Katolikus Híradás 2023. 06. 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 11., Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe »Úrnapja«

1-1. Imádkozzunk  hazai ipar fejlődéséért, országunkért, mezőgazdászokért, orvosainkért és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is!

3-12. Újból buzdítom a diá­kokat, hogy a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

5-3. Ma délután 17 órától az Ars musica  – Esztergom kórusa lesz vendégünk Süttőn. Örömmel vesszük, hogy templomunkat vá­lasztják évadzáró alkalmuk színhelyéül. Tiszteljük meg őket jelen­létünkkel, miközben mi is tehetünk egy szép barangolást az egy­házzene világában, századokat átfogóan, a liturgikus esztendő állomásait érintve. Anerio, Mozart és Perti művei mellett Kodály, Deák-Bárdos és Tamás Alajos remekei is segítenek hitünk titkai­nak elmélyítésében.

9-2. A Süttői Képviselő testület tagjait június 19-én, hétfőn 19 órakor várom a  süttői plébánia-házba.  A Piszkei Képviselő Testület tagjait június 23-án, pénteken 18 órakor, a piszkei plébánia-házba várom.

10-3. Öröm volt látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elké­szítésébe.  Köszönet mindenki áldozatos munkájáért.

10-4. Hittanos térségi találkozóról szóló beszámolót olvashatunk a Magyar Kurír oldalán a https://www.magyarkurir.hu/kishirek/jezus-nyomaban-jartunk-regionalis-hittanversenyt-tartottak-taton világhálós címen.

10-5. Hálát adunk a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttmű­ködő szülők készségéért.

11-2. Öröm, hogy Lábatlan város képviselő-testülete a Köz Szolgálatáért elismerésben részesítette Rozmánné Eckl Erzsébet testvérünket.

11-3. A héten, június 17-én, szombaton 10 óra 30 perckor a budapesti

Szent István-bazilikában egy áldozópapot, négy átmeneti – a papságra készülő –diakónust, és öt állandó diákónust szentel Főpásztorunk, többek között diákónussá Schmotzer Kristóf tisztelendő úr is szerpappá szenteltetik, aki a hivatások hétvégéjén és a nyáron is vendégünk volt. Imádkozzunk vele és érte.

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 12. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Piszke 16. Péntek 8 óra Szentmise és litánia  
Budapest 17. Szombat ½11 óra Pap- és diakónus szentelés a

Szent István bazilikában

 
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán,  
Piszke 09:45 Szentmise: +Szülők

keresztelő: Varga Marcell és Milla

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

12. Hétfő Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Kedd Páduai Szent Antal ||| Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn. – 1884 –  mérnökeinkért
14. Szerda Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Csütörtök Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Péntek Jézus Szentséges Szíve ||| A Független Magyarország Napja – országunkért
17. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ||| Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért  ||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért
18. Vasárnap Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 19., hétfő 19 Süttő A Süttői Képviselő testület tanácskozása
Június 23., péntek 19 Piszke A Piszkei Képviselő testület tanácskozása
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/