Katolikus híradás 2022. november 27.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., november 27., Advent I. vasárnapja

*** Imádkozzunk a gyermekgyógyászatban dolgozókért, fogyatékkal élő embertársainkért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek. Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A héten várom a testvérek decemberi imaszándékait. ***

*** Beköszöntött az új egyházi esztendő. Újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, melyet a korábbi rend szerint hétfőn a süttői plébánián, szombaton a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk,  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1VRdv6YA3QisTUDUWGldpL42sSKC9_V6y/view?usp=share_link világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.  ***

   *** Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:    Íme, megváltásunk szent titka! Válasz: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz! ***

1***     Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet! ***

  ***  Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva. ***

***  Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 33 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk az ottani kert takarításában segédkezők szorgosságának, valamint templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat. ***

***  A jövő évi naptárakra még ma, a Szentmise végén iratkozhatunk föl. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

28. Hétfő Marchiai Szent Jakab, áldozópap
29. Kedd A Palesztin szolidaritás nemzetközi  napja
30. Szerda Szent András apostol ||| Heim Pál szn.– 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért
01. Csütörtök              A magyar rádiózás napja
02. Péntek A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Szombat Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Vasárnap Szent Borbála |||  Bányásznap

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szakmáry Dezső (9. évf.) és +Szülei előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 29. Kedd 6 óra Szentmise
Süttő 30. Szerda 6 óra Szentmise
Piszke 15 óra Temetés: +Leitgéb Gyula
Süttő 01. Csütörtök 13 óra Temetés: +Takács Bertalan
Lábatlan 18 óra Szentmise
Piszke 02. Péntek 8 óra!! Szentmise
Lábatlan 9 óra Templom kert, templom előtti  járda takarítása
15 óra Temetés: +Ambrus Lászlóné – Mezőfi Valéria Matild, majd Szentmise
Lábatlan 03. Szombat 18:00 Szentmise: a Madocsai család +Tagjai, +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  előtte
19:00 Szállást keres a Szentcsalád
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nagy Ferenc (+IX.13.)
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Péch Katalin, +Deák Gyuláné – Erzsébet és plébániai +Munkatársak

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 17., szombat 10-13 Tát – Plébániaház Környékbeli ministránsok találkozója
16 óra Lábatlan – Református templom Ökumenikus Adventi imádság
December  18., vasárnap 15:30 Piszke -plébániatemplom Gyónási lehetőség – Ftdő Szőcs László atya szolgálata

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/