Katolikus Híradás 2023. május 28.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., május 28., Pünkösd, a Szentlélek eljövetele

1-1. Imádkozzunk az Egyház folytonos megújulásáért, gyógyszerészekért, Uganda népéért  és a többi, az em­léknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évford­ulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kár­tyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyón­tak, nem áldoztak, 2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, ren­dezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyön­gék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha meg­ítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet.

(1 Kor11,28-31)

1-4. Várom a testvérek júniusi imaszándékait.

3-9. A mai nappal véget ér a húsvéti idő. A harangszóra reggel – délben -este ismét az Úr Angyala imádságot végezzük.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben – jövő keddig , a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

3-13. A héten elsőpéntek, éljünk a lehetőséggel!

5-2. a Nemzeti Összetartozás Napjáról a naptárban jelzett módon emlékezünk meg.

6-4. Köszönet az adó 1%-nak felajánlásáért, valamint a plébániák saját működését biztosító önkéntes megajánlásokért.

10-2. Épültem a testvérek buzgóságán. Ezt hirdetik a litánián rendszeresen résztvevők,  a lenyírt fű (és a további nyírások támogatásának fel­ajánlása), a hétről-hétre, és most a Pünkösdre szépen takarított, díszített templomok, az újraindított Fehi-Bórá-n résztvevők érdeklődése… Urunk áldása a testvére­ken!

10-3. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.

10-4. Hittanos térségi találkozójára készülünk. Köszönet a felkészítő hitoktatóknak és a készséges gyerekeknek, szüleiknek.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Litániák rendje – 2023 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Este 6 óra
Kedd a Szentmise után Este 6 óra

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 29. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
Piszke 30. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly, N: +Lovász Anna, +Családtagok, majd litánia utána
Süttő 31. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 01. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 02. Péntek 15:45 Litánia
16 óra Szentmise, ünnepi megemlékezés
Tát 03. Szombat 8:30 — Hittanosok térségi találkozója
Süttő!! 17 óra Szentmise, ünnepi megemlékezés
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők
Piszke 9:45 Szentmise,

Simon Gréta keresztelője

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

29. Hétfő Szent VI. Pál pápa – <az Egyház  folytonos megújulásáért, hitben való hűségéért> ||| Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>

Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>

30. Kedd Szent István király ereklyéinek átvitele

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Szerda Dohánymentes világnap
01. Csütörtök   Szent Jusztinusz vértanú
02. Péntek Szt. Marcellinusz és Szt. Péter vértanúk; Szt. Erasmus vértanú (†303)
03. Szombat Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk – Uganda népéért és a tisztaság őrzéséért; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).
04. Vasárnap A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 10., szombat 10 Komárom Környékbeli ministránsok találkozója
10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat