Álláshirdetés-kéményseprőket keres a Katasztrófavédelem

ÁLLÁSHIRDETÉS
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladat:

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Álláshirdetésünkre várjuk kéményseprő végzettséggel rendelkező kéményseprő szakmunkások jelentkezését!
Amennyiben nem rendelkezik kéményseprő végzettséggel, betanított kéményseprők részére ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk. A képzés bentlakásos, és a képzés ideje alatt illetményre jogosult.

https://gek.katasztrofavedelem.hu/32352/allashirdetes

 

Katolikus Híradás 2023.12.10.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., december 10., Advent II. vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között az épített örökségünk védelméért fáradozókért, a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért, Hazánkért, matematikusokért, a koldusokért és az élet peremére szorultakért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  1-4/12.  A Szentatya és a testvérek decemberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

1-8/2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

3-22. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül ezen eszközökkel! Ehhez tartozik kéményeink ellenőrzése, illetve az ilyenkor használatos elektromos díszvilágító-eszközök felülvizsgálata is.

7-5. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

8-6. A szegény sorsú gyermekeknek szerzünk örömet az „Angyalbatyu” akcióhoz csatla­kozva péntekig, melyről www.angyalbatyu.hu világhálós címen olvashatunk.

8-7. Kispapjainkra gondolunk, amikor nekik – régi hagyományt folytatva – saját készítésű süteményekkel kedveskedünk, melyeket december 23-án visszünk be a Papnevelő Intézetbe.

10-9/7. Az újjáalakult testületek névsorát, tisztségviselőit és a tanácsosok névsorát hátul olvashatjuk. Bizalommal forduljunk hozzájuk.

10-17. A „Szállást keres a Szentcsalád” imádságra a jelzett időkben várjuk a testvéreket. A héten szerdán búzát ültetünk Szent Lúcia tiszteletére a hajnali Szentmise után. A megáldott búzából a testvérek is vihetnek. Aznap Süttőn, az élő adventi kalendárium keretében – a helyi hirdetésben foglaltak szerint – templomi közösségünk egy családja vár bennünket a szokott időpontban.  Szombaton, az esti Szentmise után örömmel várnak egy közösségépítő találkozásra, beszélgetésre, kürtöskalácsra Lábatlanon, a Dózsa György út 43-as szám alatt.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő Szent Damazusz pápa
12. Kedd Tóth János, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért
13. Szerda Szent Lúcia ||| Obermayer Ernő, paprikanemesítő mezőgazdász, akadémikus (*1888)

– a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért

14. Csütörtök Keresztes Szent János ||| Sopron napja, a hűség napja – hazánkért
15. Péntek Bolyai János szn. – 1802 –  a hazai matematikusokért
16. Szombat Kodály Zoltán (*1882) –  a hazai zenei élet felvirágzásáért ||| Kós Károly (*1883) – építészeinkért
17. Vasárnap  Szent Lázár – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

Torkos Justus János (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

 

Az 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra  Szentmise előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 12. Kedd 6 óra!! Szentmise utána
Süttő 13. Szerda 6 óra!! Szentmise + András, +Gyermek, +Testvér, +Szülők, +Nagyszülők
Piszke 15 óra Szállást keres a Szentcsalád
Lábatlan 14. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd

Szállást keres a Szentcsalád

Piszke 15. Péntek 8 óra Szentmise
Tát 16. Szombat 9-12 Regionális ministráns találkozó
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Gyula (okt.9./27.)
Piszke ¾ 10 Szentmise

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 18. 19 óra Süttő – plébániaház  

Szállást keres a Szentcsalád

December 18. 15 óra Piszkei templom
December  20. 18:45 Szent István templom
Január   18., csütörtök 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót est: Virágh András Gábor zeneszerző, orgonista gondolatébresztő előadása
Február 01., csütörtök 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót Est:

Dr. Radó Gábor orvosprofesszor

gondolatébresztő beszámolója

Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., december hónapban
Szentatya imaszándéka: 1. A fogyatékkal élőkért Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket!

