Tag Archive for: katolikus hirdetések

Katolikus Híradás 2023.11.19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., november 19., Évközi XXXIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar közoktatásért,  a házasságra készülő fiatal lányokért, a politikai rabokért és kényszermunkásokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

4-3.  Hagyományosan az egyházi esztendőt azzal is zárjuk, hogy Krisztus Király ünnepe előestéjén bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádás­ba. November 25-én, szombaton 16 órától Süttőn, 17 órától Lábatlanon a közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket, kiváltképp az új testületeket.

6-5. Ma a Katolikus Szeretetszolgálaton keresztül a szegények javára gyűj­tünk. Tavaly e célra Süttőn 47,235.- (2021: 19,500.-), Piszkén 31,000.-(2021: 33,030.-), illetve Lábatlanon 5,000.-(2021:16,415.-) Ft-ot továbbítottunk.

A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon és az Adásidő c. lapban olvashatunk bővebben. A mai gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk, míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Kifelé menet fogadjuk szeretettel „Szent Erzsébet kenyerét”, és gondoljunk erre is. Megköszönjük a karitász önkénteseink buzgóságát, akik várják újabb önkéntesek jelentkezését a nemes munkára.

7-4. A jövő évi naptárakra még ma iratkozhatunk fel a hátul kitett lapra. Ugyancsak hátul találunk még az egyházmegyei újságból és a az „Adásidő” című karitász lapból. Családtagjaink, jószándékú ismerőseink megszólítására is alkalmas lehet egy ilyen naptár, illetve  a kiadványok.

8-5. A püspök atyák Szent Erzsébet napi levelét a https://katolikus.hu/cikk/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-korlevele-arpad-hazi-szent-erzsebet-unnepere-97310308, a Szentatya szegények világnapjára írt üzenetét pedig a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-szegenyek-vilagnapjara-1818307 világhálós címen, illetve a katolikus sajtóban ol­vashatjuk. Ez utóbbi 5. és 9. pontját kiváltképp a figyelmükbe ajánlom.

10-9/6. Megérkezett a megválasztott testületi tagok kinevezésének leirata. Ünnepélyes esküt november 26-án, jövő vasárnap, Süttőn a 8 órai, Piszkén a 3/4 10 órai Szentmisén tesznek. Az alakuló testületi ülésre Süttőn november 27-én, Piszkén december 2-án kerül sor, ahol megválasztják az egyes tisztségviselőket. Az egyházmegyei kormányzat mintájára a testületek mellett tanácsosok is segíteni fogják a plébános munkáját. Imádkozzunk értük!

10-14/2. Imádsággal gondolunk a süttői templom boldogemlékű alapítóira, építőire és mindenkori fenntartóira, akik adományaikkal, két kezük munkájával, sokszor hétről-hétre hozzájárulnak, hogy a templomban, régi magyar nevén a Szentegyházban tiszta, rendezett körülmények között dícsérhessük Istent.

10-15. Nagy szeretettel köszöntjük jubiláns testvéreinket! Urunk segítse őket, hogy esküjüket megtartva, szeretetben egymás és egyermekik iránt járják az élet útját!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő  Ifjú zenebarátok világnapja
21. Kedd Szűz Mária bemutatása a templomban ||| A televízió világnapja
22. Szerda Szent Cecília – a szent zene művelőiért ||| A magyar közoktatás napja
23. Csütörtök Szent Kelemen pápa ||| Szent Kolumbán apát
24. Péntek Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

||| November utolsó péntekje: „Ne vásárolj semmit! – nap”

25. Szombat Alexandriai Szent Katalin –  A házasságra készülő fiatal lányokért

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja

26. Vasárnap Babits Mihály szn.– 1883 – költőinkért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 20. Hétfő 15 óra Temetés: +Ollé Lászlóné – Drexler  Mária Magdolna, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 21. Kedd Nem lesz Szentmise utána
Süttő 22. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra  
Piszke 24. Péntek 8 óra Szentmise  
Süttő 25. Szombat 16 óra „Világméretű” Szentségimádás  
Lábatlan 17:00 „Világméretű” Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth István és N: +Mezei Margit; Képviselők eskütétele;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: +Ferencz Györgyné – Mária (+IX.26.-tem: X.03.)  Képviselők eskütétele;  

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.11.12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., november 12., Évközi XXXII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar oktatásért, a termőföld megőrzéséért, a süttői plébánia közösségéért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Kedd A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja
15. Szerda Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Csütörtök Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

17. Péntek Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Szombat A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. Vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ||| – Schulek Frigyes szn – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda 8 óra Szentmise Süttő plébániaközösségéért  
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Süttő!! 17. Péntek 13 óra Temetés: + Tóth Károlyné – Judit,

 majd Szentmise

 
15 óra Temetés: + Csiszler István, majd Szentmise  
Süttő 18. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise: +Schenkengel Sándor, N: +Áprily Irén, +Szülők; Jubilánsok megáldása;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A karitász Munkatársakért; Keresztelő: Fürtös Anna;

Jubilánsok megáldása;

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Hirdetések – 2023.10.08.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., október 08., Magyarok Nagyasszonya –Évközi XXVII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között  a lelki egészség megőrzéséért, postásainkért, a természeti katasztrófák csökkentésén fáradozókért, a látássérültekért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! 1-4.  A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én – jövő vasárnap –  8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-5. Mához egy hétre, október 15-én a Kultúr-Híd sorozat részeként várjuk a testvéreket és jó szándékú, a kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Süttőre, a plébániatemplomba. A 16 órakor kezdődő alkalmon a Sárisápi Szent Imre Kórus, és a helyi, Hársfa Dalkör éneke, Resszer Péter képei, és néhány szép vers gazdagít, visz közelebb Istenhez, aki az Örök Szépség. A lelki töltekezés után a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

7-3. Júniusban két fiú és egy lány Süttőn, két fiú és három lány Piszkén részesült a szentgyónás, majd a szentáldozás kegyelmeiben. Szomorú, hogy Süttőn egy, Piszkén két gyermeket látunk rendszeresen az Eucharisztián. Az évtizedek óta tartó tendenciát, ami hit meg(nem)élését illeti,  most a népszámlálás adatai is megerősítik… Mindazonáltal újból nekifutunk és  októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban, valamint a bérmálás szentségében. Első alkalom jövő vasárnap, október 15-én Piszkén lesz, a Szentmise után. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindhárom szentségre való felkészülésben esetében elvárás.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek máig nyilatkozzanak, elfogadják-e a jelölést. Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Érdeklődni, jelentkezni a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen tudunk.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

10. Kedd Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 |||

 A lelki egészség világnapja  

11. Szerda Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885 || október második szerdája „A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja”

12. Csütörtök Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz)  || október második csütörtökje a „Látás világnapja”

13. Péntek Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

Október második péntekje – a”Tojás világnapja”

14. Szombat Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Vasárnap Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16.00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 10 óra Szentmise: +id. Bárány István, majd temetés utána
Lábatlan 13 óra Temetés: +Lukács Ferenc, majd Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 14. Szombat 16 óra Szentségimádás – Szentolvasó
Lábatlan 17:15 Szentségimádás – Szentolvasó
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos (2. évf.), +Szülők, +Nagyszülők, a Zsebeházi és Szabó család élő és +Tagjai
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária (2.évf.)

Szentkenet kiszolgáltatása

Piszke ¾ 10 Szentmise – Jótevőkért

 – Szentkenet kiszolgáltatása

utána
Süttő 16 óra Kultúr-Híd

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., október hónapban

Szentatya imaszándéka:  A szinódusért – Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

A hónapra jelzett új szándékok

(Lábatlan): P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház az evangélium hirdetésével, és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot! – Azért, hogy a Vasárnapot olyan napnak éljük meg, ahol részesedve az Eucharisztia asztal-közösségében, érezzük közösség erejét! – Azért, hogy akik a hazánk fölött a közhatalmat gyakorolják, jó szándékkal, bölcsességgel hozzák meg az igazságos döntéseket. Ezáltal a fiataloknak legyen egy biztos támpont, amire alapozhatják a jövőjüket, és mernek családot alapítani!! – Azért, hogy a járművezetők vegyék figyelembe az őszi időjárás sajátosságait – a korai sötétedést, a ködös, párás utakat – és óvatosan vezessenek!! – Azért, hogy a Rózsafüzér imába minden nap foglaljuk bele a   betegek gyógyulását és a kezelések alatt a türelmét, hogy így a gyógyulás útján előre haladjanak! – Minden szakterület dolgozóiért! – Elsőáldozókért! – Bérmálásra készülőkért! — Azért, hogy a plébános és a megválasztandó képviselők között jó kapcsolat, összetartás legyen! – Családokért, akik elveszítették a hozzátartozójukat a háborúban! – Igazságos  Világbékéért!!! – Szeretett családjainkért! – Várandós kismamákért!

