Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001

Kedvezményezett: Lábatlan Város Önkormányzata
Projekt címe: Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001
Támogatás összege: 160 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
Lábatlan Város Önkormányzata 160 millió Ft, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen.
A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön
kialakításra.
A tervezett fejlesztés Lábatlan város belterületén, kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója két helyszínt érint; a Cementgyári lakótelepet, valamint a Damjanich utcát, ahol nagyobb esőzések idején a legtöbb havária helyzet fordult elő.
A projekt során egy 2.180 méter hosszú korszerű csapadékvíz elvezetési rendszer kerül kialakításra, mely az érintett utcákban, vízkárok kialakulása nélkül képes lesz a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot elszállítani. A Cementgyári lakótelepen a csapadékvíz elvezetését a meglévő rossz állapotú burkolt árok felújításával, a meglévő árok szükség szerinti javításával, illetve új mederelemekkel történő burkolással oldják meg. A teljes nyomvonalon a kapubehajtóknál a meglévő átereszek felújítására, átépítésére kerül sor.
A Damjanich utca alsó szakaszán (Gyűrűs utca alatt) a meglévő burkolt és burkolat nélküli árkok felújítása történik, a meglévő nyomvonalon új burkolattal ellátott árkok építésével, a kapubeállóknál átereszek kiépítésével. Az utca felső szakaszán (Gyűrűs utca felett) a burkolat középső vápájában fedett árok kialakítása tervezett, melybe keresztrácsok telepítésével történik a csapadékvíz elszállítása.
A fejlesztés megvalósításával Lábatlanon a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható. A beruházás eredményeként a megvédett ingatlanok száma: 372 db társasházi lakás, 57 db családi ház, posta, szociális bérlakások. A projekt megvalósítása kapcsán a megóvott magán és köztulajdon becsült értéke: 8,26 milliárd Ft összegre tehető.
Árvízvédelemi intézkedésekkel érintett lakosság száma: 1.320 fő

BERUHÁZÁS KÉPEI:

KIINDULÁSI ÁLLAPOT
Cementgyári lakótelep

Damjanich utca

Önkormányzati pályázatok

Önkormányzati pályázatok. Energetikai fejlesztés, turizmus fejlesztés, munkagépek beszerzése, új eszközök beszerzése, stb.

Stops by the Danube- Duna Parti megállók ; SKHU/WETA/1901/1.1/211

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyergesújfalu és Lábatlan térségében – KEHOP-1.2.1-18-2018-00045

Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig a Duna mentén

TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00002 Gondozási Központ energetikai fejlesztése Lábatlanon

GINOP-7.1.2-15-2016-00012 A Felső-és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése

Önkormányzati utak karbantartására alkalmas erő- és munkagépek beszerzése Lábatlan város és Süttő község részére – VP-7.2.1-7.4.1.2-16

Energetikai korszerűsítés Lábatlanon – TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00011

Dunamente Ökoturisztikai Központ Lábatlanon – TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00003

Lábatlan város rendelőintézet járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése új eszközök beszerzése által – EFOP-2.2.19-17-2017-00035

Lábatlan város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00902


A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Infrastrukturális fejlesztése az intézményben folyó szakmai munka minőségének és szolgáltatáshoz vakó hozzáférés javítása érdekében_KDOP-5.2.2/A-09-2009-0005


Lábatlan Micimackó Óvoda energetikai korszerűsítés_KEOP-5.5.0/A/12-2013-0351

Lábatlan Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés_KEOP-5.5.0/A/12-2013-0332

A Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületei villamosenergia igényének részbeni közvetlen kielégítése megújuló energiaforrásból_KEOP-4.10.0/A/12-2013-0901

Lábatlan és Bajót felhagyott állati hulladékgyűjtőjének rekultivációja_KDOP-4.1.1/B-09-2010-0001

Partnerség a Jobb Határátkelés Érdekében_HUSK/0901/2.4.1/0281