Helyi választás 2024. Lábatlan

Általános tájékoztató jelölteknek

2024. évi helyi önkormányzati választás Lábatlanon

 

A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9-re tűzte ki. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a jelölteknek szóló legfontosabb információkat. 

 

Lábatlanon a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak száma 8 fő. 

Az egyéni jelölt, illetve a polgármester jelölt állítás feltétele Lábatlanon

  • egyéni listás (képviselő) jelölt esetén 41 db ajánlás,
  • polgármester jelölt esetén 122 db ajánlás.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodától (HVI – 2541 Lábatlan, József A. u. 60.)  az A4 jelű formanyomtatványon személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítési meghatalmazott útján. 

 

Az ajánlóíveket a HVI adja 2024. április 20-tól, majd ezt követően munkanapokon hivatali munkaidőben.  2024. április 20-án a HVI 8-16 óra között ügyeletet tart. 

 

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi sorszámmal került előállításra. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám), továbbá az ajánló választópolgárnak ajánlását saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján május 6-án 16 óráig

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a benyújtástól számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

További információ a valasztas.hu illetve a labatlan.hu oldalakon. 

 

Helyi Választási Iroda vezetője

Lábatlan

 

Egyszerűsödik a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosítása

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi éveknek megfelelően társaságunk is gondoskodik a zöldhulladékgyűjtő zsákok biztosításáról. A korábbi évektől eltérően azonban, a lakosság tehermentesítése miatt a kezdő zsák mennyiséget (1 db zsák/családi ház) 2024.03.11-től a kommunális hulladékszállító járat munkatársai fogják a hulladéktároló edényben, vagy az edényen hagyni. Ezt követően a zöldhulladékgyűjtési tevékenység megkezdésétől (2024. április 12.) a zöldhulladékgyűjtő járat munkatársai a kihelyezett céges emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákok helyett, 1 db cserezsákot fognak biztosítani, melyet az ingatlan kapujára tűzve a helyszínen hagyunk.

Többlet zöldhulladékgyűjtő zsák igény esetén a zsákok megvásárolhatóak társaságunk Lábatlanon kihelyezett ügyfélszolgálatán.

A lábatlani ügyfélszolgálati nyitvatartási idején kívül zsákigénylés úgy is lehetséges, hogy vásárlási szándékát ügyfélszolgálatunk telefonos, vagy elektronikus elérhetőségein jelzi, és munkatársaink a soron következő gyűjtés során eljuttatják az igényelt zsákmennyiséget az ingatlanjukhoz.

A többlet zöldhulladékgyűjtőzsákok ellenértékének ellentételezése, minden esetben postai úton megküldött számlán keresztül történik.

Ügyfélszolgálataink elérhetősége:

Lábatlan, József Attila utca 60.

Minden páros héten

Kedd:              12:00-16:00 óráig

Csütörtök:      12:00-16:00 óráig

Tatabánya, Erdész utca E.

Hétfő:              7:00-19:00 óráig

Kedd:              8:00-16:00 óráig

Szerda:           7:00-15:00 óráig

Csütörtök:      8:00-16:00 óráig

Péntek:           8:00-12:00 óráig

 

Tel: 34/801-040

E-mail: ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 

HIRDETMÉNY- – beazonosítatlan személyek

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1 az ingatlannyilvántartásban szereplő beazonosítatlan személyekkel kapcsolatban kéri, hogy akinek tudomása van a tulajdonosként bejegyzett személy hiányzó természetes személyazonosító adatairól ( születési név, születési hely, idő, anyja neve) tartózkodási helyéről, illetve halálának időpontjáról, úgy ezt a hirdetmény közzétételétől számított 90 napon belül az ingatlanügyi hatóság részére jelentse be.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés

TÁJÉKOZTATÓ – kereskedelmi tevékenység végzése kapcsán

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezik.

A Kormány kereskedelmi hatóságként a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az üzletben, bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység továbbá a közterületi és közvetlen értékesítés esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Az a kereskedő, aki bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni. Az üzlet a bejelentést követően, üzletköteles termékek forgalmazása esetén pedig jegyzői határozat jogerőre emelkedésétől üzemeltethető.

A jegyző mind a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről, mind a működési engedéllyel rendelkező üzletekről nyilvántartást vezet.

A kereskedelmi tevékenységek bejelentésével, engedélyével összefüggően Lábatlan Város Önkormányzata az alábbi elérhetőségen ad információt: telefonon a 06 33 200 418-as számon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Lábatlan, József Attila út 60.).

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, amikor a jegyző kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére vonatkozó hatáskörében jogszabálysértést tapasztalt, ezért a jövőben több hatósági ellenőrzésre lehet majd számítani.

Fentiekre tekintettel kérjük az érintetteket a jogszabályok teljes körű betartására, valamint tegyenek eleget kereskedelmi tevékenység folytatását célzó bejelentési kötelezettségüknek.

Lábatlan Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ – ügyfélszolgálat elérhetősége

Értesítjük a lakosságot, hogy az új hulladékszállító, az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. megkezdte a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban (Lábatlan, József Attila út 60.) az ügyfélfogadását 2024.01.09.-től.
Az alábbi időpontokban várjuk kedves ügyfeleinket:
– minden páros héten KEDD-en és CSÜTÖRTÖK-ön 12 – 16 óráig.
Kedden Zrinyiné Csipkereki Nóra, csütörtökön Tardi Mariann ügyfélszolgálati munkatársak várják a meglévő és az új ügyfeleket.
NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. központi telefonszáma és e-mail címe:
– +3634/801-040
– ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu

Elhunyt a város korábbi polgármestere, Török István

Tisztelt Lábatlani Polgárok!
Megrendülten tudatjuk, hogy Török István Sándor, Lábatlan Város díszpolgára, és korábbi polgármestere 2023.12.23-án, életének 77. évében elhunyt.
Lábatlan Város Önkormányzata az elhunytat saját halottjának tekinti.
Temetésére 2024. január 26-án 15 órakor a Piszkei temetőben kerül sor.
Lábatlan Város Önkormányzata

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy Lábatlan Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről szóló Korm. rendelet alapján Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában

2023. december 21. – dec. 29. között
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási időpont: 2024. jan. 03. (szerda) 8.00-16.00 óra.

 

Kiss Gábor

jegyző

Szünetel az ügyfélfogadás. Szerdán csak délig lehet ügyet intézni.

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 2023. december 13-án (szerdán) 12 óráig lesz ügyfélfogadás.

Ügyintézésre ezt követően 2023. december 15-én (pénteken) 8 órától van lehetőség.

Szükség esetén információt a 33 517-500 számon kérhet.

Kiss Gábor s.k.

jegyző