Katolikus Híradás 2023.05.14.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 14., Urunk feltámadása 6. vasárnapja

-1. Imádkozzunk a lelki elsősegély-szolgálatok munkatársaiért, költőinkért, építészein­kért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért!

1-3. Ne feledkezzünk el és imádkozzunk a leendő elsőáldozókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba. az első szentgyónásukra készülő gyermekekről, illetve azokról, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentségekben: évek óta nem gyóntak, nem áldoznak,

2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, rendezetlenül, Szentgyónás nélkül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből,mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. A Szentatya  a tömegtájékoztatás 57. világnapjára szánt üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uze­nete-a-tarsadalmi-kommunikacio-57-vilagnapjara címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk.

3-13. A Segítő Szűz Mária kilencedről  a https://www.szaleziak.hu/article.php?t=segito_szuz_maria_kilenced_2023___az_egesz_vi­lag_szamara címen olvashatunk.

3-14. Miközben örömmel gondolunk vissza a Rektor atya és a két papnövendék múlt heti látogatására, a Bí­boros atya kérését is tolmácsolom, hiszen a héten történt tanácskozás napjáig  még egyetlen jelentkező sem volt a papnövendékek közé. Imádkozzunk hivatásokért.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Jóllehet, az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását,

a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el ennek lehetőségé­ről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az el­múlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdí­jas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlá­sért!

A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi kedvezm­ények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támoga­tottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendő­ben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia utána
 
Piszke 19. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
 
Süttő 20. Szombat 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia alatta
18 óra Szentmise  
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise,

keresztelő: Roszmann Róbert

 
Piszke 9:45 Szentmise, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

15. Hétfő Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823
16. Kedd Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
17. Szerda Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Csütörtök Szent I. János pápa vt.
19. Péntek Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Szombat  Sienai Szent Bernardin
21. Vasárnap Magallán Szent Kristóf

Litániák rendje – 2023 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Május 25., csütörtök 17 Süttő Jerikó zarándokok érkezése
Május 27., szombat 10 Piszke Első Szentgyónás
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
Június 03., szombat 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
Június 11., vasárnap 10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
Június 11., vasárnap 17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat