Új álláslehetőség a Kuckónál!

Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 2024.május 15-től

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, Lábatlan

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (a 15/1998. NM rendelet 2.számú melléklete által meghatározott végzettség), elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség, szakmai tapasztalat
 • Nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör legkorábban 2024. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László András Ernő nyújt, a +36(30)694-6269 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2024 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Elektronikus úton László András Ernő részére a kuckocsaladsegito@labatlan.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.01

 

 

 

 

Álláslehetőség a Kuckónál!

Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 2024.május 15-től 2026. március 22-ig

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, Lábatlan

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik szerinti családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (a 15/1998. NM rendelet 2.számú melléklete által meghatározott végzettség), elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség, szakmai tapasztalat
 • Nem áll a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/ A. § (1) pontja szerinti foglalkoztatási tilalom alatt, és ezt a munkaviszony létesítése előtt, a (2) pontja szerint lenyilatkozza
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • családgondozói, családsegítői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • saját gépjármű
 • „B” kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • kiváló szintű együttműködési képesség a csapatmunka folyamatában,
 • pontosság, megbízhatóság, empátia,
 • megfelelő stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör legkorábban 2024. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László András Ernő nyújt, a +36(30)694-6269 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, Cementgyári lakótelep 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
 • Elektronikus úton László András Ernő részére a kuckocsaladsegito@labatlan.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.május 11.

 

 

 

Helyi választás 2024. Lábatlan

Általános tájékoztató jelölteknek

2024. évi helyi önkormányzati választás Lábatlanon

 

A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9-re tűzte ki. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a jelölteknek szóló legfontosabb információkat. 

 

Lábatlanon a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak száma 8 fő. 

Az egyéni jelölt, illetve a polgármester jelölt állítás feltétele Lábatlanon

 • egyéni listás (képviselő) jelölt esetén 41 db ajánlás,
 • polgármester jelölt esetén 122 db ajánlás.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodától (HVI – 2541 Lábatlan, József A. u. 60.)  az A4 jelű formanyomtatványon személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítési meghatalmazott útján. 

 

Az ajánlóíveket a HVI adja 2024. április 20-tól, majd ezt követően munkanapokon hivatali munkaidőben.  2024. április 20-án a HVI 8-16 óra között ügyeletet tart. 

 

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi sorszámmal került előállításra. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám), továbbá az ajánló választópolgárnak ajánlását saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján május 6-án 16 óráig

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a benyújtástól számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

További információ a valasztas.hu illetve a labatlan.hu oldalakon. 

 

Helyi Választási Iroda vezetője

Lábatlan

 

Családi Nap Lábatlanon

CSALÁDI NAP LÁBATLANON

Közös Élmény – Közös Jövő

Lábatlan Város Önkormányzata támogatást nyert el a Kisprojekt Alap HUSK/SPF/2301/3.2 azonosítószámú felhívásán. A pályázat célja a Lábatlan és Karva lakosai számára egy olyan rendezvény megszervezése, mely alkalmat ad a találkozásra és lehetőséget teremt a lakosok, illetve a települések vezetői számára a kapcsolatok megerősítésére. A közösségi programsorozatra 2024. április 27-én a lábatlani Duna-parton kerül sor, ahol a nap során Lábatlanról és Karváról érkező iskolai osztályok, baráti társaságok vetélkedő sorozaton vehetnek részt. Az első 256 nevező számára a nap során teljes ellátást biztosítunk, és ráadásként értékes nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Két kategóriában az osztályok, illetve a baráti társaságok csapatai között 100.000 Ft, 75.000 Ft és 50.000 Ft pénzjutalmat sorsolunk ki. A csapatok létszáma nincsen korlátozva. A vetélkedő mellett az egész nap a szórakozásé, légi bemutató Besenyei Péterrel, könnyűzenei koncertek hogy csak néhányat említsünk a programok közül.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket!

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ, és a regisztráció az alábbi oldalon https://labatlan20.ticketninja.io/ vagy a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a 33/200-419 telefonszámon, gonczimarianna@labatlan.hu e-mail címen érhető el.

TeSzedd!

