óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás 2024/25

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2024/2025-ös nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2024. november 01-ig) feltéve, hogy  lábatlani lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan, illetve előre jelzett beíratási napokon történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsődébe való beiratkozás időpontjai a következők:

Zengő Óvodában(2541 Lábatlan, Piszkei ltp. 10)

                                2024. április 23. 8-14 óráig és

                                2024. április 25. 8-14 óráig

Micimackó Óvodában( 2541 Lábatlan, Óvoda utca 33.):

                                        2024. április 22. 8-14 óráig és

                                        2024. április 24. 8-14 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratokat kérem hozzák magukkal.

   – A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok ( személyi igazolvány vagy útlevél) ezek hiányában a gyermek anyakönyvi kivonata

   – Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya)

   – A gyermek TAJ-kártyája

   – A szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok   

     (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

   – Nem magyar állampolgár esetén az ország területén való 

     tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

Tisztelettel: Mészáros Erzsébet

Művészeti Gála Lábatlanon

Művészeti Gála

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak bemutatójára.

2023. 06. 08-án, csütörtökön 16 órakor

a Gerenday Közösségi Házban.

Látható lesz a színjáték tanszakosok előadása.

Kicsik: Kiselefánt című mese

Nagyok: Kästner: A két Lotti

A képző- és iparművészet tanszakosok vizsga-, felvételi alkotásai.

Játékos színes installációk és illusztrációk.

Az ünnepi műsort az iskolánk énekkarosai színesítik.