20211205

Katolikus Híradás 2021.12.05

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., december 05., Advent II. vasárnapja

„Készítsétek az Úr út­ját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” /Iz40,3;Lk3,4/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  építészekért, élelmiszer-gyártókért, hitoktatóinkért,  vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

    ***

 Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

***

Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával -, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

***

Szolgálat örömmel láttuk tegnap Piszkén a ministráns-találkozó megrendezésével kapcsolatos szolgálatot, az arra küldött finomságot. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

 ***

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem a többi légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

***

Vigyük magunkkal az „Adásidő” című karitász-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.

***

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

***

Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya a következő két pénteken is lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel segíti készületünket Piszkén. *** Ftdő Szőcs László atya ma (vasárnap) délután ad lehetőséget szentgyónásunk  elvégzésére. ***  Mához egy hétre Péliföldszentkeresztre várjuk a plébániai munkatársakat lelki töltekezésre.***

************************

   A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Kedd Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szerda Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Csütörtök  A labdarúgás világnapja
10. Péntek Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||  Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért
11. Szombat Szent Damazusz pápa,
12. Vasárnap Pick Márk (*1843) – élelmiszer-gyártókért

Tóth János, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise: +Pap  János (tem.  Nov. 25.)
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
Piszke 07. Kedd 6 óra !!! Szentmise: +Édesanya szn., +férj: Gyula utána
Süttő 08. Szerda 6 óra !!! Szentmise
Lábatlan 09. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise
Piszke 10. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
Süttő 11. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Dezső, majd Szentmise
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: az Eckl család + Tagjai
Péliföld-szentkereszt 15 – 18 Plébániai Munkatársak adventi találkozója

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

******

Imaszándékok 2021., december hónapban

Szentatya imaszándéka:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

 

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház pásztorai, és a szerzetesek életéből felismerjük az Evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség, valamint az alázatosság és az erős hit értékét! – Azért, hogy a Szent Család legyen minden édesanya, édesapa, és a gyermekek példaképe, amilyen erős szeretetben éltek, alázattal, tisztelve egymást! – Nevelő- és Örökbefogadó szülőkért, és akiket magukhoz fogadnak gyermekeket, ez által nagy felelősséget vállalva; legyen meg az erős szeretetet az összetartó kötelék, hogy egy családként éljenek! – a világ békéjéért!!! – Bármilyen betegségben szenvedőkért! – Adakozókért! – Szeretett jó szolgálat tevőkért! – Imádkozókért! – Szegényekért! –  Hajléktalanokért, hogy tudjanak meleg helyre bekerülni a hideg tél be állta előtt!! – Azért, hogy aki rossz úton járt, ne kerüljön a Társadalom perifériára, kapjon lehetőséget, a megújuláshoz!

 

B.I.: – -Tudjuk megélni közösségben gondolkozva hitünket, nyitott szívvel, szeretetben, ellenségeskedés és gyűlölködés nélkül építeni Isten országát plébániáinkon.

Gné K. J.: – Beteg testvérünkért. –  Családjaink megtéréséért, egységéért. –
A magyar ifjúságért, hogy találjanak példaképekre, és aszerint éljék az életüket. – Plébániaközösségünk fejlődéséért.

 

Plébános imaszándékai: – A plébánia munkatársaiért, mindazokért, akik szolgálatot végeznek.

 

Saját szándékaim:

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?