kozmeghallgatas

Meghívó

M E G H Í V Ó
Lábatlan Város Képviselő-testületének közmeghallgatására
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított 17/2014. (XI. 26.) Ör. 13.§-a értelmében
2022. október 25. napjára (kedd)
16.00 órára
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Gerenday Közösségi Ház (2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 170.)
Az ülés napirendje:
Polgármesteri beszámoló a 2022. év feladatainak teljesítéséről
Teller Péter
polgármester