Városunk újra csatlakozik a TeSzedd! hulladékszedési mozgalomhoz. Sajnos a településbejárás azt mutatja, hogy idén is jó néhány zsák megtöltésére lesz lehetősége a résztvevőknek. Aki szeretne csatlakozni április 14-ig jelezheti szándékát, akár egyénileg, akár csapatként a gonczimarianna@labatlan.hu e-mail címen, vagy telefonon a 33/200-419 telefonszámon. Az akcióra április 22-28 között kerül sor. Az önkormányzat vállalja a résztvevők regisztrációját az országos mozgalomban, valamint a hulladékgyűjtés koordinálását. A zsákokat, kesztyűket, valamint az összegyűjtött hulladék elszállítását a mozgalmat életre hívó Energiaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítja.

 

Álláshirdetés-kéményseprőket keres a Katasztrófavédelem

ÁLLÁSHIRDETÉS
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladat:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Álláshirdetésünkre várjuk kéményseprő végzettséggel rendelkező kéményseprő szakmunkások jelentkezését!
Amennyiben nem rendelkezik kéményseprő végzettséggel, betanított kéményseprők részére ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk. A képzés bentlakásos, és a képzés ideje alatt illetményre jogosult.

https://gek.katasztrofavedelem.hu/32352/allashirdetes

 

óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás 2024/25

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2024/2025-ös nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2024. november 01-ig) feltéve, hogy  lábatlani lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan, illetve előre jelzett beíratási napokon történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsődébe való beiratkozás időpontjai a következők:

Zengő Óvodában(2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10)

                                2024. április 23. 8-14 óráig és

                                2024. április 25. 8-14 óráig

Micimackó Óvodában( 2541 Lábatlan, Óvoda utca 33.):

                                        2024. április 22. 8-14 óráig és

                                        2024. április 24. 8-14 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratokat kérem hozzák magukkal.

   – A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok ( személyi igazolvány vagy útlevél) ezek hiányában a gyermek anyakönyvi kivonata

   – Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)

   – A gyermek TAJ-kártyája

   – A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok   

     (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

   – Nem magyar állampolgár esetén az ország területén való 

     tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

Tisztelettel: Mészáros Erzsébet

Egyszerűsödik a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosítása

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi éveknek megfelelően társaságunk is gondoskodik a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosításáról. A korábbi évektől eltérően azonban, a lakosság tehermentesítése miatt a kezdő zsák mennyiséget (1 db zsák/családi ház) 2024.03.11-től a kommunális hulladékszállító járat munkatársai fogják a hulladéktároló edényben, vagy az edényen hagyni. Ezt követően a zöldhulladékgyűjtési tevékenység megkezdésétől (2024. április 12.) a zöldhulladékgyűjtő járat munkatársai a kihelyezett céges emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákok helyett, 1 db cserezsákot fognak biztosítani, melyet az ingatlan kapujára tűzve a helyszínen hagyunk.

Többlet zöldhulladékgyűjtő zsák igény esetén a zsákok megvásárolhatóak társaságunk Lábatlanon kihelyezett ügyfélszolgálatán.

A lábatlani ügyfélszolgálati nyitvatartási idején kívül zsákigénylés úgy is lehetséges, hogy vásárlási szándékát ügyfélszolgálatunk telefonos, vagy elektronikus elérhetőségein jelzi, és munkatársaink a soron következő gyűjtés során eljuttatják az igényelt zsákmennyiséget az ingatlanjukhoz.

A többlet zöldhulladékgyűjtőzsákok ellenértékének ellentételezése, minden esetben postai úton megküldött számlán keresztül történik.

Ügyfélszolgálataink elérhetősége:

Lábatlan, József Attila utca 60.

Minden páros héten

Kedd:              12:00-16:00 óráig

Csütörtök:      12:00-16:00 óráig

Tatabánya, Erdész utca E.

Hétfő:              7:00-19:00 óráig

Kedd:              8:00-16:00 óráig

Szerda:           7:00-15:00 óráig

Csütörtök:      8:00-16:00 óráig

Péntek:           8:00-12:00 óráig

 

Tel: 34/801-040

E-mail: ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

HIRDETMÉNY- – beazonosítatlan személyek

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1 az ingatlannyilvántartásban szereplő beazonosítatlan személyekkel kapcsolatban kéri, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól ( születési név, születési hely, idő, anyja neve) tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés