Tag Archive for: katolikus hirdetések

Katolikus Híradás 2024.07.14.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., július 14., Évközi XV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékokra, a táborozni induló hittanosokért, a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Nyaralásunk helyének környékbeli Szentmiséi­ről tájékozódha­tunk, a Balaton-part esetében a https://www.katolikus.hu/hatter/balatoni-miserend—2024-nyar, egyéb ese­tekben a https://miserend.hu oldalon.

11-8/3.. Köszönet Kristóf atya újmiséjének és az azt köető agapénak az előkészítésében, ünneplésében résztvevők buzgóságáért! A felvétel a GRAN TV honlapján és adásában megtekinthető.

11-12. Kedves meghívást kaptunk szeptember 7-re, Tóth György diákónussá szentelésére, akit az elmúlt évtized több liturgikus szolgálata által is ismerhetnek a testvérek. Az eseményre – tekintettel a távolságra – előző nap indulunk. Szállást Pécsett veszünk. Jelentkezni a hátul kitett lapra való feliratkozással lehet három hétig, hogy a szállást meg tudjuk szervezni.

13/2. Jurasek Károly feleségül kívánja venni Rozmán Esztert. Imádkozzunk értük és ha valaki akadályt ismer – a disp. cult.-on kívűl – , írásban jelezze a plébánosnak.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

15. Hétfő  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért
16. Kedd             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Szerda Szent Zoerard András és Benedek remeték
18. Csütörtök Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Péntek Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szombat Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Vasárnap Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht.
    Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456

Kétheti rend!!!!

A 29-30. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Vasárnap 21. Süttő 8 óra Szentmise: +Lernyei Ákosné – Szilágyi Viktória, és férje: +Ákos  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Kasza Imre, +Szülők és +Testvérek  
Hétfő 22. Süttő 18 óra Szentmise: +Édesapa és +Fia, majd Szentségimádás, utána Fehi-Bora előtte
Kedd 23. Piszke 8 óra Szentmise, majd Szentségimádás utána
Szerda 24. Süttő 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Csütörtök 25. Lábatlan 18 óra Szentmise: +István (8. tem. évf.),

utána Fehi-Bora

 
Péntek 26. Piszke 8 óra Szentmise utána
16 óra Esküvő:

Jurásek Károly – Rozmán Eszter

 
Szombat 27. Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Vasárnap 28. Süttő 8 óra Szentmise, Nagyszülők megáldása; járművek megáldása;  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Fülöp Ferenc (tem.: VII.11.)

Nagyszülők megáldása; járművek megáldása; bérmálási készület

utána
Süttő 15-18 Egyházmegyei Szentségimádás  

Közelgő események

Augusztus 06-08. 8 – 16 Süttő/Piszke Hittanos napok (jelentkezés a suttoiplebania@piszkenet.hu címen, vagy személyesen)
Szeptember 6-7-(8) Egész nap Görcsöny – Pécs Diakónusszentelés és zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2024. 06.16.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., június 16., Évközi XI. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az újonnan szentelt atyákért, a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékra, nemkülönben a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

10-25. Jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért a Mennyei Atyának. E Szentmisére minden hittanost és családjukat szeretettel hívjuk és elvárjuk.

11-9. Öröm, hogy Lábatlan város képviselő-testülete elismerésben részesítette Urbánné Titter Gabriella testvérünket, karitász munkatársunkat. Életére Urunk bőséges áldását kérjük.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

17. Hétfő Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért  ||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért
18. Kedd Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért
19. Szerda Szent Romuald apát – remete-szerzetesekért
20. Csütörtök A menekültek (ENSZ) világnapja
21. Péntek Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szombat Nolai Szent Paulinusz püspök, Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Vasárnap Olimpiai nap

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 17. Süttő 15 óra Temetés: +Somogyi Lajosné – Scholz Karin  
18 óra Szentmise előtte
Kedd 18. Piszke Nem lesz Szentmise  
Szerda 19. Süttő Nem lesz Szentmise  
Csütörtök  

20.

Süttő 14 óra Szentmise: +Sterczer Ödön Dezsőné –  Kéry Mária,  
15 óra majd temetése  
Lábatlan Nem lesz Szentmise  
Péntek 21. Piszke 8 óra Szentmise: +Emmer István, +Szülők, +Testvérek utána
Szombat 22. Lábatlan 18 óra Szentmise: +Pataki István, +Pataki János, a Pataki család +Tagjai  
Vasárnap 23. Süttő 8 óra Szentmise és hálaadás a tanév ajándékaiért  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és hálaadás a tanév ajándékaiért utána

Közelgő események

Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Július 15 – 20. Egész nap Bodony Hittanosok tábora
Július 28., vasárnap 15 – 18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

2024-06-12

Katolikus Híradás 2024.06.09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., június 09., Évközi X. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a héten nemzetünkért, védőnőinkért, az ügyészség igazságos munkájáért, a hazai ipar fejlődéséért, valamint a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékra, nemkülönben a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

5-6/3. Ma kerül sor az önkormányzati, a nemzetiségi és az Európa parlamenti választá­sokra. A keresztény ember kötelessége, hogy a társadalmi életbe – lehetőségei szerint – bekapcsolódjon, és abban a keresztény értékrendet képviselje! Tegyünk tanúságot! Egyrészt békésen, ész érvekkel ve­gyünk részt a beszélgetésekben. Másrészt tájékozódjunk az egyes jelöltek felké­szültségéről, alkalmasságáról, az általuk, vagy jelölő szervezeteik által képviselt és megélt értékrendről, nemkülön­ben a település, a nemzetiségi kisebbség, illetve európai közös hazánk további sorsá­ról alkotott jövőképéről. Harmadrészt imádkozzunk értük, nem feledve, hogy a vá­lasztások után is tudni kell együtt munkálkodni az adott közösség érdekében – lett lé­gyen az nemzetiségi, helyi, vagy éppen nemzetközi léptékű. Negyedrészt, de nem utolsó sorban – lelkiismeretünkre hallgatva – éljünk a lehetőséggel a szavazófülkékben.

11-8. A héten szombaton, június 15-én, szombaton 10 óra 30 percre az Esztergomi-Székesegyházba igyekszünk, ahol négy áldozópapot szentel Főpásztorunk, köztük Schmotzer Kristóf tisztelendő urat is, aki korábban a hivatások hétvégéjén és nyáron is vendégünk volt. Imádkozzunk vele és érte.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

10. Hétfő Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Kedd  Szent Barnabás apostol
12. Szerda Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. szn – 1689
13. Csütörtök Páduai Szent Antal ||| Láng László szn – 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn – 1884 –  mérnökeinkért

Magyar védőnők napja – védőnőkért, e hivatás megbecsüléséért

14. Péntek Chudy József szn – 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója

A véradók napja – áldozatos lelkületért

15. Szombat Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője szn – 1925

16. Vasárnap A Független Magyarország Napja – országunkért,

Apák napja – június harmadik vasárnapja

 

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 10. Süttő 18 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán, majd Fehi-Bora előtte
Kedd 11. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 12. Süttő 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 13. Lábatlan 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bora
Péntek 14. Piszke 8 óra Szentmise előtte
Szombat 15. Esztergom 10:30 Papszentelés
Lábatlan 18 óra Szentmise
Vasárnap 16. Süttő 8 óra Szentmise: +Latorcai István, a Latorcai és a Barakka család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

 keresztelő: Nády Levente

utána

Közelgő események

Június 23., vasárnap 8 / ¾ 10 óra Süttő / Piszke Tanévzáró Szentmise
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Július 15 – 20. Egész nap Bodony Hittanosok tábora
Július 28., vasárnap 15 – 18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2024.05.26.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., május 26., Szentháromság vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az Egyház folytonos megújulásáért, orvosokért, gyógyszerészekért, a dohányzás ártalmas szokásának visszaszorulásáért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékra, va­lamint a héten név-, születésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért! 1-4/6. Várom a testvérek júniusi imaszándékait.

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért-áldozókért és családjaikért! A hátul elhelye­zett „felajánló kártyák­at” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba.

1-12. Az első gyermeknap után 104. esztendővel a Szentatya szán­déka szerint Egyházunkban is elérkezett a Gyermekek I. világnap­ja. A Szentatya gyermekekhez írt üzenetét a https://www.katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uze­nete-a-gyermekek-elso-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár csalá­di körben, akár a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. élet­szabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk ha­vonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Ma, Szenthá­romság vasárnapján van e Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje!

9-12. A Szentmisék után a templomban rövid munkatársi megbeszélést tartanánk az Úrnapjára való készületről. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk ez ünnepre, és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.

9-13. A Jerikó zarándoklat résztvevői ma délután érkeznek Süttőre, ezért a Szűz Anya köszöntése ma kivételesen 17 órakor kezdődik.

A héten imára indító emléknapok

/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Kedd Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője szn – 1864
29. Szerda Szent VI. Pál pápa – <az Egyház folytonos megújulásáért, hitben való hűségéért> ||| Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>

Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>

30. Csütörtök Szent István király ereklyéinek átvitele

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója szn – 1875

31. Péntek Dohánymentes világnap
01. Szombat   Szent Jusztinusz vértanú
02. Vasárnap Úrnapja – Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe ||| Szt. Marcellinusz és Szt. Péter vértanúk; Szt. Erasmus vértanú (†303)

 

Litániák rendje – 2024 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 27. Bikol! 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
Kedd 28. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 29. Süttő Nem lesz Szentmise  
Csütörtök 30. Lábatlan 18 óra Szentmise, litánia  
Péntek 31. Piszke 8 óra Szentmise és litánia utána
Szombat 01. Piszke 10 óra Második Szentgyónás  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Vincze Etelka  
Vasárnap 02. Süttő 8 óra Szentmise, körmenet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, körmenet  

Közelgő események

Június 02., vasárnap 8, ¾ 10 Süttő, Piszke Első Szentáldozás, Úrnapja
Június 04., kedd 17 óra Süttő Nemzeti összetarto­zás napja
Június 07., péntek 17 óra Piszke Nemzeti összetarto­zás napja
Június 15., szombat ½ 11 óra Esztergom Schmo­tzer Kristóf papszentelése
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2024. május 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., május 19., Pünkösd –  a Szentlélek eljövetele

1-1. Imádkozzunk az Egyház szabadságáért, a szőlőművesekért, a borászokért, a kallódó ifjúságért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, születésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyák­at” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba.

3-9. A mai nappal véget ér a húsvéti idő. A harangszóra reggel – délben – este ismét az Úr Angyala imádságot végezzük.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje!

6-9. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje (május 21.). Mindenkit buzdítok, hogy rendelkezzék az adó 1-1 %-nak fel­ajánlásáról. A részletekről külön lapon olvashatunk.

10-23. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.

A héten imára indító emléknapok

/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő A Boldoságos Szűz Mária, az Egyház anyja ||| Sienai Szent Bernardin
21. Kedd Magallán Szent Kristóf
22. Szerda CasciainSzent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az Örök Főpap ||| Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Péntek Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Szombat Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Vasárnap Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>

Litániák rendje – 2024 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Este 6 óra
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 20. Lábatlan! 10 óra! Szentmise, majd litánia előtte
Kedd 21. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 22. Süttő 8 óra Szentmise  a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 23. Piszke 13 óra Temetés: +Hundzsa Ferencné

– Weiss Aliz

Lábatlan 18 óra Szentmise, litánia, majd Fehi-Bóra
Péntek 24. Piszke 8 óra Szentmise és litánia utána
Szombat 25. Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia
18 óra Szentmise
Vasárnap 26. Süttő 8 óra Szentmise: +Dr. Bombicz József, N: +Irma, +Szülők és +Testvérek
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és litánia

Közelgő események

Május 27., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Június 01., szombat 9:30 – 14 Dorog Regionális hittanos találkozó
10 óra Piszke Második Szentgyónás
Június 02., vasárnap 8, ¾ 10 Süttő, Piszke Első Szentáldozás, Úrnapja
Június 04., kedd 17 óra Süttő Nemzeti összetarto­zás napja
Június 15., szombat ½ 11 óra Esztergom Schmo­tzer Kristóf papszentelése
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Szeptember 07., szombat 7 – 17 Görcsöny Zarándoklat (terve­zet)

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.12.17.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., december 17., Advent III., „Gaudete” vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között az atomenergia békés felhasználásáért, magyar feltalálókért, vándorlókért – úton-levő­kért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

1-8/2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

3-22. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül ezen eszközökkel! Ehhez tartozik kéményeink ellenőrzése, illetve az ilyenkor használatos elektromos díszvilágító-eszközök felülvizsgálata is.

3 – 23. Az előttünk álló hét rendjét lentebb olvashatjuk. Ne feledjük, ha két főünnep egymás közvetlen közelében van, külön-külön ünneplünk, azaz jövünk Szentmisére. Miként, ha két ismerősünk két szomszédos, de külön házban lakik, egyikük meglátogatásával nem látogattuk meg a másikat is. Most háromszor így lesz teljes az ünneplésünk.

6-6. Korábban jeleztem, hogy a magas piaci  energiadíjak (a lakossági díjak négy-ötszöröse) ellenére, idén té­len, egy testvérünk felajánlásából a süttői templomban tudjuk a padfűtést működtetni. Most, egy másik fel­ajánlásnak köszönhetően a piszkei templomban is lesz szerény temperálás az ünnepi időszak alatt. Köszönet a felajánlók áldozatosságáért! A Szent István templomban – a testület tanácsára – korábban bekapcsoltuk a temperáló fűtést. Hangsúlyosan kérjük, hogy a bejárati ajtó csukására figyeljünk oda!

7-5. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

8-6/2. Épültem négy testvéremen, akik szegény sorsú gyermekeknek szereztek örömet az „Angyalbatyu”-t készítve. Erős reméljük, jövőre még többen csatlakoznak e szép kezdeményezéshez.

8-7. Kispapjainkra gondolunk, amikor nekik – régi hagyományt folytatva – saját készítésű süteményekkel kedveskedünk, melyeket december 23-án visszünk be a Papnevelő Intézetbe.

9-8. Nagy örömmel látunk minden segítő testvért templomaink ünnepi díszbe öltöztetéséhez. A Szentmisék után beszéljünk össze a képviselőkkel, ki, mikor és miben tud segíteni, hogy ne egy-két ember erőn felüli munkája, hanem a közösség örömteli szolgálata legyen az ünneplés tárgyi feltételeinek biztosítása.

10-17/2. A „Szállást keres a Szentcsalád” imádságra még a héten várjuk a testvéreket.

10-18. Örömteli volt látni ministránsaink helytállását a táti térségi ministráns lelkinapon!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

18. Hétfő A kisebbségek napja ||| Emigránsok nemzetközi napja

Stühmer Frigyes szn. – 1843 – cukrászokért

19. Kedd Szilárd Leó és Enrico Fermi atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentése 1944 – az atomenergia békés felhasználásáért
20. Szerda Than Károly szn. – 1834 – a hazai kémikusokért
21. Csütörtök Kaniziusz Szent Péter – a teológusokért

Forster Gyula szn.– 1846 –  a műemlékvédelemben fáradozókért

22. Péntek Bakó Gábor szn. – 1871 – növényvédelemben dolgozókért

Bródy Imre szn. – 1891 – magyar feltalálókért

23. Szombat

Kety Szent János áldozópap

Pauer János szn. – 1846 – a nehéziparban munkálkodókért

24. Vasárnap a Szentcsalád szálláskeresése – vándorlókért, úton-levőkért

Peregi Sándor szn. – 1916 –  mezőgazdasági mérnökökért

 

Az 51. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra  Szentmise: +Leányvári János (tem. aug. 21.) előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 19. Kedd 6 óra!! Szentmise utána
Lábatlan 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
Süttő 20. Szerda 6 óra!! Szentmise  a Szenvedő Lelkekért – agapé
10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
Piszke 15 óra Szállást keres a Szentcsalád
Lábatlan 21. Csütörtök 6 óra!! Szentmise és agapé
Piszke 22. Péntek 8 óra Szentmise
13 óra Temetés: (+Lénárt Jánosné – Hardi Teréz) halasztva
Lábatlan 23. Szombat 18 óra Vasárnap előesti Szentmise
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szülők és + Testvérek
Piszke ¾ 10 Szentmise
Süttő 16 óra Karácsony előesti Szentmise és Misztériumjáték
Lábatlan 25. Hétfő Éjfél Szentmise
Süttő 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és Misztériumjáték
Süttő 26. Kedd 8 óra Szentmise és a borok megáldása
Lábatlan ¾ 10 óra Szentmise és a borok megáldása

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Január   11., csütörtök (új időpont!) 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót est: Virágh András Gábor zeneszerző, orgonista gondolatébresztő előadása
Február 01., csütörtök 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót Est:

Dr. Radó Gábor orvosprofesszor

gondolatébresztő beszámolója

Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.11.19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., november 19., Évközi XXXIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar közoktatásért,  a házasságra készülő fiatal lányokért, a politikai rabokért és kényszermunkásokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

4-3.  Hagyományosan az egyházi esztendőt azzal is zárjuk, hogy Krisztus Király ünnepe előestéjén bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádás­ba. November 25-én, szombaton 16 órától Süttőn, 17 órától Lábatlanon a közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket, kiváltképp az új testületeket.

6-5. Ma a Katolikus Szeretetszolgálaton keresztül a szegények javára gyűj­tünk. Tavaly e célra Süttőn 47,235.- (2021: 19,500.-), Piszkén 31,000.-(2021: 33,030.-), illetve Lábatlanon 5,000.-(2021:16,415.-) Ft-ot továbbítottunk.

A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon és az Adásidő c. lapban olvashatunk bővebben. A mai gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk, míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Kifelé menet fogadjuk szeretettel „Szent Erzsébet kenyerét”, és gondoljunk erre is. Megköszönjük a karitász önkénteseink buzgóságát, akik várják újabb önkéntesek jelentkezését a nemes munkára.

7-4. A jövő évi naptárakra még ma iratkozhatunk fel a hátul kitett lapra. Ugyancsak hátul találunk még az egyházmegyei újságból és a az „Adásidő” című karitász lapból. Családtagjaink, jószándékú ismerőseink megszólítására is alkalmas lehet egy ilyen naptár, illetve  a kiadványok.

8-5. A püspök atyák Szent Erzsébet napi levelét a https://katolikus.hu/cikk/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-korlevele-arpad-hazi-szent-erzsebet-unnepere-97310308, a Szentatya szegények világnapjára írt üzenetét pedig a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-szegenyek-vilagnapjara-1818307 világhálós címen, illetve a katolikus sajtóban ol­vashatjuk. Ez utóbbi 5. és 9. pontját kiváltképp a figyelmükbe ajánlom.

10-9/6. Megérkezett a megválasztott testületi tagok kinevezésének leirata. Ünnepélyes esküt november 26-án, jövő vasárnap, Süttőn a 8 órai, Piszkén a 3/4 10 órai Szentmisén tesznek. Az alakuló testületi ülésre Süttőn november 27-én, Piszkén december 2-án kerül sor, ahol megválasztják az egyes tisztségviselőket. Az egyházmegyei kormányzat mintájára a testületek mellett tanácsosok is segíteni fogják a plébános munkáját. Imádkozzunk értük!

10-14/2. Imádsággal gondolunk a süttői templom boldogemlékű alapítóira, építőire és mindenkori fenntartóira, akik adományaikkal, két kezük munkájával, sokszor hétről-hétre hozzájárulnak, hogy a templomban, régi magyar nevén a Szentegyházban tiszta, rendezett körülmények között dícsérhessük Istent.

10-15. Nagy szeretettel köszöntjük jubiláns testvéreinket! Urunk segítse őket, hogy esküjüket megtartva, szeretetben egymás és egyermekik iránt járják az élet útját!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő  Ifjú zenebarátok világnapja
21. Kedd Szűz Mária bemutatása a templomban ||| A televízió világnapja
22. Szerda Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Csütörtök Szent Kelemen pápa ||| Szent Kolumbán apát
24. Péntek Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

||| November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

25. Szombat Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

26. Vasárnap Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 20. Hétfő 15 óra Temetés: +Ollé Lászlóné – Drexler  Mária Magdolna, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 21. Kedd Nem lesz Szentmise utána
Süttő 22. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra  
Piszke 24. Péntek 8 óra Szentmise  
Süttő 25. Szombat 16 óra „Világméretű” Szentségimádás  
Lábatlan 17:00 „Világméretű” Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth István és N: +Mezei Margit; Képviselők eskütétele;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: +Ferencz Györgyné – Mária (+IX.26.-tem: X.03.)  Képviselők eskütétele;  

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.11.12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., november 12., Évközi XXXII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar oktatásért, a termőföld megőrzéséért, a süttői plébánia közösségéért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Kedd A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja
15. Szerda Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Csütörtök Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

17. Péntek Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Szombat A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. Vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ||| – Schulek Frigyes szn – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda 8 óra Szentmise Süttő plébániaközösségéért  
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Süttő!! 17. Péntek 13 óra Temetés: + Tóth Károlyné – Judit,

 majd Szentmise

 
15 óra Temetés: + Csiszler István, majd Szentmise  
Süttő 18. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise: +Schenkengel Sándor, N: +Áprily Irén, +Szülők; Jubilánsok megáldása;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A karitász Munkatársakért; Keresztelő: Fürtös Anna;

Jubilánsok megáldása;

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Hirdetések – 2023.10.08.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., október 08., Magyarok Nagyasszonya –Évközi XXVII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között  a lelki egészség megőrzéséért, postásainkért, a természeti katasztrófák csökkentésén fáradozókért, a látássérültekért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! 1-4.  A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én – jövő vasárnap –  8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-5. Mához egy hétre, október 15-én a Kultúr-Híd sorozat részeként várjuk a testvéreket és jó szándékú, a kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Süttőre, a plébániatemplomba. A 16 órakor kezdődő alkalmon a Sárisápi Szent Imre Kórus, és a helyi, Hársfa Dalkör éneke, Resszer Péter képei, és néhány szép vers gazdagít, visz közelebb Istenhez, aki az Örök Szépség. A lelki töltekezés után a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

7-3. Júniusban két fiú és egy lány Süttőn, két fiú és három lány Piszkén részesült a szentgyónás, majd a szentáldozás kegyelmeiben. Szomorú, hogy Süttőn egy, Piszkén két gyermeket látunk rendszeresen az Eucharisztián. Az évtizedek óta tartó tendenciát, ami hit meg(nem)élését illeti,  most a népszámlálás adatai is megerősítik… Mindazonáltal újból nekifutunk és  októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban, valamint a bérmálás szentségében. Első alkalom jövő vasárnap, október 15-én Piszkén lesz, a Szentmise után. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindhárom szentségre való felkészülésben esetében elvárás.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek máig nyilatkozzanak, elfogadják-e a jelölést. Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Érdeklődni, jelentkezni a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen tudunk.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

10. Kedd Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 |||

 A lelki egészség világnapja  

11. Szerda Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885 || október második szerdája „A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja”

12. Csütörtök Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz)  || október második csütörtökje a „Látás világnapja”

13. Péntek Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

Október második péntekje – a”Tojás világnapja”

14. Szombat Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Vasárnap Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16.00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 10 óra Szentmise: +id. Bárány István, majd temetés utána
Lábatlan 13 óra Temetés: +Lukács Ferenc, majd Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 14. Szombat 16 óra Szentségimádás – Szentolvasó
Lábatlan 17:15 Szentségimádás – Szentolvasó
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos (2. évf.), +Szülők, +Nagyszülők, a Zsebeházi és Szabó család élő és +Tagjai
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária (2.évf.)

Szentkenet kiszolgáltatása

Piszke ¾ 10 Szentmise – Jótevőkért

 – Szentkenet kiszolgáltatása

utána
Süttő 16 óra Kultúr-Híd

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., október hónapban

Szentatya imaszándéka:  A szinódusért – Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

A hónapra jelzett új szándékok

(Lábatlan): P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház az evangélium hirdetésével, és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot! – Azért, hogy a Vasárnapot olyan napnak éljük meg, ahol részesedve az Eucharisztia asztal-közösségében, érezzük közösség erejét! – Azért, hogy akik a hazánk fölött a közhatalmat gyakorolják, jó szándékkal, bölcsességgel hozzák meg az igazságos döntéseket. Ezáltal a fiataloknak legyen egy biztos támpont, amire alapozhatják a jövőjüket, és mernek családot alapítani!! – Azért, hogy a járművezetők vegyék figyelembe az őszi időjárás sajátosságait – a korai sötétedést, a ködös, párás utakat – és óvatosan vezessenek!! – Azért, hogy a Rózsafüzér imába minden nap foglaljuk bele a   betegek gyógyulását és a kezelések alatt a türelmét, hogy így a gyógyulás útján előre haladjanak! – Minden szakterület dolgozóiért! – Elsőáldozókért! – Bérmálásra készülőkért! — Azért, hogy a plébános és a megválasztandó képviselők között jó kapcsolat, összetartás legyen! – Családokért, akik elveszítették a hozzátartozójukat a háborúban! – Igazságos  Világbékéért!!! – Szeretett családjainkért! – Várandós kismamákért!

B.I.: Hazánkért – Szerzetesekért – Azokért, akikért senki nem imádkozik – Idősekért – Betegekért

Plébános imaszándékai: – Katolikus híveink egyre többen ismerjék fel a Szentségek, kiváltképp a gyógyulás szentségei (Szentgyónás, Betegek Kenete) erejét és értékeljék a lehetőséget azok vételére!

Saját szándékaim:..

Katolikus híradás 2023. 10.01.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., október 01., Évközi XXVI. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar nyelv ápolásáért, ökológiai békéért, pedagógusokért, ígéretet tett ministránsokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! 1-4.  Várom a testvérek októberi imaszándékait.

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én 8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

3-17. A héten csütörtökön Bikolpusztára várjuk a testvéreket Szentmisére, melyet Ftdő Balogh Attila kanonok úr, a Szent Istvánról és a mennybe felvett boldogságos Szűz Máriáról nevezett ősrégi Szeminárium”, vagyis az Esztergomi Papnevelő Intézet rectora celebrál.

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-4/2. Köszönet mindenkinek, aki a Kultúr-Híd délután megszervezésében, rendezésében, az azt követő agapé előkészítésében aktívan részt vett, vagy jelenlétével megtisztelte a közreműködőket. Külön köszönet Gazdagné Kurmann Julianna testvérünknek a szervezésért, az esemény összefogásáért!

7-3. Júniusban két fiú és egy lány Süttőn, két fiú és három lány Piszkén részesült a szentgyónás, majd a szentáldozás kegyelmeiben. Szomorú, hogy Süttőn egy, Piszkén két gyermeket látunk rendszeresen az Eucharisztián. Az évtizedek óta tartó tendenciát, ami hit meg(nem)élését illeti,  most a népszámlálás adatai is megerősítik… Mindazonáltal újból nekifutunk és  októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban, valamint a bérmálás szentségében. Ez utóbbira közvetlen nálam lehet jelentkezni. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek nyilatkozzanak október 8-ig, elfogadják-e a jelölést. (A félreértések elkerülése végett: aláírni csak a jelölteknek kell, a többiek csak megszemlélik a névsort, és kifogás esetén írnak.) Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

10-13. A termények megáldásával Urunk áldását kérjük a magunk és mindazok munkájára, akik gondoskodnak, hogy legyen az asztalunkon egészséges étel és ital.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő Szent Őrzőangyalok ||| Barlai Béla (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||Habitat világnap||| A Hepatitis világnapja
03. Kedd Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||Sárváry Pál szn. – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. Szerda Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;
05. Csütörtök  Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Péntek Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja
07. Szombat  Rózsafüzér Királynője 
08. Vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 02. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise utána
Lábatlan 15 óra Temetés: +Ferencz Györgyné – Farkas Mária
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Bikol 05. Csütörtök 17 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 07. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: + Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 Szentmise – Jótevőkért utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/