Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., január 17., Évközi II. vasárnap

„(…) (Keresztelő) János (…) így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegődött.”/Jn1,35-37/
(képforrás: ocarm.org)

Imádkozzunk többek között napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért, engesztelésül népünkért, orvosokért, újságírókért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!
A héten kezdődik a keresztények egységéért való imádság hete. A héten foglaljuk bele imáinkba a mi Urunk által annyira vágyott egységet.

Szentatyánk rendelkezése szerint a Szentírás vasárnapja helyébe az „Isten Igéjének vasárnapja” lép, melyet egy hét múlva ünneplünk. A korábbi szokásoknak megfelelően jövő vasárnap hozzuk magukkal a Szentírásainkat, hogy azokat a plébános megáldhassa.

Piszkén, az iskolával közös parkolóhoz – a gyermekek védelme érdekében – a sorompót, ahhoz pedig térfigyelő kamerát szereltek fel. Az elsődleges cél a parkoló figyelése, de érintőlegesen a templomkert is látszik a felvételeken. Bár biztonsági szempontból ez hasznos, mégis fontos ezt tudnunk, amikor belépünk a templomkertbe. A képviselő testülettel később beszélünk erről.

A Püspök atyák ajánlásait, és az állami, szigorított rendelkezéseket is szem előtt tartva a járványügyi előírásokat – a korábbi hirdetésekben foglaltak szerint- továbbra is tartsuk meg!
A csúszós útviszonyok közepett figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszásmentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabb testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

A polgári esztendő 3. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai, gyóntatás