Tag Archive for: 2024

Helyi választás 2024. Lábatlan

Általános tájékoztató jelölteknek

2024. évi helyi önkormányzati választás Lábatlanon

 

A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9-re tűzte ki. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a jelölteknek szóló legfontosabb információkat. 

 

Lábatlanon a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak száma 8 fő. 

Az egyéni jelölt, illetve a polgármester jelölt állítás feltétele Lábatlanon

  • egyéni listás (képviselő) jelölt esetén 41 db ajánlás,
  • polgármester jelölt esetén 122 db ajánlás.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodától (HVI – 2541 Lábatlan, József A. u. 60.)  az A4 jelű formanyomtatványon személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítési meghatalmazott útján. 

 

Az ajánlóíveket a HVI adja 2024. április 20-tól, majd ezt követően munkanapokon hivatali munkaidőben.  2024. április 20-án a HVI 8-16 óra között ügyeletet tart. 

 

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi sorszámmal került előállításra. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám), továbbá az ajánló választópolgárnak ajánlását saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján május 6-án 16 óráig

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a benyújtástól számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

További információ a valasztas.hu illetve a labatlan.hu oldalakon. 

 

Helyi Választási Iroda vezetője

Lábatlan

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2024
Pályázati kiírás
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő ismételten meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez Lábatlan Város Önkormányzata is csatlakozott a 85/2023.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján.
– „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatók számára elérhető a 2023/2024 tanév második és a 2024/2025 tanév első félévére vonatkozóan.
– A „B” típusú pályázatot pedig a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok pályázhatják meg a 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. tanévre vonatkozóan.
Az Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2023. november 3.
A pályázatokat nyomtatott formában, aláírva, mellékletekkel együtt kell a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a megadott határidőig benyújtani.
A részletes pályázati kiírás az alábbi linkeken olvasható:
Pályázati kiírás „A”: https://shorturl.at/kqzE2
Pályázati kiírás „B”: https://shorturl.at/yDR05
A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha az állandó lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap – 2023. évben 28.500.-Ft – 850 %-át, azaz 242.250.-Ft-ot.
Kérjük a pályázó a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!
További tájékoztatást a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 33/200-416-os telefonszámon, illetve a harasztikriszti@labatlan.hu e-mail címen kaphat.
Lábatlan, 2023. szeptember 27.
Teller Péter
polgármester