Tag Archive for: egyházi hirdetések

Katolikus Híradás 2023. 10. 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., október 22., Évközi XXIX., „Missziós” vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között Hazánkért, az ENSZ részrehajlás nélküli működéséért, a vegyészekért, építé­szeinkért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-5/2. Köszönet a süttői Kultúr-Híd délután szervezésében, rendezésében, az agapé előkészítésében résztvevők buzgóságáért, és mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a közreműködőket.

6-4. Ma van a „Missziók vasárnapja”. A Szentatya ez alkalomból írt üzenetét https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-missziok-vilagnapjara—2023 világhálós címen olvashatjuk, valamint a katolikus sajtóban. A javukra gyűjtünk. Tavaly e célra Süttőn 28,200.- (2021: 27,200.-), Piszkén 16,500.-(2021: 21,350.-), illetve Lábatlanon 23,000.-(2021:11,150.-) Ft-ot továbbítottunk.

7-3. Folytatom a gyermekek és fiatalok felkészítését a szentgyónás, szentáldozás, illetve a bérmálás szentségére. Az alkalmak, a mai is Piszkén lesznek, a Szentmise után. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindhárom szentségre való felkészülésben esetében elvárás.

10-9/4. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Harmadik lépésként választunk. A szavazólapok segítségével jelezzük, kiket szeretnénk a testületekben látni. A Szentmise után hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. Azon legfeljebb  — 8 – nevet jelölhetünk be, majd a szavazatgyűjtő dobozba tehetjük a lapokat – október 29 – ig. Plébánia-közösségeink nagykorú, az önkéntes hozzájárulást fizetők névsorában szereplő katolikus hívek szavazhatnak.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Kedd Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Szerda Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Csütörtök Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Péntek Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Szombat  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Vasárnap Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16.00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 26. Csütörtök 15 óra Temetés:  + Ménesi Antalné – Schromeisz Anna  
18 óra Szentmise, majd Fehi-Bora előtte
Piszke 27. Péntek 8 óra Szentmise: Hálaadásul 50 esztendő ajándékaiért utána
Süttő 28. Szombat 16 óra Szentségimádás – Szentolvasó  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás – Szentolvasó  
18 óra Szentmise  
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 Szentmise: +Szeifert László, N: +Piroska, +Gyermekeik utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.09.17.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 17., Évközi XXIV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékokra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is.

1-8. Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztul­nunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, mulasztásainktól, (…) megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. A lelki tükrök segítenek. Végezzük el Szentgyónásun­kat, a gyerekeknek is jó példát adva, mert csak így értik meg értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való tá­volmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől va­ló eltávolodásnak a veszélyét.

5-4. Mához egy hétre, szeptember 24-én a Kultúr-Híd sorozat részeként várjuk a testvéreket és jó szándékú. Kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Piszkére, a plébá­niatemplomba. A 16 órakor kezdődő kiállításon a hitvalló életű Kékesi László –  több száz hazai és külföldi postabélyeg tervezője –  munkásságát mutatják be, miközben a szent zene gyöngyszemeiből hallhatunk egy-egy részletet. Az alkalom után a temető­nél hálát adunk az ellopott szobor pótlásáért, majd a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

7-2. Családpasztorációs papi napon volt alkalmunk korunk kihívásairól gondolkodni gyakorló lelkipásztorokkal. A megújulásból minden elkötelezett hívőnek, munkatársnak ki kell venni a részét. Bővebben a https://www.magyarkurir.hu/hazai/surgeto-kihivasok-csaladpasztoracioban-papi-nap-budapesten  címen olvashatunk az eseményről, hallhattunk a katolikus krónika csütörtöki adásában  https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2023-09-14_13-30-14&enddate=2023-09-14_14-10-04&ch=mr1  (13:33:07-től), illetve né­hány kiadványt is hoztam, melyek segítenek az együttgondolkodásban.

8-3. A Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogram máig tart. A 1356-os adomány­vonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent), online adományozással – a www.ka­ritasz.hu oldalon keresztül, vagy a Katolikus Karitász központi bankszámláján – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008. –  is várják az adományokat „iskolakezdés” megnevezés­sel. A helyi rászoruló diákokat közvetlenül a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal se­gíthetjük. A két Plébánia területén mintegy tíz család részesült eddig az országos,  illetve a helyi adományozóknak köszönhetően e segítségből.

