Katolikus Híradás 2023.05.07.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 07., Urunk feltámadása 5. vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk a mentőkért, az ápolónőkért, az igazságos világbékéért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért!  A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Jóllehet, az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását,

a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el ennek lehetőségéről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az elmúlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdíjas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlásért!

A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi ked­vezmények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támogatottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendőben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

11-3. Szomorúan értesültünk Török Csaba Tamás atya elhunytáról. Még 2020-ban itt, Süttőn együtt ünnepeltük ezüstmisénket. Imádkozzunk érte, valamint a papságért, és újabb hivatásokért.

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai  

Gyóntatás

Bikol!! 08. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia a kápolnában előtte
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Süttő 10. Szerda 8 óra Szentmise utána
Lábatlan 11. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd litánia utána
Piszke 12. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Süttő 13. Szombat 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise:

+Dr. Bombitz József, N:+Irma, +Szülők és +Testvérek

 
Piszke 9:45 Szentmise, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

08. Hétfő A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
09. Kedd A II. világháború befejeződésének napja Európában
10. Szerda Avilai Szent János  – Az Egyház termékeny reformjáért

A mentők napja Magyarországon

11. Csütörtök Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Péntek Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

Az ápolónők nemzetközi napja

13. Szombat  A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898
14. Vasárnap A társadalmi kommunikáció világnapja – a tömegtájékoztatásban dolgozókért ||| Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője.

Litániák rendje – 2023 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
alakul… 17 Süttő A Sárisáp – Szent Imre kórus és a Süttői – Hársfa Dalkör közös zenei áhítata
Május 25., csütörtök 17 Süttő Jerikó zarándokok érkezése
Május 27., szombat 10 Piszke Első Szentgyónás
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
Június 03., szombat 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
Június 11., vasárnap 10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
Június 11., vasárnap 17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., május hónapban

Szentatya imaszándéka:

Egyházi mozgalmakért és csoportokért:
Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház pásztorai odaadóan, szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni, reményüket ébren tartani! – Azért, hogy a Szentlélek szeretete árassza el Ferenc pápát, az Egyház püspökeit, papságát, hogy békében, nyugalomban tudják hirdetni az Evangéliumot szerte a Világon!!! – Azért, hogy tárjuk ki a szívünket-lelkünket, erős hittel kérjük a Szűzanya szeretetét, gondviselését imáinkban, hogy segítse a családok egyben maradását, védelmezze az árvákat, vigasztalja a szomorúakat, legyen gyámolítója a betegeknek! – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, érettségiző diákokért! –  Azért, hogy a Mezőgazdasági ágazat tudjon felkészülni az időjárás viszontagságaira, így legyen elegendő termés! – A dolgozók végezzék becsületesen a munkájukat, ezáltal kapják is meg az érte való bérüket! – A nyugdíjba vonulókért, hogy jó egészségben, szeretteik körében töltsék megérdemelt pihenő éveiket!

B.I.: – Édesanyákért; – érettségizőkért; – vizsgázókért;

Plébános imaszándékai: – Családjainkért – legyenek alapjai plébánia-közösségeinknek.

Saját szándékaim: