Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001

Kedvezményezett: Lábatlan Város Önkormányzata
Projekt címe: Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001
Támogatás összege: 160 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
Lábatlan Város Önkormányzata 160 millió Ft, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen.
A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön
kialakításra.
A tervezett fejlesztés Lábatlan város belterületén, kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója két helyszínt érint; a Cementgyári lakótelepet, valamint a Damjanich utcát, ahol nagyobb esőzések idején a legtöbb havária helyzet fordult elő.
A projekt során egy 2.180 méter hosszú korszerű csapadékvíz elvezetési rendszer kerül kialakításra, mely az érintett utcákban, vízkárok kialakulása nélkül képes lesz a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot elszállítani. A Cementgyári lakótelepen a csapadékvíz elvezetését a meglévő rossz állapotú burkolt árok felújításával, a meglévő árok szükség szerinti javításával, illetve új mederelemekkel történő burkolással oldják meg. A teljes nyomvonalon a kapubehajtóknál a meglévő átereszek felújítására, átépítésére kerül sor.
A Damjanich utca alsó szakaszán (Gyűrűs utca alatt) a meglévő burkolt és burkolat nélküli árkok felújítása történik, a meglévő nyomvonalon új burkolattal ellátott árkok építésével, a kapubeállóknál átereszek kiépítésével. Az utca felső szakaszán (Gyűrűs utca felett) a burkolat középső vápájában fedett árok kialakítása tervezett, melybe keresztrácsok telepítésével történik a csapadékvíz elszállítása.
A fejlesztés megvalósításával Lábatlanon a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható. A beruházás eredményeként a megvédett ingatlanok száma: 372 db társasházi lakás, 57 db családi ház, posta, szociális bérlakások. A projekt megvalósítása kapcsán a megóvott magán és köztulajdon becsült értéke: 8,26 milliárd Ft összegre tehető.
Árvízvédelemi intézkedésekkel érintett lakosság száma: 1.320 fő

BERUHÁZÁS KÉPEI:

KIINDULÁSI ÁLLAPOT
Cementgyári lakótelep

Damjanich utca