Katolikus híradás 2022. szeptember 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 11., Évközi XXIV. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között a megváltás titkának felismeréséért, a gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, fogyatékkal élő embertársainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

*** Szeptember 14-én, szerdán, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) kezdeményezéséhez – a közös európai imanap keretében a süttői templomban rövid csendes szentségimádás lesz a Szentmise után. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.  Két hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

12. Hétfő Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Kedd Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Szerda A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Csütörtök Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Péntek Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Szombat Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Vasárnap A Rokkantak napja

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő – Bikol!!! 12. Hétfő 18 óra Bikol – Szentmise előtte
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 16. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 17. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/