B.I.: Hazánkért – Szerzetesekért – Azokért, akikért senki nem imádkozik – Idősekért – Betegekért

Plébános imaszándékai: – Katolikus híveink egyre többen ismerjék fel a Szentségek, kiváltképp a gyógyulás szentségei (Szentgyónás, Betegek Kenete) erejét és értékeljék a lehetőséget azok vételére!

Saját szándékaim:..

Katolikus híradás 2023. 10.01.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., október 01., Évközi XXVI. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar nyelv ápolásáért, ökológiai békéért, pedagógusokért, ígéretet tett ministránsokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! 1-4.  Várom a testvérek októberi imaszándékait.

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én 8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

3-17. A héten csütörtökön Bikolpusztára várjuk a testvéreket Szentmisére, melyet Ftdő Balogh Attila kanonok úr, a Szent Istvánról és a mennybe felvett boldogságos Szűz Máriáról nevezett ősrégi Szeminárium”, vagyis az Esztergomi Papnevelő Intézet rectora celebrál.

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-4/2. Köszönet mindenkinek, aki a Kultúr-Híd délután megszervezésében, rendezésében, az azt követő agapé előkészítésében aktívan részt vett, vagy jelenlétével megtisztelte a közreműködőket. Külön köszönet Gazdagné Kurmann Julianna testvérünknek a szervezésért, az esemény összefogásáért!

7-3. Júniusban két fiú és egy lány Süttőn, két fiú és három lány Piszkén részesült a szentgyónás, majd a szentáldozás kegyelmeiben. Szomorú, hogy Süttőn egy, Piszkén két gyermeket látunk rendszeresen az Eucharisztián. Az évtizedek óta tartó tendenciát, ami hit meg(nem)élését illeti,  most a népszámlálás adatai is megerősítik… Mindazonáltal újból nekifutunk és  októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban, valamint a bérmálás szentségében. Ez utóbbira közvetlen nálam lehet jelentkezni. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek nyilatkozzanak október 8-ig, elfogadják-e a jelölést. (A félreértések elkerülése végett: aláírni csak a jelölteknek kell, a többiek csak megszemlélik a névsort, és kifogás esetén írnak.) Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

10-13. A termények megáldásával Urunk áldását kérjük a magunk és mindazok munkájára, akik gondoskodnak, hogy legyen az asztalunkon egészséges étel és ital.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő Szent Őrzőangyalok ||| Barlai Béla (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||Habitat világnap||| A Hepatitis világnapja
03. Kedd Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||Sárváry Pál szn. – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. Szerda Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;
05. Csütörtök  Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Péntek Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja
07. Szombat  Rózsafüzér Királynője 
08. Vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 02. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise utána
Lábatlan 15 óra Temetés: +Ferencz Györgyné – Farkas Mária
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Bikol 05. Csütörtök 17 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 07. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: + Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 Szentmise – Jótevőkért utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.09.24.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 24., Évközi XXV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között az orvosokért és gyógyszerészekért, a fényképészekért, helyi elöljárókért. 1-9. Ma az elvándorlókért és menekültekért is imádkozzunk. A szentatya üzenetét a https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/vandorlok-es-menekultek-vilagnapja-20230924 világhálós címen és  – reményünk szerint – a katolikus sajtóban olvashatjuk. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én 8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

5-4. Ma délután várjuk a testvéreket és jó szándékú, kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Piszkére, a plébá­nia templomba, a 16 órakor kezdődő Kultúr-Híd alkalomra. Az alkalom után a piszkei temető­nél hálát adunk az ellopott szobor pótlásáért, majd a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek nyilatkozzanak október 8-ig, elfogadják-e a jelölést. Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

10-11/2. Egy hét múlva, szeptember 30-án, szombaton zarándoklatra indulunk – Fallóskútra. Miután nem kaptunk ajánlatot a személyszállításra, csak kapacitáshiány miatti elutasítást, személygépkocsikkal indulunk. Kérem a gépkocsival indulókat, jelezzék, hány embert tudnak magukkal hozni. A Szentmise után tartsunk rövid megbeszélést.

