20211128

Katolikus Híradás 2021.11.28

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., november 28., Advent I. vasárnapja

„Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint el­jön a felhőben, nagy ha­talommal és dicsőséggel. ” /Lk21,27/ (képforr­ás: ocarm.org)

Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkese­déssel kezdjük újra hitünk titkainak ünneplését! E lendületben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, pénteken a piszkei templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://www.pasaretiferencesek.hu/l/adventi-keszulet-2021/ világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.     ***     Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, hitünk szent titka! Válasz: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

    ***

     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

    Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával -, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

***

     Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, a fogyatékkal élőkért, a bányászokért, vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

***

     Szolgálat örömmel láttuk tegnap Piszkén a kálvária takarításán, illetve Süttőn a plébánián, a 41 gyermek körében végzett szolgálatokat, miként örülünk Süttőn a múlt heti ünnepi Szentmise, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

 ***

    Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem a többi légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

***

    Szentírás kért nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírásokat a szedecsben vehetjük át.

 

    A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl.

***

    Vigyük magunkkal az „Adásidő” című karitász-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.

***

    Tegyünk az imakönyvünkbe egy-egy példányt a megújulásért való imádságból.

***

    Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

***

    Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya a következő három pénteken lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel segíti készületünket Piszkén. *** Ftdő Szőcs László atya mához (vasárnap) egy hétre délután ad lehetőséget szentgyónásunk  elvégzésére. ***  Mához két hétre Péliföldszentkeresztre várjuk a plébániai munkatársakat lelki töltekezésre.***

*********************************************************************************************

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

29. Hétfő A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Kedd Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Szerda  A magyar rádiózás napja
02. Csütörtök A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Péntek Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Szombat  Bányásznap
05. Vasárnap A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise  
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
 
Piszke 30. Kedd 6 óra !!! Szentmise utána
 
Süttő 01. Szerda 6 óra !!! Szentmise
 
Lábatlan 02. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise  
 
Piszke 03. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
 
Piszke 04. Szombat 10 óra Regionális ministráns-találkozó  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szám Imre (tem. nov. 23.)  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  
15 óra Gyónási lehetőség

Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események

December 12., vasárnap 15 – 18 óra Péliföldszentkereszt Plébániai munkatársak találkozója

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?