Katolikus híradás 2022. június 05.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 05., Pünkösd, A Szentlélek kiáradása

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért! Az imaszándékokat külön lapon olvashatjuk. ***

*** Hétfőn lesz (június 6-án) 84 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Építtetőkért, és a templom mindenkori gondját viselőkért, valamint az itt imádkozó hívekért fohászkodunk. ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Norbert püspök –  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Kedd Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Szerda  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||
09. Csütörtök Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Péntek Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Szombat Jézus Szentséges Szíve ||| Szent Barnabás apostol
12. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ||| Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 10. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 11. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Ferenc, +Zoltán
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Imaszándékok 2022., június hónapban

A családokért Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az üldözöttek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek, de ők is tudjanak alkalmazkodni! – Azért, hogy az Anyaszentegyházban, plébániai közösségeiben, családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az élet szenvedései, megpróbáltatásai közepet a Szentlélek Istenbe vetett erős hit tárja ki a szívünket, gyógyítson testileg-lelkileg! – Pedagógusokért, diákokért, hogy a nyári iskolai szünetben is (legyenek, akik) gondosan odafigyelve a gyermekekre (segítenek, hogy) a mindenféle rossz dolgokat tudják kerülni!!! – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, betegek gyógyulásáért, Világ békéért, igazságos jó döntést hozókért!!!

B.I.: Közösségeink egységéért – Hazánkért – Tanárokért

Vné G.: Egy beteg testi-lelki gyógyulásáért.

Plébános imaszándékai:  – Betegeinkért. – Plébániai munkatársakért. – Új munkatársakért.

Saját szándékaim:  ……