10-13. A termények megáldására egy hét múlva kerül sor. Nézzünk körül kertjeinkben, mit tehetünk az oltár elé október első vasárnapján, hogy ezáltal adhassunk hálát a föld terméséért.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

25. Hétfő Süss Sándor (*1848. szept. 25.) műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója.
26. Kedd Szent Kozma és Damján – orvosokért és gyógyszerészekért

Tengerészeti világnap – tengerészekért

Riszdorfer Ödön szn – 1893 – fényképészekért

27. Szerda Páli Szent Vince  szerzetes – az irgalmas szeretet gyakorlóiért

 Turisztikai világnap – természetjárókért ||| Kerpely Antal szn. – 1866 – kohászokért

28. Csütörtök  Szent Vencel Vértanú

Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk – a Fülöp-szigeteki népekért

Ormándy Miklós piarista szerzetes szn – 1846 – a hazai oktatásért

29. Péntek Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael Főangyalok

A pákozdi csata – 1848 – Hazánkért

Bíró László József szn.  – 1899 –  magyar feltalálókért

30. Szombat  Szent Jeromos – Szentírás elterjedéséért

A helyi önkormányzatok napja Magyarországon – helyi elöljárókért

Benedek Elek szn. – 1859; A népmese napja  – A felnövekvő nemzedékért

01. Vasárnap A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekért

Lisieux-i Szent Teréz – missziókért

 

A 39. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 25. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise utána
13 óra Temetés: +Weiszdorn Mária  
Piszke 29. Péntek 8 óra Szentmise utána
Fallós-kút 30. Szombat 8 – 18 Autós zarándoklat  
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád évf. || (áthelyezett) Keresztelő: Sinkó Zsófi  || Terménymegáldás  
Piszke ¾ 10 Szentmise,  Terménymegáldás utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.09.17.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., szeptember 17., Évközi XXIV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékokra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is.

1-8. Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztul­nunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, mulasztásainktól, (…) megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. A lelki tükrök segítenek. Végezzük el Szentgyónásun­kat, a gyerekeknek is jó példát adva, mert csak így értik meg értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való tá­volmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől va­ló eltávolodásnak a veszélyét.

5-4. Mához egy hétre, szeptember 24-én a Kultúr-Híd sorozat részeként várjuk a testvéreket és jó szándékú. Kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Piszkére, a plébá­niatemplomba. A 16 órakor kezdődő kiállításon a hitvalló életű Kékesi László –  több száz hazai és külföldi postabélyeg tervezője –  munkásságát mutatják be, miközben a szent zene gyöngyszemeiből hallhatunk egy-egy részletet. Az alkalom után a temető­nél hálát adunk az ellopott szobor pótlásáért, majd a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

7-2. Családpasztorációs papi napon volt alkalmunk korunk kihívásairól gondolkodni gyakorló lelkipásztorokkal. A megújulásból minden elkötelezett hívőnek, munkatársnak ki kell venni a részét. Bővebben a https://www.magyarkurir.hu/hazai/surgeto-kihivasok-csaladpasztoracioban-papi-nap-budapesten  címen olvashatunk az eseményről, hallhattunk a katolikus krónika csütörtöki adásában  https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2023-09-14_13-30-14&enddate=2023-09-14_14-10-04&ch=mr1  (13:33:07-től), illetve né­hány kiadványt is hoztam, melyek segítenek az együttgondolkodásban.

8-3. A Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű segélyprogram máig tart. A 1356-os adomány­vonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent), online adományozással – a www.ka­ritasz.hu oldalon keresztül, vagy a Katolikus Karitász központi bankszámláján – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008. –  is várják az adományokat „iskolakezdés” megnevezés­sel. A helyi rászoruló diákokat közvetlenül a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal se­gíthetjük. A két Plébánia területén mintegy tíz család részesült eddig az országos,  illetve a helyi adományozóknak köszönhetően e segítségből.

10-9/2. Megkezdtük a képviselőtestületek megújítását. Első lépésként jelölteket állítunk. A hátul elhelyezett és kitöltött ajánló lapokat ma estig kell eljuttatnunk a  templomi gyűjtőládába.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Az emlékhely megtekintését követően hazafelé a Somló-hegyi borvidéket érintve érkeznek haza. A buszköltség előzetes tervek szerint 7.000 Ft / fő, amelyhez adódik az emlékház belépőjegye.  Kérjük, az érdeklődők előzetesen jelezzék részvételi szándékukat a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen a név és elérhetőség elküldésével, illetve azzal, hogy hány fővel szeretnének részt venni a zarándoklaton.

10-11. Két hét múlva, szeptember 30-án, szombaton zarándoklatra indulunk – Fallóskútra. Jelentkezni a hátul elhelyezett lapra való feliratkozással lehet.

