2024-06-12

Katolikus Híradás 2024.06.09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., június 09., Évközi X. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a héten nemzetünkért, védőnőinkért, az ügyészség igazságos munkájáért, a hazai ipar fejlődéséért, valamint a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékra, nemkülönben a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

5-6/3. Ma kerül sor az önkormányzati, a nemzetiségi és az Európa parlamenti választá­sokra. A keresztény ember kötelessége, hogy a társadalmi életbe – lehetőségei szerint – bekapcsolódjon, és abban a keresztény értékrendet képviselje! Tegyünk tanúságot! Egyrészt békésen, ész érvekkel ve­gyünk részt a beszélgetésekben. Másrészt tájékozódjunk az egyes jelöltek felké­szültségéről, alkalmasságáról, az általuk, vagy jelölő szervezeteik által képviselt és megélt értékrendről, nemkülön­ben a település, a nemzetiségi kisebbség, illetve európai közös hazánk további sorsá­ról alkotott jövőképéről. Harmadrészt imádkozzunk értük, nem feledve, hogy a vá­lasztások után is tudni kell együtt munkálkodni az adott közösség érdekében – lett lé­gyen az nemzetiségi, helyi, vagy éppen nemzetközi léptékű. Negyedrészt, de nem utolsó sorban – lelkiismeretünkre hallgatva – éljünk a lehetőséggel a szavazófülkékben.

11-8. A héten szombaton, június 15-én, szombaton 10 óra 30 percre az Esztergomi-Székesegyházba igyekszünk, ahol négy áldozópapot szentel Főpásztorunk, köztük Schmotzer Kristóf tisztelendő urat is, aki korábban a hivatások hétvégéjén és nyáron is vendégünk volt. Imádkozzunk vele és érte.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

10. Hétfő Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Kedd  Szent Barnabás apostol
12. Szerda Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. szn – 1689
13. Csütörtök Páduai Szent Antal ||| Láng László szn – 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn – 1884 –  mérnökeinkért

Magyar védőnők napja – védőnőkért, e hivatás megbecsüléséért

14. Péntek Chudy József szn – 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója

A véradók napja – áldozatos lelkületért

15. Szombat Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője szn – 1925

16. Vasárnap A Független Magyarország Napja – országunkért,

Apák napja – június harmadik vasárnapja

 

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 10. Süttő 18 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán, majd Fehi-Bora előtte
Kedd 11. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 12. Süttő 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 13. Lábatlan 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bora
Péntek 14. Piszke 8 óra Szentmise előtte
Szombat 15. Esztergom 10:30 Papszentelés
Lábatlan 18 óra Szentmise
Vasárnap 16. Süttő 8 óra Szentmise: +Latorcai István, a Latorcai és a Barakka család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

 keresztelő: Nády Levente

utána

Közelgő események

Június 23., vasárnap 8 / ¾ 10 óra Süttő / Piszke Tanévzáró Szentmise
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Július 15 – 20. Egész nap Bodony Hittanosok tábora
Július 28., vasárnap 15 – 18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/