10-9/2. Megkezdtük a képviselőtestületek megújítását. Első lépésként jelölteket állítunk. A hátul elhelyezett és kitöltött ajánló lapokat ma estig kell eljuttatnunk a  templomi gyűjtőládába.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

10-11. Két hét múlva, szeptember 30-án, szombaton zarándoklatra indulunk – Fallóskútra. Jelentkezni a hátul elhelyezett lapra való feliratkozással lehet.

10-12. Nagy köszönet az összefogásért és buzgóságért, munkáért a piszkei templomkert felajánlásból történt szépítéséért, illetve a süttői plébániaház nagytermének megújításáért, takarításáért!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

18. Hétfő A Rokkantak napja
19. Kedd Szent Januáriusz püspök, vértanú |||

Vándor József vegyészmérnök szn – 1897|

20. Szerda Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk ||| Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897
21. Csütörtök Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Péntek
Szent Mór és Társai vértanúk |||

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

23. Szombat Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes ||| Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
24. Vasárnap Szent Gellért vt. ||| Schöpf-Mérei Ágoston gyermekgyógyász szn – 1804 |||Bereczki Máté, »A hazai gyümölcsészet atyja szn  – 1824  ||| A „Fehér kendő” napja – megbékélésért
A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise előtte
Süttő 20. Szerda 8 óra Szentmise
Piszke 22. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 23. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Simon Ilona, +István, +Nagyszülők || Keresztelő: Sinkó Zsófi
Piszke ¾ 10 Szentmise utána
16 óra Kultúr-Híd – Kékesi László munkássága

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.09.10.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 10., Évközi XXIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a mérnökökért, gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, és az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt többi szándékra, valamint a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is.

1–7. Tizenhárom esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképpen: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem, hogy a kifüggesztett lapon ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk!

1 – 8. Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, mulasztásainktól, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. A lelki tükrök segítenek. Végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva, mert csak így értik meg értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

3–15. Veni Sancte – A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

8-3. A Katolikus Karitász idén 13. alkalommal hirdeti a Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogramot, mely szeptember 17-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent), online adományozással – a www.karitasz.hu oldalon keresztül, vagy a Katolikus Karitász központi bankszámláján – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008. –  is várják az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel. A helyi rászoruló diákokat közvetlenül a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük.

10-6. Megkezdtük a képviselőtestületek megújítását. Első lépésként jelölteket állítunk. A hátul elhelyezett ajánló lapok segítségével jelezhetjük, kit szeretnénk látni a megújuló testületekben. Szeptember 17-ig kell eljuttatnunk a jelölőcédulákat a templomi gyűjtőládába.

10-7. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő

Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

12. Kedd Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Szerda Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Csütörtök A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Péntek Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Vasárnap Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Szeptember 24., vasárnap 16 Piszke Kultúr-Híd délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra Szentmise: +Horváth György (+aug.10./t: aug. 30.) előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Bikol!! 12. Kedd 18 óra!! Szentmise előtte
Süttő 14. Csütörtök 15 óra Temetés:

+Sterczer Dezsőné – Kostorják Valéria Gizella

 
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra  
Piszke 15. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 16. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család

élő és + Tagjai

előtte
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.május 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 21., Urunk mennybemenetele vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk Egyházunkért, a szőlőművesekért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért, a kallódó ifjúságért és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyóntak, nem áldoztak,  2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, rendezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el e lehetőség­ről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az el­múlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdí­jas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlá­sért! A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi kedvezm­ények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támoga­tottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendő­ben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

10-4. Újra lesz Fehi-Bóra: Süttőn hétfőn, Lábatlanon csütörtökön. Várjuk a testvéreket.

Litániák rendje – 2023 május

 

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő!! 23. Kedd 17 óra!! Szentmise: +Homoki Krisztina,

 majd litánia

utána
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
Lábatlan! 25. Csütörtök! 18 óra Szentmise, majd litánia  
19 óra Fehi-Bóra !!  
Piszke 26. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Piszke 27. Szombat 10 óra Első Szentgyónás  
16 óra Szentmise: Sujbert Antal és Pásztor Ilona

50 éves jubileuma

 
Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia  
18 óra Szentmise, keresztelő:

Gróf Luca, Nagy Dávid

előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise a plébániák jótevőiért  
Piszke 9:45 Szentmise a hívekért, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Kedd Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Szerda Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Csütörtök Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Péntek Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>
27. Szombat Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Vasárnap Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
 

Június 03., szombat

9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Komárom Környékbeli ministránsok találkozója
10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat