kat.hird.0326

Katolikus híradás 2022.03.26.

***  Imádkozzunk Nemzetünkért, a ciszterci rendért, a meseíró­kért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  A hé­ten várom a testvérek imaszándékait. ***

*** A Katolikus Karitász folytatja a gyűjtést a menekültek szá­mára:

  1. a 1356-os adományvonal hívásával; 2. online adományozással a  www.karitasz.hu oldalon keresztül; 3. átutalással „Ukraj­nai háború” megnevezéssel – a 12011148-00124534-00100008 számra

Természetben a tartós élelmiszer-gyűjtés hetében, a temploma­inkban még ma adhatjuk le adományainkat:

*** Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötele­ző for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, egész nagy­böjtben tartsuk szem előtt! ***

*** Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.  Piszkén 17.30-tól, Süttőn 18 órá­tól. ***

*** Jó lélekkel csatlakozzunk a magzatokért való imádsághoz. Erről  a https://www.facebook.com/40napazeletert/ oldalon olvashatunk. ***

*** Épültem a süttői testvérek lelkesedésén, a templom és a plébánia-kert szépítésén. Jövő szombaton a piszkei kálváriát, templom- és plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket, délelőtt 9 órától.   ***

*** Ugyancsak szombaton 10 órától a piszkei templomban kerül sor a jelöltek első szentgyónására. Imádkozunk értük, a szülők, nagyszülők, keresztszülők és idősebb test­vérek mutassanak jó példát; ahol ez hiányozna, mi lehetünk a jó példa…  ***

*** Ma 16 órától a piszkei templomban imádkozunk a keresztények egységé­ért.  ***

*** Evangelizáljunk!  Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek most indul iskolába a gyer­meke, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Kiváltképp, ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért. Ha nincs megkeresztelve, akkor pedig éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra. Az ismerte­tő filmecskéket a https://drive.google.com/drive/folders/12prtN7lLXIK0u1TCD2KAlFG2h7utk1H7?usp=sharing  linken keresztül tudjuk megtekinteni.  ***

*** Mához egy hétre Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regio­nális keresztúti áhítatra. Hangsúlyosan és szeretettel hívjuk a fiatalokat, hogy e hagyománynak ők is részesei legyenek. A li­turgia 15 órakor kezdő­dik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, rész­ben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelé­vel. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig.

Akik gyalogosan zarándokolnak, Süttőről a templom elől 11 órakor indul­nak. Piszkén a templom előtt ½ 12 órakor, Lábatlanon a Szent István temp­lom előtt 12 órakor lehet csatlakozni hozzájuk.  ***

*** Jövő vasárnap a a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra 20,680.-(Süttő), 9,605.-(Piszke), illetve 13,200.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk. a testvé­rek jóvoltából. ***

 

*** Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóható­ság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról. ***

 

*** A hátul jelzett perselybe várjuk a testvérek húsvéti díszítésre szánt adományait. ***

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 01. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat  
18 óra Szentmise: +Magdolna és József szülők és + Szüleik előtte
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Piszke 02. Szombat 10 óra Első szentgyónás  
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Schmidt Frigyesné – Erzsébet (tem. III. 18.)

Keresztelő: Lóci Dávid

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Kedd  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szerda Szent Quirinus (Kerény)
31. Csütörtök  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Péntek Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Szombat Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Vasárnap
 Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

 

Közelgő események

Május  07., szombat 10 óra Piszke Második Szentgyónás
Május 08. vasárnap 8 óra Süttő Első Szentáldozás
¾ 10 óra Piszke Első Szentáldozás
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/