Katolikus híradás 2022. október 02.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2022., október 02., Évközi XXVII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** Várom a testvérek októberi imaszándékait.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. Kérem a testvéreket, akik be szoktak kapcsolódni, beszéljenek össze, melyik nap, ki vezeti az imádságot. A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járujanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. A hátul kitett lapon még ma jelentkezhetünk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

03. Hétfő Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||Sárváry Pál szn. – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. Kedd Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;
05. Szerda  Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Csütörtök Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja
07. Péntek  Rózsafüzér Királynője 
08. Szombat Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
09. Vasárnap Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Kedd 11óra Temetés: +Szűcs Józsefné
Süttő 15 óra Temetés: +Morvai József, majd Szentmise
05. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 06. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 07. Péntek 15 óra Temetés: +Nagy Ferenc
Piszke 18 óra Szentmise
Bodajk 08. Szombat 8-19 óra Zarándoklat
Lábatlan 18 óra Nem lesz Szentmise !
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/