Katolikus Híradás 2022.02.06

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. február 06., Évközi V. vasárnap

„Ne félj! Ezentúl em­berhalász le­szel.”Lk5,10/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten Az ifjúság nevelőiért, tudósokért, Hazánk vezetőiért, betegekért és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! A Szentatya és a  testvérek februári imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

imaszandekok 2022 februar

Köszönjük a sok szeretetet, mellyel körülvették Nagy Kálmán testvérünket, a szeminárium II. éves papnövendékét. Mindannyiunk nevében kívánjuk, hogy sok örömét lelje a készületben, és segítse az Úr az Ő oltárához eljutni, ezért imádkozunk.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

A 6. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise előtte
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Lábatlan 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 11. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: a Somogyi család + Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

07. Hétfő  Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Kedd Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Szerda A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért
10. Csütörtök Szent Skolasztika – szerzetesekért

Batthyány Lajos szn. – 1807 – Hazánk vezetőiért

11. Péntek  Szűz Mária Lourdes-i megjelenése –  A betegek világnapja
12. Szombat Windisch Richárd, agrokémikus, szakíró  szn – 1872
13. Vasárnap Weinek László, A csillagászati fényképezés úttörője szn – 1848

 

A testületek megtekintették és elfogadták a plébániák 2021. évi szám­adását és 2022. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. 

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén „egyházadó­jával”, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

 

Nemes Imréné  testvérünk a továbbiakban nem tudja vállalni sok éves áldozatos munkáját, így a jövőben nem tud személyesen bekopogtatni Süttőn, hogy átvegye a jó szándékú adományokat. Áldozatos, –  és sokszor, az egyesek bántó megjegyzését tűrve nehéz – szolgálatáért köszönetet mondunk, és kívánunk neki sok erőt, egészséget, áldást. Akik eddig így támogatták a süttői közösséget, a jövőben arra kérjük őket, hogy más módon juttassák el adományaikat, melyet lentebb részletezünk.

Piszkén hosszú éveken át Oláh Melinda testvérünk végezte megajánlások gyűjtését, intézte az újságok terjesztését és pénzügyeit, lelkiismeretesen ellátta a pénztárosi feladatokat. Munkája miatt ő sem tudja a továbbiakban vállalni e feladatot. Őt is nagy köszönet illeti. A támogatás módjáról lentebb olvashatunk.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a 2018-ban az egyház javára tett rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; a második 1%-ról azonban, mellyel valamely alapítványt támogatunk, minden esztendőben újra kell rendelkeznünk. c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről. Továbbiakat a https://egyszazalek.katolikus.hu oldalon olvashatunk.

 

Önkéntes megajánlásunkat, korábbi nevén „Egyházadónkat”, amellyel a helyi közösséget, tehát ez esetben a süttői, illetve a piszkei-lábatlani plébániát támogatjuk, és amelynek ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a következő módon juttathatjuk el:

Süttőn személyesen: Kállai Gyuláné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián. Akinek alkalmasabb, és a plébánián jelzik, azokhoz személyesen ellátogat egy munkatársunk, írásos igazolással.

Piszkén és Lábatlanon személyesen: Gróf Károlyné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián.

Mindkét településen utalással:

 

Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 

  Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/