Katolikus híradás 2022. 03. 20.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., március 20., Nagyböjt III. vasárnap

 

*** Imádkozzunk Nemzetünkért, zeneszerzőinkért, a tuberkolózis és más betegségek visszaszorításáért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint tá­mogatást jelent); 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással a Katolikus Karitász bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – 12011148-00124534-00100008

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a templomainkban adhatjuk le adományainkat:

  1. tartós élelmiszerek; 2. takaró, mat­rac, ágynemű (jó állapotú, tiszta);
  2. baba és kisgyerek pelenka; 4. baba és felnőtt tisztálkodási szerek. ***

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Jövő szombaton a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket. Délelőtt 9 órától várjuk a testvéreket. ***

*** Ma 16 órától a református templomban közösen imádkozunk a keresztények egységéért. Jövő vasárnap, azaz 27-én mi látjuk vendégül református testvéreinket. ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyermeke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

 

A 12. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 24. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 25. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat
18 óra Szentmise: +Gábor és +Szülei előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat
Süttő 26. Szombat 9 óra Kert-szépítés
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Lernyei és a Hamvas család

+ Tagjai

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Hálaadásul 40 esztendőért
16 óra Imádság a keresztények egységéért

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő  A költészet világnapja
22. Kedd A víz világnapja
23. Szerda Meteorológiai világnap
24. Csütörtök A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője szn – 1656

25. Péntek Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, a reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, szn – 1795

26. Szombat  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Vasárnap II. Rákóczi Ferenc szn – 1676

Közelgő események

Március 27. 16 óra Piszke Imádság a keresztények egységéért
Április 02., szombat 10 óra Piszke Első Szentgyónás
Április 03., vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

    Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/