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan): P Mné E.: 2. – Azért, hogy az Anyaszentegyház sértetlenül őrizze és örömmel terjessze a tanítást, amelyet Jézustól kaptunk!

3. -Azért, hogy mindazok, akik a betlehemi Kisded szegénységéhez hasonlóan nélkülözést szenvednek, úgy keressék a földi javakat, hogy el ne veszítsék a hitüket, reményüket, az örök boldogságot! 4. -Azért, hogy a Papság apostoli buzgósága legyen még erősebb, és a mindenféle, őket érő nehézségekkel, bántásokkal szemben tudják hirdetni Jézus tanítását!

5. -Azért, hogy a Szentcsalád példájára a szülők igaz evangelizátorok legyenek, továbbítva a gyermekeinknek a Hit különleges ajándékát!

6. -Azért, hogy a Szűzanya közbenjárására minden nő, az édesanyák lelkében erősödjön az anyai  hivatás megbecsülése, erős hittel, reménnyel!

– 7. Azért, hogy a családokban az igaz szeretet az év minden napján ott legyen a szívekben, segítve egymást: az adventi időszakban és a Karácsonyi Ünnepek alatt, közösségben, az öröm teljességével!-
9. A Plébániák vezetőjéért, a plébániai közösségért, a templomok takarítását, rendben tartását végzőkért, karbantartóékért!
10. Családjainkért, unokákért!11. Várandós kismamákért!

12. Betegek gyógyulásáért, egészségügyi dolgozókért, minden dolgozóért, (hogy) becsületes munkájuk elvégzésének (gyümölcseként) ,becsületes  munkabért kapjanak! 13. Szomorúakért, egyedül élőkért!

14. Elhunyt szeretteinkért!!

15. Első áldozásra készülőkért!

16. -Keresztszülőkért és az ő keresztgyermekeikért!
B.I.: 17. – Plébániai közösségeink Krisztusban való megújulásáért.

18. -Fiataljainkért

19. -plébánosunkért

20. Azért, hogy a világ felismerje advent, és karácsony igazi értelmét.
B.V. 21. A drogfüggőkért, akik a szer miatt távol kerültek a családjuktól és barátaiktól, hogy hallják meg az aggódó figyelmeztetéseket, találjanak olyan elfoglaltságot, ami boldoggá teszi őket, ami betölti azokat a lelki lyukakat, amit a múlt okozott, és visszataláljanak az életbe. Ha pedig megvan az elhatározás a leszokásra, legyenek kitartóak benne!
G.K.J.: 22. –Gyermekáldásra váró családért!

– 23. Magányosan élőkért!

– 24. Azokért akik az ünnepeket szolgálatban töltik!

–25. Keresztelésre készülékért !

– 26. – Papjainkért és kispapokért!

27. – Hogy közösségeink tagjai a Szentlélek erejével tudjanak együtt munkálkodni, előre mozdítani mindennapjainkat, imaéletünket!
Plébános imaszándékai:

28. – Régi és új munkatársakért, világi apostoli hivatásokért.
Saját szándékaim:..

Író-olvasó találkozó Dezső Andrással

Magyar alvilág, kokainkereskedelem, kémek, ügynökök, olajszőkítés, Portik Tamás. A Könyvtári Napok záróakkordjaként 2023. október 6-án, 17 órakor könyvtárunkba érkezik Dezső András Pulitzer-díjas író, oknyomozó újságíró. A Maffiózók mackónadrágban, a Magyar kóla, a Fedősztori és a Nagyfőnök című nagysikerű bestsellerek szerzőjével könyvtárunk munkatársa, Richter Tamás beszélget.

A beszélgetés után Dezső András lehetőség szerint dedikálja a könyveit, senki ne felejtse otthon a saját példányait!

A belépés INGYENES!

Helyszín: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár (Lábatlan, Tulipán u. 57.)

XXI. Lábatlani Blues Fesztivál

A 2023-as évben, akárcsak már tavaly, most is a Duna- parton lehet majd INGYENESEN sátorozni, ahol zuhanyzók, mosdók és büfé várják a kempingezőket. Éjszaka pedig biztonsági személyzet ügyel a rendre. A koncertek végig a Duna Színpadon kerülnek megrendezésre!