10-12. Nagy köszönet az összefogásért és buzgóságért, munkáért a piszkei templomkert felajánlásból történt szépítéséért, illetve a süttői plébániaház nagytermének megújításáért, takarításáért!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

18. Hétfő A Rokkantak napja
19. Kedd Szent Januáriusz püspök, vértanú |||

Vándor József vegyészmérnök szn – 1897|

20. Szerda Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk ||| Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897
21. Csütörtök Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Péntek
Szent Mór és Társai vértanúk |||

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

23. Szombat Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes ||| Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
24. Vasárnap Szent Gellért vt. ||| Schöpf-Mérei Ágoston gyermekgyógyász szn – 1804 |||Bereczki Máté, »A hazai gyümölcsészet atyja szn  – 1824  ||| A „Fehér kendő” napja – megbékélésért
A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise előtte
Süttő 20. Szerda 8 óra Szentmise
Piszke 22. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 23. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Simon Ilona, +István, +Nagyszülők || Keresztelő: Sinkó Zsófi
Piszke ¾ 10 Szentmise utána
16 óra Kultúr-Híd – Kékesi László munkássága

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus hirdetések 2023.07.16.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., július 16., Évközi XV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk Hazánkért, kertészekért, építészeinkért, és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, valamint a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is!

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején a környékbeli Szentmisékről tájékozódha­tunk, a https://katolikus.hu/hatter/balatoni-miserend—2023-nyar, vagy a https://miserend.hu  oldalon.

10-4. Jövő vasárnap, Szent Anna és Szent Joachim emléknapja előtt a nagyszülők és idősek második világnapjára kerül sor. E napon megáldom a nagyszülőket. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban és a https://karitasz.hu/ferenc-papa-uzenete-nagyszulok-es-idosek-vilagnapjara  világhálós címen olvashatjuk.

10-5. Ugyancsak jövő vasárnap, Szent Kristóf emlékezetét ülve a Szentmisék után megáldom a testvérek járműveit.

A 29. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 22. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Gábor évf., és élő Családtagokért
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke 09:45 Szentmise: +Kasza Imre, +Szülők és +Testvérek

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

17. Hétfő Szent Zoerard András és Benedek remeték
18. Kedd Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Szerda Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Csütörtök Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Péntek Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht.
22. Szombat Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Vasárnap  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 28., péntek 15-18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás
Szeptember 17., vasárnap 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 24., vasárnap 16 Piszke Kultúr-Híd délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.07.02.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., július 02., Évközi XIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a kábítószer elleni küzdelemben résztvevőkért, a cukorbetegekért, a határőreinkért, a magyar egészségügy dolgozóiért, és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is! 1-4. A Szentatya és a testvérek júliusi imaszándékait külön lapon olvashatjuk. 1-5. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe a Jézussal való egység imádságát, melynek igen hatékony mivoltát, lelki gyümölcseit sokan bizonyítják. Ne csak magunknak, de vigyünk mindazoknak, akik jó szándékkal imádkozzák, akár protestáns testvéreink is.

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. A nyaralás helyének környékbeli Szentmiséiről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon.

6-3. Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. E célra tavaly 33,820.-{2021:26,310.-} (Süttő), illetve 21,000.- {2021: 28,350.-} (Piszke) és 9,000.- {2021:14,200.-} (Lábatlan) Forintot továbbítottunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.

7-2. Nagyszerű evangelizációs lehetőség az egyházmegyei lap, melyet nemcsak a magunk örömére olvashatunk, de jó szándékú ismerőseinknek is jó lélekkel adhatunk.

9-3. A képviselő testületek megbízása idén lejár. A választások ősszel lesznek, de már most gondolkodjunk, kit látnánk szívesen a testületben, illetve mi magunk érzünk-e meghívást e szép feladat betöltésére. Vegyük figyelembe, hogy a képviselőnek katolikus hitét gyakorló, megbérmált, nagykorú és – ha nincs egyedül – rendezett kapcsolatban (szentségi házasság) élő, a többiekkel együttműködő személy alkalmas.

10-3. Sarlós Boldogasszony napján, azaz a Szűz Anya Erzsébetnél tett látogatásának ünnepén egyben a piszkei templom búcsúját is ünnepeljük. Imádságos lelkülettel nyerhetünk búcsút a szokott feltételek mellett. Hálás lelkülettel emlékezünk e szent hely alapítóira, mindenkori fenntartóira és imádkozunk, hogy ennek a plébánia közösségnek is legyen jövője.

