Katolikus Híradás 2023.09.10.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 10., Évközi XXIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a mérnökökért, gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, és az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt többi szándékra, valamint a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is.

1–7. Tizenhárom esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképpen: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem, hogy a kifüggesztett lapon ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk!

1 – 8. Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, mulasztásainktól, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. A lelki tükrök segítenek. Végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva, mert csak így értik meg értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

3–15. Veni Sancte – A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

8-3. A Katolikus Karitász idén 13. alkalommal hirdeti a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramot, mely szeptember 17-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent), online adományozással – a www.karitasz.hu oldalon keresztül, vagy a Katolikus Karitász központi bankszámláján – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008. –  is várják az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel. A helyi rászoruló diákokat közvetlenül a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük.

10-6. Megkezdtük a képviselőtestületek megújítását. Első lépésként jelölteket állítunk. A hátul elhelyezett ajánló lapok segítségével jelezhetjük, kit szeretnénk látni a megújuló testületekben. Szeptember 17-ig kell eljuttatnunk a jelölőcédulákat a templomi gyűjtőládába.

10-7. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő

Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

12. Kedd Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Szerda Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Csütörtök A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Péntek Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Vasárnap Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Szeptember 24., vasárnap 16 Piszke Kultúr-Híd délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra Szentmise: +Horváth György (+aug.10./t: aug. 30.) előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Bikol!! 12. Kedd 18 óra!! Szentmise előtte
Süttő 14. Csütörtök 15 óra Temetés:

+Sterczer Dezsőné – Kostorják Valéria Gizella

 
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra  
Piszke 15. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 16. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család

élő és + Tagjai

előtte
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/