Az idei fesztiválra a belépőjegy:  5000 ft/ fő – ez a belépő mindkét napra érvényes!

JEGYFOGLALÁS

A 2023-as Fesztivál programja:

JÚLIUS 14. PÉNTEK

16:30 Blues Revorver

18: 30 Marcello and The Flaming Boppers

20: 30 Ulbert Underground FEAT Pékai Petra

22:30 Creedence Clearwater Reborn / Tribute Band

JÚLIUS 15. SZOMBAT

17:00 Musical Trips Trió

18:45 Olyvérsky

20:30 Bluesberry

22:30 Gál Csaba Boggie/ Mo’Gigs

„Élő környezetben, élő zenével!” – a rendezvény Facebook oldala

Katolikus híradás 2022. június 26.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 26., Évközi XIII. vasárnap

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Várom a testvérek júliusi imaszándékait!***

*** Ma délután PLÉbániai Délutánra várjuk a testvéreket Süttőre, 16 órára. ***

*** Szombaton 10 órakor búcsúi Szentmisét tartunk Piszkén. A nyári idő ellenére reméljük, hogy szép számmal tudunk együtt ünnepelni és a vendég atyát megtisztelni. ***

***   Jövő vasárnap a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. Tavaly 26,310.- (Süttő), illetve 28,350.- (Piszke) és 14,200.- (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.***

*** Jelzem, hogy az őszre tervezett, és a Főegyházmegyei támogatással megvalósítandó munkákhoz a szükséges önrész több, mint fele összegyűlt. Ha a nyár végéig sikerül az önrészt biztosítanunk, akkor remélhetjük a munkálatok – Süttőn a világítás korszerűsítése és a templom-lábazat további cseréje a D-Ny-i oldalon, Piszkén a villanyhálózat felújítása és az oromfalazat bádogfedésének megújítása – megkezdődhetnek. ***

***  A héten lesz vendégünk Schmotzer Kristóf, A Szent István királyról nevezett Esztergomi Ősrégi Pap­nevelő Intézet IV. éves papnövendéke. Éljünk a lehetőséggel, és a liturgikus alkalmakon túl is ke­ressük a találkozási lehetőséget, hadd érezze szeretetünket! ***

***   A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

27. Hétfő Szent László király

A cukorbetegek világnapja ||| A Határőrség napja Magyarországon

28. Kedd Szent Iréneusz püspök, vértanú,

Gerlóczy Gedeon szn – 1895, Sabathiel Richárd szn – 1875 – Építészeinkért

29. Szerda Szent Péter és Pál apostolok  ||| Nemzetközi Duna-nap
30. Csütörtök A Római Egyház első vértanúi – A keresztény vértanúk emléknapja
01. Péntek Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Szombat Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  – a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

03. Vasárnap Szent Tamás apostol

 

A 26. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 30. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 01. Péntek 13 óra Temetés: +Németh Lászlóné – Jánoska Irén
Piszke 18 óra Szentmise
Piszke 02. Szombat 10 óra Szentmise
Süttő 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály, N: +Czechner Erzsébet, +Szüleik ,

  keresztelő:  Damjan Dominik

Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

GYEREKNAP a Gerenday Kertben!

2022. május 28. (szombat) 13 órától GYEREKNAPRA várjuk szeretettel a gyerekeket.

Programok: interaktív játékpark, buborékfoci, légvárak, lufihajtogató bohóc, arcfestés, kézműves foglalkozás, fafaragás, kézműves vásár

15 órától: FRAKK, A MACSKÁK RÉME (mesemusical a Madách Színház művészeivel)

16 órától: Kerekítő – bábos-mondókás móka

Harapnivalóval és frissítővel is készülünk a gyerekeknek!

Helyszín: Gerenday Kert

baba előadás_kozmetikum

Környezetbarát babakozmetikumok

BETEGSÉG MIATT SAJNOS ELMARAD!

Baba-mama délelőtt a könyvtárban!

Dr. Harsányi Zita a Tellus Manufaktúra megalkotójának előadása babakozmetikumokról 2022. február 11-én, pénteken, 10 órakor a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban.

(Lábatlan, Tulipán u. 57.)

Az itthon is megtermelt és kíméletes eljárással előállított, természetes alapanyagokból készített földbarát babakozmetikumokat ismerhetjük meg. Megtudhatjuk, hogy több tényező szükséges ahhoz környezetbarát legyen egy kozmetikum.

A részvétel ingyenes.

20211205

Katolikus Híradás 2021.12.05

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., december 05., Advent II. vasárnapja

„Készítsétek az Úr út­ját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” /Iz40,3;Lk3,4/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  építészekért, élelmiszer-gyártókért, hitoktatóinkért,  vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

    ***

 Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

***

Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával -, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

***

Szolgálat örömmel láttuk tegnap Piszkén a ministráns-találkozó megrendezésével kapcsolatos szolgálatot, az arra küldött finomságot. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

 ***

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem a többi légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

***

Vigyük magunkkal az „Adásidő” című karitász-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.

***

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

***

Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya a következő két pénteken is lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel segíti készületünket Piszkén. *** Ftdő Szőcs László atya ma (vasárnap) délután ad lehetőséget szentgyónásunk  elvégzésére. ***  Mához egy hétre Péliföldszentkeresztre várjuk a plébániai munkatársakat lelki töltekezésre.***

************************

   A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Kedd Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szerda Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Csütörtök  A labdarúgás világnapja
10. Péntek Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||  Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért
11. Szombat Szent Damazusz pápa,
12. Vasárnap Pick Márk (*1843) – élelmiszer-gyártókért

Tóth János, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise: +Pap  János (tem.  Nov. 25.)
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
Piszke 07. Kedd 6 óra !!! Szentmise: +Édesanya szn., +férj: Gyula utána
Süttő 08. Szerda 6 óra !!! Szentmise
Lábatlan 09. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise
Piszke 10. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
Süttő 11. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Dezső, majd Szentmise
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: az Eckl család + Tagjai
Péliföld-szentkereszt 15 – 18 Plébániai Munkatársak adventi találkozója

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

******

Imaszándékok 2021., december hónapban

Szentatya imaszándéka:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

 

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház pásztorai, és a szerzetesek életéből felismerjük az Evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség, valamint az alázatosság és az erős hit értékét! – Azért, hogy a Szent Család legyen minden édesanya, édesapa, és a gyermekek példaképe, amilyen erős szeretetben éltek, alázattal, tisztelve egymást! – Nevelő- és Örökbefogadó szülőkért, és akiket magukhoz fogadnak gyermekeket, ez által nagy felelősséget vállalva; legyen meg az erős szeretetet az összetartó kötelék, hogy egy családként éljenek! – a világ békéjéért!!! – Bármilyen betegségben szenvedőkért! – Adakozókért! – Szeretett jó szolgálat tevőkért! – Imádkozókért! – Szegényekért! –  Hajléktalanokért, hogy tudjanak meleg helyre bekerülni a hideg tél be állta előtt!! – Azért, hogy aki rossz úton járt, ne kerüljön a Társadalom perifériára, kapjon lehetőséget, a megújuláshoz!

 

B.I.: – -Tudjuk megélni közösségben gondolkozva hitünket, nyitott szívvel, szeretetben, ellenségeskedés és gyűlölködés nélkül építeni Isten országát plébániáinkon.

Gné K. J.: – Beteg testvérünkért. –  Családjaink megtéréséért, egységéért. –
A magyar ifjúságért, hogy találjanak példaképekre, és aszerint éljék az életüket. – Plébániaközösségünk fejlődéséért.

 

Plébános imaszándékai: – A plébánia munkatársaiért, mindazokért, akik szolgálatot végeznek.

 

Saját szándékaim:

etkezes

A táblázat a linkre kattintva érhető el:

Közétkeztetés intézményi értékelése