Katolikus Híradás 2023.február 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2023., február 19., Évközi VII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk  e héten édesanyanyelvünk megőrzéséért, a kommunista diktatúrák áldozataiért, termőföldünk megbecsüléséért  és a többi, az em­léknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnapjuk­at, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! 1-2.  A házasság hetének zárásaként a Szentmisék végén megáldom a házas­párokat. 1-3. Imádkozzunk a leendő elsőáldozókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba.

  1. A farsang utolsó napjaiban is ügyeljünk, hogy mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jelle­mezzen!

3-1.  A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

3-2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak egyszer eszik és még két alkalommal vehet magához egy kevés eledelt, vagyis a há­romból egyszer lakhat jól, valamint tartózkodik a húseledeltől. Hamvazószerdán és minden nagy­böjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húsele­deltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk ki­fejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…) ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

3-3.   Hamvazószerdán, azaz 22-én idén Piszkén, a plébánia templomban ünnepel a két plébánia közössége, 18 órakor. A Szentmise keretében hamvazkodunk. Ha valami akadályozna e napon, jö­vő vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

3-4. Készületünket segíti a ferences atyák által összeállított ‘Nagyböjti Lap’, mely letölthető a      http://orszagutiferencesek.hu/wp-content/uploads/2023/02/Nb_Aev_2023.pdf  világhálós címről. A Szentatya üzenetét pe­dig a katolikus sajtóban olvashatjuk majd.

3-5. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk.   Piszkén 17.00-tól, Süttőn pedig 18 órától.

  1. Szombaton, azaz 25-én lesz a süttői közösség egyházmegyei szentségimádási napja. Szentségki­tétel 9 órakor, délben litániával zárjuk az alkalmat.
  2. Jövő vasárnap, azaz 26-án a piszkei templomban imádkozunk református testvéreinkkel a Krisztusban való egység ajándékáért – délután 4 órától.
  3. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 17,400.-(Süttő), 32,500.-(Pisz­ke), illetve 10,500.-(Lábatlan) Ft-ot továbbítottunk.
  4. Evangelizáljunk! Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek iskolába induló gyermeke van, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Ha annak idején a gyermek kereszte­lésekor ígéretet is tett a hitre-nevelésre, azért, ha pedig még nem részesült a gyermek a keresztségben, akkor az arra való készület jele, hogy jár hittanra. Hamarosan ismerte­tő filmecskéket és tájékoztató anyagot is kapunk, de a legfontosabb a személyes megszólítás.
A 8. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 20. Hétfő 15 óra Temetés: +Szíjjártó István
Süttő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána
Piszke!! 22. Szerda 18 óra!! Szentmise és hamvazkodás
Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 24. Péntek 8 óra Szentmise
17 óra Keresztút
18 óra Keresztút
Süttő 25. Szombat 9-12 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Latorczai Károlyné – Varga Magdolna (1. évf.), +Szülők, +Nagyszülők, +Családtagok
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért
21. Kedd Damiáni Szent Péter ||| Nemzetközi Anyanyelvi nap
22. Szerda Szent Péter apostol székfoglalása ||| A Bűncselekmények Áldozatainak napja
23. Csütörtök Szent Polikárp püspök, vértanú

Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.

24. Péntek Szent Mátyás apostol
25. Szombat A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
26. Vasárnap Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója SZN – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért

 

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Február 28., kedd 15-18 Piszke Szentségimádási nap
Március 05., vasárnap 16 Lábatlan Ökumenikus imádság a Református templomban
Március 06., hétfő 17 Bikol Szentmise
Március 18., szombat 10–14 alakul Környékbeli ministránsok találkozója és lelki napja
Március 31., péntek 18 Süttő Keresztút a ministránsok vezetésével
Április 13. , csütörtök 18 Süttő Szent Lipót Est
Április 22., szombat 7-19 alakul Zarándoklat
Május 08., hétfő 18 Bikol Szentmise
Június 02., péntek 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/