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 08. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Kiss László, élő és + Cs.tagok  
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály és Czechner Erzsébet Szülők  
Piszke 09:45 Szentmise: +Gyula férj (2. évf.), +Rozália édesanya(2. Évf.), valamint élő és +Cs.tagok  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Szerda  Zaccaria Szent Antal Mária ||| Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853  – festőművészeinkért
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Szombat Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 22. szombat 18 Lábatlan Nagyszülők megáldása
Július 23.,vas. 8, 10:30 Süttő, Piszke Nagyszülők megáldása, járművek megáldása
Július 28., péntek 15-18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., július hónapban

Szentatya imaszándéka: 1. Az eucharisztikus életért –
Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék éle­tük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsola­tokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való talál­kozásra!

A hónapra jelzett új szándékok

(Lábatlan): P Mné E.: 2. -Azért, hogy Szűz Mária – Aki Erzsébetet látogatván (örömét megosztotta) – közbenjárása töltse el a Szentlélek Fe­renc pápát, a püspököket és az egész papságot! 3. – Azért, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedje­nek, a (népek) nyugalomban élhessenek a saját hazájukban, ma­radjanak egyben a családok -egymástól el nem szakadva – bol­dogságban!  4. – Azért, hogy a betegek, a szomorúak és a magukra maradt embertársaink ne nélkülözzék az irgalmas segítséget! 5. – Családjainkért, hogy tudják a mindennapi nehézségeket megol­dani, megbeszélni, a problémákról nyíltan beszélve, egymást segítve! 6. – A betegek gyógyulásáért! 7. – Minden munkát végzőért, hogy a nyári melegben az (egészségügyi) szabályokat betartva, a rosszulléteket lekerülve! 8. –  A Piszkei Plébániaközösség vezetői­ért és a plébániai közösség (többi tagja) közötti jó kap­csolatért! 9. – A nyaralókért, hogy vegyék figyelemben a szabályo­kat, így elkerüljék a baleseteket a fürdőzés, vagy bármely egyéb tevékenység közben, kiváltképp odafigyelve a kisgyermekekre!

B.I.: 10. Nagyszülőkért. 11. – Plébániáink egységéért. 12. – Nyaraló diáko­kért. 13. – Hittanosokért. 14. – Papjainkért. 15. – Mezőgazdasági munkát végző­kért. 16. – Úton lévőkért.

Gné K.J.: 17. Hogy Szent Anna közbenjárása segítse a nagyszülőket mindennapi tevékenységükben! 18. – Az egészségügyben dolgozó orvosokért, ápolókért, mentősökért! 19. – A mezőgazdaságban dol­gozóként! 20. – Megfelelő időjárásért, jó termésért! 21. – Hogy a csalá­dok a nyári szünetben minél többször megéljék a közös együtt­lét örömét! 22. – A gyermekáldásra várókért! 23. – A keresztség előtt ál­lókért!

(Süttő): B.I. 24. Édesanyámért. 25. – Családomért. 26. – Testvéreimért és családjaikért. 27. – Keresztfiamért. 28. – Szívműtétre váró édesapáért. 29. – Papi hivatásokért. 30. – Lelki vezetőmért. 31. –  Papokért. -Kispapokért. 32. – A háborúban elesett vagy megsebesült civilekért és katoná­kért. 33. – Az Egyházért.  34. – Minden olyan emberért, aki eltávolodott Istentől.  35. – Aratásban dolgozókért!

B.D. 36. – Szüleimért legfőképpen Édesanyámért, hogy legyen ereje az elkövetkezendő nehéz időszakban. 37. – Nagymamáim egészsé­géért. 38. – Párom mihamarabbi teljes gyógyulásáért.

Plébános imaszándékai: 39. – Leköszönő és leendő plébániai  képviselőkért.

Saját szándékaim:..

 

Katolikus Híradás 2023. 06. 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 11., Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe »Úrnapja«

1-1. Imádkozzunk  hazai ipar fejlődéséért, országunkért, mezőgazdászokért, orvosainkért és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is!

3-12. Újból buzdítom a diá­kokat, hogy a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

5-3. Ma délután 17 órától az Ars musica  – Esztergom kórusa lesz vendégünk Süttőn. Örömmel vesszük, hogy templomunkat vá­lasztják évadzáró alkalmuk színhelyéül. Tiszteljük meg őket jelen­létünkkel, miközben mi is tehetünk egy szép barangolást az egy­házzene világában, századokat átfogóan, a liturgikus esztendő állomásait érintve. Anerio, Mozart és Perti művei mellett Kodály, Deák-Bárdos és Tamás Alajos remekei is segítenek hitünk titkai­nak elmélyítésében.

