vasárnap Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220123

Katolikus Híradás 2022.01.23

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 23., Évközi III. vasárnap

„Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”Lk4,21/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten az újságírókért, a teológusokért, tankönyvírókért, a lepra szörnyű betegségének legyőzéséért és e betegek gondját viselőkért, amint ez az emléknapok naptárából követ­kezik, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Külön szeretettel emlékezünk meg a Szalézi Társaság tagjairól, értékelve az ifjúság körében végzett missziós munkájukat, valamint az iskolájukba járó diákokról, kiváltképp, akik a plébániáink területén laknak, remélve, hogy közösségeinknek is tevékeny, buzgó tagjai lesznek. 

 

Imádsággal emlékezünk meg a +Stibál Károly atyáról, aki 26, illetve +Békés Antal atyáról, aki 28 esztendeje távozott az örökkévalóságba. Igyekezzünk az érettük felajánlott Szentmisén részt venni.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  A csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabb testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 24. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (28. évf.) előtte
Piszke 25. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise: a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 27. Csütörtök  Elmarad a Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Süttő 29. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya (26. évf.)
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szakmáry Dezsőné – Hedvig

és +Szülei

Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Magdolna (35. évf.)

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Kedd Szent Pál apostol megtérése
26. Szerda Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
27. Csütörtök Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Péntek  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Szombat Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Vasárnap A lepra elleni harc világnapja ||| Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért

 

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/