Tag Archive for: hírek

Katolikus híradás 2023. január 8.

   Imádkozzunk  az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek január hónapra szánt imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

      A Süttői Képviselő testület tagjait január 16-án, hétfőn 19 órakor Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 17-én, kedden 18 órakor, ugyancsak a süttői plébánia-házba várom. Előt­te, január 11-én, szerdán, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Szép és üdvös gyakorlat a »Nagy kilenced«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak!

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise
19  óra Gazdasági tanácsok ülése
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Kedd Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szerda Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Csütörtök A Don-kanyar Hősei emlékezete
13. Péntek Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért
14. Szombat Szent Félix
15. Vasárnap Remete Szent Pál ||| Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

Közelgő események

Január 16., hétfő 19 óra Süttő A Süttői Testület tanácskozása
Január 17., kedd 18 óra Süttő A Piszkei Testület tanácskozása
Január 19., csütörtök 19 óra Süttő Szent Lipót est a SAKKE szervezésében: – beszélgetés Naszák István tanár úrral

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., január hónapban
Szentatya imaszándéka:
Evangelizációs: Az emberi testvériségért
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és
nyitottan minden ember felé.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):
P Mné E.: -Azért, hogy a Krisztusban való szeretete segítse a papságot az egész
világon, és az őket segítőket is lelkes munkájukban! – Azért, hogy a népek és a
fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés! – Azért, hogy
az Anyaszentegyház minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűzanya
pártfogását! – A betegekért, a szomorúakért, a szegényekért, minden dolgozóért,
a hitoktatókért, a pedagógusokért, az adakozókért, a magányosokért!
B.I.: – Az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztusra tudjuk bízni életünk minden
percét az új esztendőben.
(Süttő) B.I.: – Családomért, idős Édesanyámért, beteg testvéréért. – A járványban
meg betegedettekért.
Plébános imaszándékai: – Világi apostoli hivatásokért. – Karitász
munkatársakért.
Saját szándékaim:…

20211121

Katolikus Híradás 2021.11.21

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. november 21. Krisztus Király vasárnapja

„Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” Jn18,37/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk   a szent zene művelőiért, a magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a házasságra készülő fiatal lányokért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

  *******************************************************************************************************

  Búcsú a süttői templom búcsúját ünnepelvén hálát adunk az elkészült munkálatokért, és minden testvérünkért, akik fáradoztak templomunk ékesítésén, szépítésén, és az ahhoz kapcsolódó munkálatokból kivették a részüket!

**************************************************************************************************************

Gyűjtés  Ma a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 31,190.- (Süttő), illetve 13,200.- (Piszke) és 12,200.- (Lábatlan) Forint volt.

Szeretetszolgálat  A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon olvashatunk bővebben. A jövő heti gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk,

míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Idén, miután részben elmaradnak az adventi vásárok, csak e persely bevétele jelentheti a helyi csoport munkájának anyagi hátterét. Kifelé menet gondoljunk erre is. A megáldott kenyerek emlékeztessenek Árpád-házi Szent Erzsébet nagylelkűségére!

**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem az ősszel terjedő légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

**************************************************************************************************************

Szentírás  még feliratkozhatunk a nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére, csakúgy, mint a jövő évi naptárakra.

**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

**************************************************************************************************************

Adventi koszorú-készítésre várjuk a hittanosokat, 27-én, szomba­ton délelőtt 10 órára a süttői plébánia-házba. Jelentkezés a hitoktatóknál.

 

Bérmálási készület November 27., 10 óra Süttő – plébániaház
Szentgyónás-szentáldozási készület November 28., ½ 11 óra

(a Szentmise után közvetlen)

Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 22., du. ½ 5 óra Süttő – plébániaház

 

**************************************************************************************************************

  A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Kedd Szent Kelemen pápa
24. Szerda Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért
25. Csütörtök Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért
26. Péntek Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért

November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

27. Szombat Pilinszky János szn.– 1921 – íróinkért ||| Véradók napja – áldozatkészségért
28. Vasárnap Marchiai Szent Jakab, áldozópap

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise
Lábatlan 23. Kedd 10 óra Szentmise – Idősek Otthona utána
Süttő 13 óra Temetés: +Szám Imre
Süttő 24. Szerda Nem lesz Szentmise
Süttő 25. Csütörtök 13 óra Temetés: +Papp János
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 26. Péntek 15 óra Temetés: +Szabó Lajos, majd Szentmise
Piszke Nem lesz Szentmise előtte
Lábatlan 27. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Ledniczky Árpád szn.

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 3., 10. és 17., péntek 18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács Csaba Albert plébános szolgálata
December 04., szombat 10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó
December 05., vasárnap 15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/