9-2. A Süttői Képviselő testület tagjait június 19-én, hétfőn 19 órakor várom a  süttői plébánia-házba.  A Piszkei Képviselő Testület tagjait június 23-án, pénteken 18 órakor, a piszkei plébánia-házba várom.

10-3. Öröm volt látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elké­szítésébe.  Köszönet mindenki áldozatos munkájáért.

10-4. Hittanos térségi találkozóról szóló beszámolót olvashatunk a Magyar Kurír oldalán a https://www.magyarkurir.hu/kishirek/jezus-nyomaban-jartunk-regionalis-hittanversenyt-tartottak-taton világhálós címen.

10-5. Hálát adunk a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttmű­ködő szülők készségéért.

11-2. Öröm, hogy Lábatlan város képviselő-testülete a Köz Szolgálatáért elismerésben részesítette Rozmánné Eckl Erzsébet testvérünket.

11-3. A héten, június 17-én, szombaton 10 óra 30 perckor a budapesti

Szent István-bazilikában egy áldozópapot, négy átmeneti – a papságra készülő –diakónust, és öt állandó diákónust szentel Főpásztorunk, többek között diákónussá Schmotzer Kristóf tisztelendő úr is szerpappá szenteltetik, aki a hivatások hétvégéjén és a nyáron is vendégünk volt. Imádkozzunk vele és érte.

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 12. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Piszke 16. Péntek 8 óra Szentmise és litánia  
Budapest 17. Szombat ½11 óra Pap- és diakónus szentelés a

Szent István bazilikában

 
Süttő 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán,  
Piszke 09:45 Szentmise: +Szülők

keresztelő: Varga Marcell és Milla

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

12. Hétfő Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Kedd Páduai Szent Antal ||| Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn. – 1884 –  mérnökeinkért
14. Szerda Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Csütörtök Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Péntek Jézus Szentséges Szíve ||| A Független Magyarország Napja – országunkért
17. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ||| Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért  ||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért
18. Vasárnap Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 19., hétfő 19 Süttő A Süttői Képviselő testület tanácskozása
Június 23., péntek 19 Piszke A Piszkei Képviselő testület tanácskozása
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.06.04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 04., Szentháromság vasárnapja

1-1. Imádkozzunk tudósainkért, észszerű környezetvédelemért, az igazságszolgáltatás munkatársaiért és a többi, az em­léknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évford­ulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az elsőgyónó -áldozókért! A hátul elhelyezett „felajánló kár­tyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyón­tak, nem áldoztak, 2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, ren­dezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyön­gék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha meg­ítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

1-4. A júniusi imaszándékokat külön lapon olvashatjuk.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. E Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje Szentháromság vasárnapja, azaz a mai nap! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Akiket sajátos életállapotuk akadályoz – elvált és újraházasodott, vagy anélkül testi kapcsolatban élők – törekedjenek állapotuk rendezésére, ehhez bizalommal kérve a plébánosuk segítségét, vagy közvetlenül a birosag@esztergomi-ersekseg.hu címen.

4-3. Több éves hagyomány, hogy idén is bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádásba, szombaton 17 órától Lábatlanon. A közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket.

5-3. Mához egy hétre délután 17 órától az Ars musica  – Esztergom kórusa lesz vendégünk Süttőn. Örömmel vesszük, hogy templomunkat választják évadzáró alkalmuk színhelyéül. Tiszteljük meg őket jelenlétünkkel, miközben mi is tehetünk egy szép barangolást az egyházzene világában, századokat átfogóan, a liturgikus esztendő állomásait érintve. Anerio, Mozart és Perti művei mellett Kodály, Deák-Bárdos és Tamás Alajos remekei is segítenek hitünk titkainak elmélyítésében.

8-2. Mindannyiunk öröme, hogy a lábatlani karitász csoport negyedszázada végzi áldozatos munkáját. Tegnap velük együtt adtunk hálát az Úr minden ajándékáért és helytállásukért.

8-3. Ugyancsak öröm, hogy a süttői karitász csoport vezetője, Czermann Jánosné  Ilona nővérünk kapta idén a regionális „Év embere – Szent Erzsébet” díjat. Miközben vele örülünk, Urunk áldását kérjük további munkájára, életére.

