Katolikus híradás 2022. június 12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 12., Szentháromság Vasárnapja

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  ***

*** Bíboros Főpásztorunk 3 áldozópapot és 2 diakónust szentel szombaton Esztergomban. Értük is imádkozzunk! ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

 

*** Készülünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére! Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, virágok adományozásával. Kérjük, hogy aki teheti a héten a plébániára, illetve a templomokba hozza a szirmokat. Aki tud, kérjük virágot is hozzon. Ez utóbbit Piszkén pénteken a két ajtó közé tehetjük. Mindkét helyen egy szabadtéri oltárt készítünk a korábbi négy helyett. Az az egy fejezze ki buzgóságunkat, összefogásunkat! A díszítést Süttőn szombaton délután, Piszkén vasárnap reggel 6 órakor kezdjük.

*** Buzdítsuk a gyermekeket, kiváltképp az idei és a korábbi évek elsőáldozóit, hogy ők is kapcsolódjanak be az ünneplésbe. Külön öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe.  ***

*** A lelki készület része, hogy idén is bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádásba, szombaton 17 órától Lábatlanon. A közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket. ***

 

*** Jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműködő szülők készségéért… a Szentmise végén külön áldást kapnak a diákok. A kisebbek hozzák magukkal a kedvenc könyvüket, kisebb sportszerüket, a tartalmas pihenést segítő eszközt, melyet szintén megáldok, hogy Jézusnak is tetsző legyen a nyári szünidő. ***

 

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Páduai Szent Antal ||| Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn. – 1884 –  mérnökeinkért
14. Kedd Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szerda Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Csütörtök A Független Magyarország Napja – országunkért
17. Péntek Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért

||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért

18. Szombat Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért
19. Vasárnap Szent Romuald apát – remete-szerzetesekért

 

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 10 óra!! Szentmise az Idősek Otthonában!!
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 17. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 18. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Latorcai István, a Latorcai és a Barakka család +Tagjai, körmenet
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  és  körmenet

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/