20211226

Katolikus Híradás 2021.12.26

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. december 26., Szent Család vasárnapja

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.” /Lk 2,52/

Imádkozzunk többek között  a veszélyben forgó magzato­kért, igazságon alapuló békéért, az egyház szabadságáért, az erdészekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  

 

 Aprószentek ünnepe előtt ismét buzdítok mindenkit a lelki örökbefogadásra. A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva. A plébános előtt bármikor megtehetjük ezt az ünnepélyes ígéretet. Ismertető anyagot hátul találunk.

 

 Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feled­jük, hogy Újév napja, azaz Szűz Mária Istenanyaságának emlékezete pa­rancsolt ünnep. Ha elhúzódna az évbúcsúztatás, mind 31-én, mind elsején az esti Szentmisével is megszentelhetjük, de ügyeljünk, nehogy Szentmise mulasztással kezdjük az évet! Ugyancsak parancsolt ünnep lesz Vízkereszt ünnepe!

 

Nagy köszönet a templomaink takarításában, ünnepi díszbe öltöztetésében fáradozók buz­góságáért, a karácsonyi díszítésre adakozók, fákat, díszeket felajánlók nagylelkűségéért!

 

Kispapjaink hálásan fogadták a negyed-mázsányi, saját készítésű süteményt! Idén plébániáink hívei egyedüliként gondoltak erre, és ezért – kellő szerénységgel – de büszkék lehetünk…

 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, üzemben a fényfüzéreket felügyelet nél­kül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

A polgári esztendő 53./1. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 
Piszke 31. Péntek 18 óra Vigília (előesti) Szentmise – év végi hálaadás
 
Süttő 01. Szombat 8 óra Szentmise előtte
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise előtte
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Szent János apostol – püspökeinkért ||| Széchy Károly szn.– 1903 – hídépítőkért
28. Kedd Aprószentek – az ártatlanul szenvedő és a meg nem született gyermekekért

Mihalik János szn.– 1818 – vízépítő szakemberekért

29. Szerda Becket Szent Tamás – az egyház szabadságáért
30. Csütörtök Bedő Albert szn.– 1839 – erdészekért
31. Péntek Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek élhetőbbé tegyék világunkat
01. Szombat Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Vasárnap Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/