10-3. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.  Buzdítsuk a gyermekeket, kiváltképp az idei és a korábbi évek elsőáldozóit, hogy ők is kapcsolódjanak be az ünneplésbe. Külön öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe.  A Szentmise utún kérem a jelenlévő munkatársakat, hogy egy rövid megbeszélés erejéig jöjjenek a szedecsbe.

10-4. Hittanos térségi találkozón szépen helytálltak hittanosaink. Köszönet a felkészítő hitoktatóknak és a készséges gyerekeknek, szüleiknek.

10-5. Ugyancsak jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműködő szülők készségéért… a Szentmise végén külön áldást kapnak a diákok. A kisebbek hozzák magukkal a kedvenc könyvüket, kisebb sportszerüket, a tartalmas pihenést segítő eszközt, melyet szintén megáldok, hogy Jézusnak is tetsző legyen a nyári szünidő.

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 09. Péntek 8 óra Szentmise  
Süttő 10. Szombat 10 óra Második gyónás és próba  
Komárom 10-14 Ministránsok Regionális Találkozója  
Lábatlan 17 óra „Világméretű Szentségimádás”  
18 óra Szentmise  
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc és +Zoltán,

Első Szentáldozás és körmenet

 
Piszke 10:15!! Szentmise,

Első Szentáldozás és körmenet

 
Süttő 17 óra Az Ars Musica – Esztergom  kórus egyházzenei áhítata  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

05. Hétfő Szent Bonifác pp. és vt. – missziós hivatásokért||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Kedd Szent Norbert püspök –  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Szerda Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||
09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Vasárnap Jézus Szentséges Szíve ||| Szent Barnabás apostol

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., június hónapban

Szentatya imaszándéka: 1. A kínzás eltörléséért Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatok­nak és családjaiknak!

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: 2. -Azért, hogy Ferenc pápának, a püspököknek és a papságnak Szent Péter és Szent Pál apostolok buzgósága legyen lobogóan a szívükben, ezáltal a keresztények hite is váljék őszintébbé és erősebbé!!! 3. – Azért, hogy a Plébániaközössé­günk családjaiban Krisztus békéje uralkodjék!! 4. – Azért, hogy a nyári szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekekre, uno­kákra, ezáltal őrizve őket a bajtól!! 5. – Azért, hogy családok a szabadságuk alatt tudjanak időt fordítani a rég nem látott ro­konokra, barátokra, a régi ismerősökre is, hogy a személyes kapcsolat őrizze meg köztünk a szeretetet!! 6. – A békéért, hogy mindenki élhessen a saját hazájában, és a háború igazságos le­zárásáért!!! 7. – A mezőgazdaságban dolgozókért, az egészség­ügyi dolgozókért és minden más munkát végzőkért: jó egész­séggel tudják végezni a munkájukat! 8. – A betegek gyógyulásá­ért! 9. – Családjainkért! 10. – Azért, hogy a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak legyen alkalmuk a tartalmas pihenés­re, kikapcsolódásra! 11. – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, hogy érezzék Krisztus szeretetének a közelségét!!!

B.I.: 12. -megfelelő időjárásért; 13. – terményt betakarítókért; 14. – a diákok tartalmas nyári szünetéért; 15. – a vizsgázókért; 16. – a szentelendőkért;

(Süttő): B.I. 17. Egy műtétre váró édesanyáért.  18. – Édesanyá­mért. 19. –  Családomért. 20. – Szívműtétre váró édesapáért és családjáért. 21. – Egy kórházban fekvő nagybeteg testvérünkért. 22. –  Papi hivatásokért. 23. –  Lelki vezetőmért. 24. – Papokért, szentelendőkért, diakónusokért, kispapokért. 25. – Elsőáldozó­kért és szüleikért.  26. – A háborúban elesett vagy meg sebesült civilekért és katonákért. 27. – Az Egyházért. 28. – Minden Isten­től eltávolodott emberért.

Plébános imaszándékai: 29. – Karitász munkatársakért és újabb önkéntesekért. 30. – A rendezetlen kapcsolatban élő­kért, hogy legyen bátorságuk állapotuk változtatására, az el­köteleződésre. 31. – A hittanról kiiratkozó diákokért, illetve az oda most még csak érdekből ( például egyházi ajánlás egyházi fenntartású iskolába) beiratkozókért. 32. – Hitoktatóinkért.

Saját szándékaim: