Képernyőkép 2023-03-27 112323

Katolikus híradás – 2023. március 26.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., március 26., Nagyböjt V., „Fekete” vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk  Hazánkért, a Ciszterci rendért, kémikusainkért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékra, va­lamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

3-2.minden nagy­böjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húsele­deltől. 3-5. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.00-tól, Süttőn 18 órától, e héten a ministránsok szolgálatával.

  1. Evangelizáljunk! Buz­dítsuk ismerőseinket, akiknek iskolába induló gyermeke van, bát­ran válassza a katolikus hit­tant. Ha a gyermek kereszte­lésekor ígéretet tett a hitre-nevelésre, azért, ha pedig még nem részesült a gyermek a keresztségben, akkor az arra való készület jele, hogy jár hittanra. Fontos a személyes megszólítás. Március 27-én 16 órakor Süttőn lesz tájékoztató az iskolában.
  2. – A karitász munkatársak Süttőn 150 kg-nyi, Piszke-Lábatlanon 100 kg-nyi tartós-élelmi­szert osztottak a helyi rászoruló családok részére. Köszönjük az adakozók nagylelkűségét, a munkatársak fáradozását.
  3. Gondoljunk a közelgő ünnepre azzal is, hogy a díszítésre szánt adományainkat a hátul elhelyezett perselybe helyezzük.

10-1.Ma Péliföldszentkereszten kerül sor a hagyományos regio­nális keresztúti áhítatra. A li­turgia 15 órakor kezdő­dik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, rész­ben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelé­vel.

A 12. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise: +Bargel Oszkár. N: +Mann Emma, +Szülők  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise  a béke ajándékáért utána
 
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan 30. Csütörtök 18 óra Szentmise utána
 
Piszke 31. Péntek 8 óra Szentmise A hit ajándékának elfogadásáért, különösen, akik erősen ellenállnak  
17 óra Keresztút elején
Süttő 18 óra Keresztút elején
 
Lábatlan 01. Szombat 18 óra Szentmise Plébániáink, Templomaink Jótevőiért  
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise  Plébániáink tagjaiért  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise +Magdolna és +József szülőkért  

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Kedd Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Szerda  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Csütörtök Szent Quirinus (Kerény)
31. Péntek  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Szombat Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Vasárnap Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja||| az Autizmus Világnapja

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Április 30., vasárnap 6-12 Budapest Pápai Szentmise
Május 08., hétfő 18 Bikol Szentmise
Június 02., péntek 17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 03., szombat 9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/