FELHÍVÁS

LÁBATLAN VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Lábatlani Ebtartók!

Lábatlan közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 1. március 1. – 2023. július 31. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatlapot annak is ki kell töltenie, aki ebnek sem tulajdonosa, sem tartója. Rájuk vonatkozóan az adatlapon külön pontként szereplő nyilatkozat kitöltése szükséges.

Az ebösszeírással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató a www.labatlan.hu/adatvedelem/ oldalon érhető el.

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy munkaidőben a +36-33-200-428 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeíró (regisztrációs) adatlap beszerezhető Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában, letölthető a város honlapjáról (www.labatlan.hu honlapon Ebösszeírás menüpont), illetve fénymásolással is sokszorosítható. Az Ebösszeíró adatlap az eboltásban együttműködő állatorvosoknál is beszerezhető (Ezüstjuhar Állatorvosi Rendelő- Lábatlan, Rákóczi F. út 2/A.).

Az adatlap benyújtásának módjai:

 • személyesen:
 • Polgármesteri Hivatalban (Lábatlan, József Attila út 60., recepció, ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-16:00, szerda: 8:00-16:00, péntek: 8:00-12:00)vagy
 • Ezüstjuhar Állatorvosi Rendelőben (Lábatlan, Rákóczi F. út 2/A.), vagy
 • Gondozási Központban (Lábatlan, Dózsa György út 19.), vagy
 • Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában (Lábatlan, Rákóczi út 112.), vagy
 • Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsődében (Lábatlan Óvoda u.33. (Telephely); Lábatlan, Piszkei ltp. 10. (Székhely)), vagy
 • Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál (Lábatlan, Cementgyári ltp.5.), vagy
 • Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban (Lábatlan, Tulipán u. 57.).
 • postai úton(cím: Lábatlani Polgármesteri Hivatal – 2541 Lábatlan, József A. út 60.) vagy
 • ügyfélkapun keresztül(önkormányzati portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu) Kizárólag a kutyatulajdonosok,-tartók tudják e rendszeren keresztül teljesíteni az adatszolgáltatást. Akiknek nincs kutyájuk, a nyilatkozatukat csak papíralapon tudják leadni!

Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
 • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Amennyiben az eb évenkénti kötelező veszettség elleni védőoltása lejárt vagy az ebösszeírás ideje alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése előtt azt pótolni kell.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban, valamint a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni!
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a Képviselő-testület továbbra sem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Együttműködését köszönjük!                                                            Lábatlan, 2023. február 21.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Egy háztartásban tartott ebek esetében minden ebről külön adatlapot kell kitölteni!

I. pont:             Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.

II. pont: Az eb fajtája a törzskönyv, vagy eboltási bizonyítvány (vagy az eb külleme) alapján azonosítható be.

(Meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.)

III.- IV. pont:               Az eboltási könyvben, illetve kisállat-útlevélben rögzített adatok alapján töltendő ki.

Az adatlapot annak is ki kell töltenie, aki ebnek sem tulajdonosa, sem tartója!

VI.pont:                       Akinek sem tulajdonában, sem tartásában nincs eb, kizárólag ezt a pontot tölti ki és írja alá.

Tájékoztató ügyfélkapuval rendelkező ebtartóknak

Az ebösszeíró adatlapot beküldheti egyszerűen az E-önkormányzat portálról, ügyfélkapus bejelentkezés után (https://ohp-20.asp.lgov.hu).

Kizárólag a kutyatulajdonosok,-tartók tudják e rendszeren keresztül teljesíteni az adatszolgáltatást. Akiknek nincs kutyájuk, a nyilatkozatukat csak papíralapon tudják leadni!

 1. Lépjen be a portálra. Ehhez a nyitó oldalon kattintson az ÜGYINDÍTÁS BEJELENTKEZÉSSEL gombra, majd végezze el az ügyfélkapus azonosítást.
 2. Válassza ki az LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT- az ÖNKORMÁNYZAT KERESŐ-ben (amennyiben nem ez az alapértelmezett).
 3. Kattintson az ÜGYINDÍTÁS menüpontra.
 4. Válassza ki az ügytípusnál az ebnyilvántartás ügyet.
 5. Nyomja meg az ŰRLAP KERESŐ gombot.
 6. Nyomja meg az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP ONLINE KITÖLTÉS gombját.

Letölthető dokumentumok: