Katolikus híradás 2022. július 03.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., július 03., Évközi XIV. vasárnap

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébános és a testvérek júliusi imaszándékait külön lapon olvashatjuk!***

*** A piszkei hívekkel együtt örvendünk a templom búcsújának, és hálát adunk mindenkiért, aki munkájával, adományaival ékesíti, fenntartja e szent helyet, áldozatot hoz a plébánia-közösségért. ***

***   Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. Tavaly 26,310.- (Süttő), illetve 28,350.- (Piszke) és 14,200.- (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.***

***  Öröm volt látni, milyen szeretettel vették körül a tisztelendő urat, Schmotzer Kristóf V. éves papnövendéket. Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével, meghívásokkal, figyelmességével, érdeklődésével kifejezte szeretetét. Hasonlóképp köszönet Szabó János atya köszöntéséért! ***

***   A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

04. Hétfő Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Kedd  Zaccaria Szent Antal Mária ||| Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853  – festőművészeinkért
06. Szerda Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Csütörtök Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Péntek Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Szombat Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

10. Vasárnap Kandó Kálmán szn. – 1869

Petényi Salamon János, A magyar állattan megalapítója SZN – 1799

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise : +Németh Lászlóné – Jánoska Irén előtte
Piszke 08. Péntek 18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Gyula férj (1 évf.), +Rozália édesanya (1. évf.), + Családtagok

Házassági hirdetés: Hirdetem, hogy Lukácsi István és Lázár Tímea süttői nőtlen fia István feleségül kívánja venni Várvölgyi  Márton és Sándor Anna Mária süttői hajadon leányát,  Nikolettát. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, írásban jelezze a plébánosnak.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/