Tájékoztató ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak

TÁJÉKOZTATÓ

Engedély nélkül létesített ÁSOTT vagy FÚRT kutak tulajdonosainak/üzemeltetőinek 2023. december 31-ig kérelmezni kell a tulajdonukban álló kút fennmaradási vagy megszüntetési eljárását.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196. (V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az alábbi esetekben:

a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az eljárás menete:

ÁSOTT kút esetén:

Ásott kutak jellemzője, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, általában 70 cm-nél nagyobb átmérőjű.

Nem szükséges szakember által kiállított dokumentáció amennyiben az ásott kút teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az Ön ásott kútja, fenti pontok mindegyikének megfelel, a következő a teendője:

A letölthető formanyomtatványt értelemszerűen ki kell tölteni, személyes adatokat és az ásott kútra vonatkozó részeket.

A nyomtatványhoz csatoljon 2 db fényképet egyet közvetlen közelről a kútról, amelyen látszik a kút anyaga kialakítása (téglával kirakott, betongyűrűs…), és egyet távolabbról, amelyen látszik a kút és a környezete. Amire érdemes figyelni, hogy a távolabbi képen látható legyen, hogy a kút úgy van lefedve, hogy abba csapadék vagy szennyeződés nem kerülhet. Szennyvizet és csapadékot tilos a kútba elvezetni! A kút látható és beazonosítható legyen.

A kitöltött nyomtatványt az érintett ingatlan összes tulajdonosának aláírásával kell ellátni.

FÚRT kút esetén:

Fúrt kutak jellemzője, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30 mm, max. 400 mm átmérőjű.

Fúrt kutak engedélyezéséhez minden esetben szükséges, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§-a szerinti szakember közreműködése, a szakember által elkészített tervdokumentáció.

Jegyzői hatáskörbe esik a fúrt kút engedélyeztetési eljárása, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
 • magánszemély a kérelmező
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és/vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban – telefon: 33/517-500 – Domján Szilvia ügyintézőnél kérhető.

 

Kiss Gábor, jegyző

 

 

Letöltöm a nyomtatványt!