2022.05.29.

Katolikus Híradás – május 29.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2022., május 29., Urunk Mennybemenetele

*** Imádkozzunk   Hazánkért, Nemzetünkért, Uganda népéért, az erőszak ártatlan gyermekáldozataiért, missziós hivatásokért és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! ***

*** Épültem a testvérek buzgóságán. Ezt hirdetik a litánián rendszeresen résztvevők, a múlt héten zarándokló testvérek, az új zászlók, a lenyírt fű (és a további nyírások támogatásának felajánlása), a szépen takarított, díszített templomok, a felajánlott tisztítószer az új kövezetre és a kövezet ápolása, az újraindított Fehi-Bórá-n résztvevők érdeklődése… Urunk áldása a testvéreken! ***

 

*** Még a héten végezhetjük a Szűz Anya köszöntését a táblázatban jelzett időkben, de családi körben is szóljunk Égi Édesanyánkhoz. ***

*** A héten elsőpéntek, éljünk a lehetőséggel! Ugyancsak e napon lesz a Nemzeti Összetartozás Napja. A naptárban jelzett módon emlékezünk meg. *** 

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. Ezzel és a harangokkal kapcsolatban rövid megbeszélésre várom a testvéreket a Szentmise után itt helyben. ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

*** A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik beszéd-részlete: »Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426) ***

 A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Szent István király ereklyéinek átvitele

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Kedd Dohánymentes világnap
01. Szerda   Szent Jusztinusz vértanú
02. Csütörtök Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erasmus vértanú (†303)
03. Péntek Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk – Uganda népéért és a tisztaság őrzéséért; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).  
04. Szombat A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Vasárnap Szent Bonifác pp. és vt. – missziós hivatásokért||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Szentmise után Este 6 óra

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 30.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 31. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly,

 N: +Lovász Anna, + Családtagok

Süttő 01. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő lel-

kekért

Lábatlan 02. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Péntek 16 óra Szentmise és Nemzeti Összetartozás napja előtte
Süttő 18 óra Szentmise és Nemzeti Összetartozás napja  
Süttő 04. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  utána

Közelgő események

Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 18., szombat Délután Süttő – Piszke Úrnapi oltárok készítése
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/