Katolikus híradás 2022. október 30.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 30., Évközi XXXI. vasárnap

*** Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, erdészekért, a magyar ifjúságért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  Várom a testvérek novemberi imaszándékait.***

***Kedden, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szerdán, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről a hirdetés hátoldalán olvashatunk. ***

*** Köszönet a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

31. Hétfő Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

 „Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Kedd Mindenszentek ünnepe
02. Szerda Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Csütörtök Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért
04. Péntek Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Szombat Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Vasárnap Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 18 óra Előesti Szentmise előtte
Piszke 01. Kedd ¾ 10 óra Szentmise
Süttő 15 óra Szentmise, majd imádság a temetőben
Piszke 02. Szerda 15:45 Temetői imádság
Lábatlan 16:15 Temetői imádság
Lábatlan 17 óra!!! Szentmise
Lábatlan 03. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét.

November 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet, aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért.

Halottak napján:(vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) akik meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Feltételek: A/ Szentgyónás

B/Szentáldozás (28. Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy áldozás és egy imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető),

C/ imádság a pápa szándékára. (29. A Pápa szándékára történő imádság feltételének teljesen eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban teljes szabadságában áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mi egyebet imádkoznak még.) A Szentatya novemberi imaszándéka: A szenvedő gyermekekért: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet. Erre imádkozunk a búcsú elnyeréséhez

D/ Ezenkívül nem ragaszkodhat a lélek semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/