Oltalom Idősek Otthona

Címünk

2541 Lábatlan, Honvéd u. 4-6.

Elérhetőség

Tel: +36 33 361 180

Férőhely

Férőhelyek száma: 50, ebből emelt szintű 7.

Tevékenysége: tartós, bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona

Intézmény működésének kezdő időpontja: 1996. január 30.

Oltalom Idősek Otthona: Az 1996. január 1-én alapított otthon 50 férőhellyel rendelkezik. 2007 évre tervezett házi jelzőrendszer kiépítése nem valósult meg pénzügyi forráshiány miatt, de az Oltalom Idősek Otthona továbbra is jelentő szerepet vállalna a jelzőrendszer működésében.

Az otthon céljai között az alábbi célkitűzések szerepelnek:

  • szupervízió: 1 éven keresztül kéthetente, jelenleg havonta egy alkalommal szupervíziót tartanak szakember vezetésével az intézmény minden munkavállalójának
  • minőségbiztosítás: több lépcsőben történő bevezetést tűztek ki célul, eddig az étkeztetés, valamint az ápolás-gondozás területén került bevezetésre
  • demens részleg kialakítása nem valósult meg
  • lakóotthonok kialakítása nem valósult meg
  • segítség a jelzőrendszeres ápolás bevezetése szintén nem valósult meg
  • az otthonban jelenleg nincs foglalkoztatva önkéntes

A megvalósult célok láthatóan növelik a településen élők szociális biztonságát, az ellátást igénybe vevők és ellátásban dolgozók szemléletének pozitív irányú változását, illetve a szociális területen dolgozók szakmai presztízsét.

Továbbra is 27 fő dolgozik az intézményben, 12 nővér, 1 fő főnővér, 1 fő foglalkoztató, 1 fő mentálhigiénés asszisztens, 1 fő intézményvezető, 1 fő ügyvezető, 2 fő szakács, 2 fő konyhalány, 3 fő takarítónő, 1 fő gondnok és 2 fő éjjeliőr.