Katolikus Híradás

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., április 02., Urunk Szenvedése, „Virágvasárnap”

1-1. Imádkozzunk Hazánk jó hírnevéért, mérnökeinkért, keresztény nevelőkért, és a többi, az emléknapok naptárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, születésnap­jukat, házassági év­fordulójukat ün­neplőkért!  1-2. Várom a testvérek imaszándékait!

3-2. Ne feled­jük, Nagypénteken minden katolikus keresztény (be­töltött 14. élet­évtől felfelé) tartózkodik a hús eledel­től, és minden 18. és 60. év közötti felnőtt katolikus szigorú böjtöt tart: e napon egyszer ehet, és még két alkalommal vehet magá­hoz egy kevés ételt, hacsak egészségi állapota, pl. cukorbeteg­ség ebben nem akadályozza. Kicsi és nagy, fiatal és idős az egész nagypénteket csendességben, az imádságos elmélyülés­ben töltse, mindennemű szórakoztató és vicces dolgot kerülve.

3-6. A Szent Háromnap alatt számítunk a ministránsok helytállására.

3-7. A körmenetekre hozzunk magunkkal cseppfogóval ellátott gyertyát.

3-8. A húsvéti Szentmisék után megáldom a hozott húsvéti eledeleket.

6-1. A hátul jelzett perselybe várjuk a húsvéti díszítésre szánt adománya­ikat.

6-2. Templomainkban ma gyűjtünk a Szentföld, az ottani keresztények és szent he­lyek javára. Tavaly 23,950.- (Süttő), 17,500.- (Piszke), illetve 11,500.- (Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk a testvé­rek jóvoltából.

  1. Evangelizáljunk! Buzdíts­uk ismerőseinket, akiknek iskolába induló gyermeke van, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért, ha pedig még nem részesült a gyermek a keresztségben, akkor az arra való készület jele, hogy jár hittanra. Fontos a személyes megszólítás.

8-1. Aki szívesen küld Húsvétra a kispapjainknak egy kis házi süteményt, Nagycsütörtök estig kérjük, hogy juttassa el a plébániára.

9-1. Templomaink, kertjeink és a plébániaház takarítása, előkészítése az ün­nepre jelzi testvéreink áldozatosságát. Ugyancsak példás volt a regioná­lis keresztúton a III. állomás előkészítése és az ott végzett szolgálat.

10-2. – A Szentatya tervezett látogatása kapcsán, az utazás szervezése miatt előze­tesen szeretnénk felmérni, hányan jönnének április 30-án, az Országháznál tartan­dó Szentmisére. Hátul iratkozhatunk föl.

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Április 30., vasárnap 6-12 Budapest Pápai Szentmise
Május 08., hétfő 18 Bikol Szentmise
Június 02., péntek 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
Június 11., vasárnap 17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai  

Gyóntatás

Süttő 03. Hétfő 10 óra Szentmise  az Idősek Otthonában
Lábatlan 04. Kedd 10 óra Szentmise  az Idősek Otthonában
Piszke 05. Szerda 11 óra Temetés: +Schmidt-Kovács Béláné – Nyitrai Mária
Süttő 15 óra Temetés: +Pédl Tamás, majd Szentmise
Piszke 06. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd virrasztás 20 óráig
Süttő 07. Péntek

Szigorú böjti nap!!!

9 óra Keresztút-járás a szabadtéri Kálvárián, Szentsír látogatása a kápolnában; gyónási lehetőség 11 óráig Keresztút után
15 óra Liturgia a templomban

 (ministránsok: 14:30)

Piszke 17 óra Keresztút-járás a szabadtéri Kálvárián
18 óra Liturgia a templomban, 

imádság 20 óráig

(ministránsok: 17:30)

Liturgia után
Süttő 08. Szombat 8 óra Szentségimádás ½ 9 -ig
Lábatlan 10 óra Szentségimádás ½ 11-ig, majd  Szentsírlátogatás 11 óráig alatta
Süttő 17 óra Vigília szertartás, Szentmise, körmenet

(ministránsok: 16:30)

Lábatlan 19:30 Vigília szertartás, Szentmise, húsvéti eledel megáldása,  szervend

(ministránsok: 19:00)

Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Báthory Imre, +Szülei, +Testvérei, húsvéti eledel megáldása
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, körmenet,  húsvéti eledel megáldása

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő

Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

04. Kedd Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Szerda Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért
06. Csütörtök De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap |||

Nagycsütörtök – Az Utolsó Vacsora emlékezete

07. Péntek Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért  || Nagypéntek – Urunk megváltó kereszthalála
08. Szombat Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906. |||

Nagyszombat – Urunk sírban nyugvása

09. Vasárnap Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért |||

Húsvétvasárnap – Urunk feltámadása

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/