20211226

Katolikus Híradás 2022.01.02

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 02., Karácsony utáni I. vasárnap

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.” /Lk 2,52/

Imádkozzunk többek között  orvosainkért, költőinkért, és az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  

 

 Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár szerda este Süttőn, akár csütörtök este Piszkén veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

 Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgála­tával kérjem Urunk áldását 2022-re is a házban lakók életére.

 

A tanítás folytatódik, így a szentségi felkészítés is: várom a gyerekeket és a fiatalokat a szokott időpontokban.

A Süttői Képviselő testület tagjait január 17-én, hétfőn Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 22-én, szombaton Piszkén, várom este 7 órára az adott plébániára. Előt­te, január 10-én, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hét­köznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek használatánál! Kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, üzemben a fény­füzéreket felügyelet nél­kül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

Az 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 05. Szerda 18 óra!!! Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 06. Csütörtök 13 óra Temetés: +Nagy László  
Piszke!!! 18 óra Szentmise: +Nagy László

és vízszentelés

előtte
 
Piszke 07. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise ||| Keresztelő: Hezler Fanni  

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Kedd Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Szerda Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Csütörtök Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Péntek Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szombat Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Vasárnap Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

visszatekintes Sutto_Piszke_Labatlan 2021